Menu
Авторы,кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ерофеева И.В.

Ар намыстың Ақтаңгері

Алматы 2018
2 Окаев Каби: брат,друг,муж,отец,учитель Алматы 2018
3 Оқаев Қаби: дос, әріптес, аға, құда, ұстаз Алматы 2018
4 Стихи о счастье Москва 2018
5 Жайлыбай К.Н. Рис Алматы 2019
6 Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер Астана 2018
7 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауы Астана 2018
8 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Астана 2018
9

Асылов Куаныш

Политические партии современного Казахстана

Астана 2018
10

Умит Тажкен

Бег устремлений.Избранная проза

Алматы 2019
11

Дәулетбекова Ж.Т.,Исаева Ж.И.,Ермекбаева А.Ш.

Тілді оқыту мотивациясы

Алматы 2018
12

Мағауия Дуанбекұлы Раев

«Өзіңде қалсын соқпағым ...»

Алматы 2018
13

Ананьева Светлана

Эрнест Боос:через тернии судьбы

Алматы 2018
14

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.1

Алматы 2018
15

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.2

Алматы 2018
16 История,достижения и перспективы ИОСУ РК Караганда 2019
Авторы,кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Национальные стратегии модернизации:достижения и

перспективы

Астана 2018
2 Карабаев Ж. Современные породы овец Казахстана Mauritius 2018
3

Беспаев Х.А.,Парилов Ю.С.

Западно-Калбинский золоторудный пояс (Восточный Казахстан)

Алматы 2018
4 Book of proceedings Almaty 2018
5 Гравметрия Алматы 2017
6

Мадимарова Г.С.,Сулейменова Д.Н.

Инженерлік геодезия

Алматы 2017
7

Стурчак С.

Восточнаямедицинская астрология

Ростов-на Дону 2015
8

Бейісқұлов Тоқтар

Менің пірім-Бейімбет Майлин

Алматы 2018
9

Құнанбай Қ.,Қоңыртаева Н.Н.,Қайрбеков А.Қ.

Батыс және альтернативті медицинасының клиникалық фитофармакологиясы

Алматы 2018
10

Рахимов К.Д.,Бурашева Г.Ш.,Устенова Г.О.

Фармакологическое и химико-фармацевтическое исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки

Алматы 2018
11 Book of proceedings Almaty 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 «Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ философиясының рөлі мен маңызы» Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыруға арналған дөңгелек үстелдің материалдар жинағы Алматы 2018
2

Сартаева Р.

Экология человека, новая онтология и устойчивое развитие Казахстана

Алматы 2018
3

Соловьева Г.

Религия в Казахстане история и современность

Алматы 2018
4

Стамғазиев Рамазан

Домбырамен ән айту мектебі

Алматы 2017
5 Қазақстан Республикасының кітапхана ісіне байланысты нормативтік-құқықтық құжаттар жинағы Алматы 2018
6 Аспантаудың ақиығы Алматы 2018
10 «Доскен батыр» атанған - Бәйділдә Алматы 2018
12 Мұқай Б. Шығармалары  Т.2 Алматы 2018
17 Шәкенұлы Ж. Жүрек неге жылайды Астана 2016
18 Шәкенұлы Ж. Бозмұнар Астана 2018
21 Ел бастаған Елісхан Алматы 2018
22 Мұқай Б. Алғашқы махаббат Алматы 1998
23 Әлібек Т. Халық әдебиеті және тарихи жад Алматы 2018
31 Қазақстан Республикасының тілдік саясаты сұрақтары бойынша социологиялық сараптамалық зерттеу Астана 2018
32 Kabuldinov Z. History of Astana Almaty 2018
33

Ахметов Ө.

Қалиева Ж.Ж. Ұлт қайрағы ер қайрағы

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы  
1

Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов, Т.В. Ковригина

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018  
2

Т.К. Джумадилов, Р.Г. Кондауров

Полимеры с молекулярными отпечатками-основа будущих технологий

Алматы 2017  
3 Разработка технологии и изучение агрохимической эффективности обогащенных  и комплексных удобрений Алматы 2017  
4 Зеленые модификации классических органических реакций Алматы 2017  
5 Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении Алматы 2018  
6 100 лучших учителей Медеуского района Алматы 2018  
7 A day in Almaty Алматы 2018  
8 Биахмет Исабайтегі Нұртазаұлы Шығысша емдеу рецептер топтамасы Алматы 2018  
9 Есей бидің ұрпағы Есбөкен көлбайұлы Тараз 2016  
10 К. Адырбекұлы. Алты алаштың ардақтысы Алматы 2018  
11 Керімбай С. Өркениетті адам Алматы 2018  
12 Махаббаттың мәні Алматы 2018  
13 Ли Бәй қазақ емес! Алматы 2018  
14 Зар заманның шерлі шежіресі Алматы 2018  
15 Капалбекулы Н. Кашке батыр Алматы 2018  
16 Қапалбекұлы Н. «Суықтөбенің ұлары» (әңгімеле мен повестер) Алматы 2018  
17 Саттарұлы С.О. Шах бүзүрік Шымкент 2018  
18  Капалбекулы Н. Туман,спустившийся с гор Алматы 2018  
19

Тимохин Д.М.,Тишин В.В.

Очерки истории Хорезма и Восточного Дешт-и Кыпчака в ХІ-начале ХІІІ вв.

Москва 2018  
20 Қазақстанның әйелдері мен ерлері(2013-2017) Астана 2018  
21 Женщины и мужчины Казахстана(2013-2017) Астана 2018  
22 Women and men of Kazakhstan (2013-2017) Astana 2018  
23 Султаны и батыры среднего жуза (вторая половина ХVIII в.) Алматы 2018  
24

Жәди Шәкенұлы,Қайрат Айдарханұлы

Алтай алыптары

Алматы 2018  
25

Кемел Тоқаев

Шығармалары    Т.1-Т.5

Алматы 2017  
26 Фауна и экология насекомых –ксилофагов древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
27 Насекомые-ксилофаги древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
 
28 Влияние антропогенных и абиотических факторов на структуру фауны насекомых степной зоны Казахстана в современных условиях Алматы 2017  
29

Кадырбеков Рустем Хасенович

ТЛИ (hemiptera:phylloxeroidea,aphidoidea)

Алматы 2017  
30 Auez Murat. Postal house Astana 2018  
31 Elubay Smagul. Una yurta solitaria Astana 2018  
32 Issabekov Dulat. Le desarroi Astana 2018  
33 Murtaza Sherkhan.The amulet Astana 2018  
34 Nurzhekeev Beksultan.Oh,life! Astana 2018  
35 Suleimenov Olzhas.The anguage of writing Astana 2018  
36 Zhumadilov Kabdesh. Daraboz Astana 2018  
37 Салғарин Қойшықара. Қазақтар (араб тілінде) Astana 2018  
38 Күмісбайұлы Шәкен . Балалық шақ-балдәурен (қытай тілінде) Astana 2018  
39 Ежелгі,ортағасыр және жаңа кезеңдегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Алматы 2016  
40 Институт политической власти и средневековой истории Казахстана Алматы 2017  
41

Ойсылбай А.

Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мәселелері

Алматы 2016  
42

Ержан қажы Малғажыұлы

Дін-даналық бұлағы

Алматы 2016  
43 Тәлімгер пайғамбар тағылымы Алматы 2018  
Авторы,кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Қайырбеков Ғ. Таңдамалы шығармалар жинағы Т.1-Т.3 Алматы 2018
2 Құрманғали Ашанұлы. Қазақ жеке кәсіпкерлігі Алматы 2018
3 Алшанов Рахман.Тайны двацати тысячелетий: поиски и открытия Алматы 2018
4 Қарабаева Х.Ә. Кәсіби қазақ тілі Алматы 2018
5 Алшанов Р. Тайны двадцати тысячелетий:поиски и открытия Алматы 2018
6

Әбсаттар қажы Дербісәлі

Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551)

Алматы 2018
7 Коровенков Р.И. О приоритетах в офтальмологии СПб. 2016
8 Тропинская О.Ф. В-клеточные лимфомы глаза и передного зрительного пути Москва 2016
9 Н.М. Махмеджанов Жоғары математика Алматы 2018
10 Материалы XIVМеждународной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем»  Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
11 Материалы научной конференции Института информационных и вычислительных технологий МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» Алматы 2018
12 Материалы ІІІ международной научной конференции «информатика и прикладная математика»посвященная 80-летнему юбелею профессора Бияшева Р.Г. Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
13 Есенбекова П.А. «Көлсай көлдері » мемлекеттік ұлттық табиғи паркі насекомдары Алматы 2018
14 Нұсқабаев О. Ежелгі қорыраттар Алматы 2018
15 Калила мен Димна Астана 2018
16 Ұлы дала батырлары дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Астана 2018

  Nazarbaev 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ

ЖОЛДАУ


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo

 

 

Menu

Яндекс.Метрика