Menu

 

. Журнал «Айқап» 1911-1915 гг.» (факсимильный вариант).

Aikap Alash orda

   «Айқап» журналы. 1911 жыл. I том. / Құраст.: С.Смағұлова, Г. Абикова. Ред. К. Қаймақбаева - Алматы: «Арыс» баспасы, 2015. - 320 бет.  ІSВN 978-601-291-306-4

«Айкап» журналы Троицкі каласында М. Сералинның басшылығымен 1911-1915 жж. аралығында тоқтаусыз жарык көрді. Журналда XX ғасыр басындағы ұлтымыздың әлеуметтік-экономикалық, мәдени өзекті оқу-ағарту, дін, тіл, жер, әйел, қалын мал, әменғерлік, денсаулык мәселелерімен қатар, тарихи, әдеби тақырыптағы материалдары камтылған. Басылымға белгілі жазушылар мен ұлт зиялылары белсенді кызмет атқарып, оның тартымды болуына елеулі үлес косты. Кітап Отан тарихына қызығушы барша оқырман қауымға арналған.

ӘОЖ 929.5

КБЖ 63.2

 

Aikap Alash orda 2

    «Айкап» журналы. 1912 жыл. II том./Құраст.: С. Смағұлова, Г. Абикова. Ред. К. Қаймақбаева— Алматы: «Арыс» баспасы, 2015. 448 бет. ІSВN 978-601-291-306-4

«Айкап» журналы Троицкі каласында М. Сералиннін басшылы- ғымен 1911-1915 жж. аралығында тоқтаусыз жарық көрді. Журналда XX ғасыр басындағы ұлтымыздың әлеуметтік-экономикалық, мәдени өзекгі оқу-ағарту, дін, тіл, жер, әйел, қалың мал, әмеңгерлік, денсаулық мәселелерімен қатар, тарихи, әдеби тақырыптағы материалдары қамтылған. Басылымға белгілі жазушылар мен ұлт зиялылары белсенді қызмет атқарып, оның тартымды болуына елеулі үлес қосты. Кітап Отан тарихына қызығушы барша оқырман қауымға арналған.

ӘОЖ 929.5

КБЖ 63.2

 

  • Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. І-бөлім.

IV I kitap Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. І-бөлім. А-Е / Құраст. М. Шафиғи, Р.Т. Бірімжарова, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. К.К. Әбуғалиева, Қ.Е. Қаймақбаева; Ғылыми ред. М. Шафиғи, П. Әуесбаева. - Алматы:, 2015. - 248   ISBN 978-601-7254-83-4

Оқырманға ұсынылып отырған бұл көрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан библиографиялық көрсеткіштің жалғасы. 4-кітаптың 1-3 бөлімдеріне енген материалдар кітапхана қорындағы №801-№1050 бумалардағы қолжазбаларды қамтиды. Көрсеткіш алфавиттік ретпен берілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшы, әдебиетші мамандарга, жогаргы оқу орны ұстаздарына, ізденуші галымдарга арналган.

 © "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапхана, 2015     ӘОЖ 001  КБЖ 76.7

 

  • Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. ІІ-бөлім.

IV II kitapҒылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. ІІ-бөлім. Ж-Ө / Құраст. М. Шафиғи, Р.Т. Бримжарова, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. К.К. Әбуғалиева, Қ.Е. Қаймақбаева; Ғылыми ред. М. Шафиғи, П. Әуесбаева. - Алматы:, 2015. - 266. - ISBN 978-601- 7254-84-1

Оқырманға ұсынылып отырған бұл көрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан библиографиялық көрсеткіштің жалғасы. Бұл 4-кітаптың  2 - бөліміне енген материалдар №801-№1050 бумалардагы кітапхана қорындағы қолжазбаларды қамтиды. Көрсеткіш алфавиттік ретпен берілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшы, әдебиетші мамандарға, жоғарғы оқу орны ұстаздарына, ізденуші ғалымдарға арналған.

© ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапханасы, 2015     ӘОЖ 001 КБЖ 76

 

  • Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. ІІІ-бөлім.

IV III kitapҒылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. IV-кітап. ІІІ-бөлім. П-Я / Құраст. М. Шафиғи, Р.Т. Бримжарова, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. К.К. Әбуғалиева, Қ.Е. Қаймақбаева; Ғылыми ред. М. Шафиғи, П. Әуесбаева. - Алматы, 2015. –  260. - ISBN 978-601- 7254-84-1

Оқырманға ұсынылып отырған бұл көрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан библиографиялық көрсеткіштің жалғасы. Бұл 4-кітаптың 3-бөліміне енген материалдар №801-№1050 бумалардағы кітапхана қорындағы қолжазбаларды қамтиды. Көрсеткіш алфавиттік ретпен берілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшы, әдебиетші мамандарға, жоғарғы оқу орны ұстаздарына, ізденуші ғалымдарға арналған.

© "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапхана, 2015     ӘОЖ 001 КБЖ 76

 

  • Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. V-кітап

V kitapҒылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. V-кітап / Құраст. М. Шафиғи, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева, Б.Төлімбетова; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева. - Алматы, 2015. - 288 б. - ISBN 978-601-7815-03-5

Оқырманға ұсынылып отырған бұл көрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан библиографиялық көрсеткіштің жалғасы. 5-кітапқа енген материалдар кітапхана қорындағы № 1051-№ 1161 бумалардағы қолжазбаларды қамтиды. Көрсеткіш алфавиттік ретпен берілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшы, әдебиетші мамандарға, жоғарғы оқу орны ұстаздарына, ізденуші ғалымдарға арналған.

© ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапхана, 2015     ӘОЖ 01 КБЖ 78.5

 

  • Аннотированный библиографический указатель рукописей, хранящихся в фонде НБ. Книга 6.

 

     Ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында сақтаулы материалдар жинағының мазмұндалған библиографиялық көрсеткіші. VI-кітап / Құраст.

М. Шафиғи, Г.М. Абикова, Г.Қ. Егеубаева; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева. – Алматы, 2015. -196 б. -ISBN 978-601-7815-03-5

     Оқырманға ұсынылып отырған бұл көрсеткіш 1975, 1979 және 1983 жылдары шыққан библиографиялық көрсеткіштің жалғасы. 6-кітапқа енген материалдар кітапхана қорындағы № 1162-№ 1327 бумалардағы қолжазбаларды қамтиды. Көрсеткіш алфавиттік ретпен берілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшы, әдебиетші мамандарға, жоғарғы оқу орны ұстаздарына, ізденуші ғалымдарға арналған. 

ӘОЖ 01  ҚБЖ 78.5

 

 

  • Аннотированный библиографический указатель книг и рукописей на языке фарси,   хранящихся в фонде НБ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапхананың Сирек қорындағы парсы тіліндегі кітаптардың каталогы/Құраст.: Ғ.Ә. Қамбарбекова; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева; Жауапты ред. Ә.Қ. Муминов. – Алматы: "Ғылым ордасы" баспа үйі, 2015. – 400 б.

Каталог Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасының Сирек қорындағы кітап қорларын сипаттауға арналған серияның жалғасы болып табылады және ол жазу мәдениетінің сабақтастығын көрсетеді. Бұл каталогқа литографиядан және типографиядан жарық көрген парсы тіліндегі сирек кездесетін кітаптар енген (1833-2001 жж.). Каталог қазақ және орыс тілдерінде дайындалып есімдер, шығарма көрсеткіштері, баспа аттары және сөздікпен қамтамасыз етілген. Басылым ирантанушыларға, парсы тіліндегі сирек кездесетін кітаптардың тарихын зерттеуші ғалымдарға және осы тақырып қызықтыратын жалпы оқырман қауымға арналған.  

УДК 02. (085)

ББК 78.37

  

 

  • Анотированный библиографический указатель иностранных книг, хранящихся в фонде НБ.

Kitap curetteri    «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапхана қорында сақтаулы шет тіліндегі сирек кездесетін кітаптардың мазмұндалған суретті библиографиялық көрсеткіші / Құраст.: Никитинская Н.В., Г.М. Абикова; Бас ред. Қ.Е. Қаймақбаева. – Алматы, 2015. - 224 б. - ISBN 978-601-7815-05-9

   Библиографиялық көрсеткіш «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасындағы сирек кітаптар қорының негізінде құрастырылды. Сирек кітаптар XVI-XIX ғғ. латын, француз, неміс, итальян, голланд, ағылшын тілдерінде шыққан басылымдар. Басылымда Италия, Франция, Германия және Нидерландтың кітап шығару үлгілері енгізілген. Көрсеткіш құрамында сирек атластар, саяхат суреттемелері, архитектуралық кітаптар, тарих, жаратылыс ғылымдары, сөздіктер, энциклопедиялар, романдар, өлеңдер ғылыми маңызды, тарихи, көркемдік, мәдени көзқарастар енгізілген басылымдар. Көрсеткіштегі әрбір кітапқа берілген қазақ және орыс тілдеріндегі аннотациялар - оқырманға деректерді талғап, таңдауға көмектеседі. Басылым қалың оқырман қауымға арналған: ғалымдарға, оқытушыларға, студенттерге, кітап сүйер қауымға, суретші кескіндемешілерге, кітаптың безендірілуіне қызығушыларға және т.б.

     ӘОЖ 001 КБЖ 78.5

 

      Қазақ жазбаларындағы хандар шежіресі/ кіріспе, түркі-шағатай тілінен қазіргі әріптерге түсірген, факсимилесін, көрсеткіштерін дайындағандар М. Шафиғи, С. Саттарұлы, Г.М. Абикова; бас ред. Ә.Қ. Муминов; ред. Қ.Е. Қаймақбаева. - Алматы: Ғылым ордасы, 2015. - 310 б. - ISBN 978-601-7815-07-3   

  Кітаптың мақсаты «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы қорындағы XVIII-XX ғасырлар аралығындағы қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне қатысты, түркі-шағатай тіліндегі қолжазба, баспа шежірелерді қазіргі әріптерге түсіру, факсимилесін жасап басып шығарып, оқырман қауымға ұсыну. ¥сынылып отырған деректер жинағы екі қолжазба шығармалар мен бір сирек кітап: «Хандар шежіресі» XVIII ғғ.; «Шыңғыс хан және оның билері» қолжазба генеалогиялары мен «Шыңғыс хан шежіресі» атты 1906 жылы Қазан қаласынан басылып шыққан шығарманы қамтиды.

© ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Ғылыми кітапхана, 2015        ӘОЖ 94 (574) КБЖ 63.3 (5 қаз)

 

vformeknig

Научный фонд электронных ресурсов библиотеки: Метод, рек. / Сост.: Н.С.  Машакова (рук.проекта), Р.С. Ахметова; РГП «Ғылым ордасы» КН МОН РК.-Алматы, 2014.-52 е.: ил. ISBN978-601-7254-97-1  

В методических рекомендациях рассмотрены теоре­тические и функциональные аспекты формирования научного фонда электронных ресурсов в библиотеке, предложены рекомендации по разработке базовых документов, на основе которых создается электронная библиотека. Рекомендуется в качестве теоретического и практического курса для специалистов библиотек.                                                                                                                                                                                                                                                                    УДК 02:004.087

ББК 78.36

 

 


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo

 

 

Menu

Яндекс.Метрика