85 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасы 2017 жылдың 24 қарашасында Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Халифа Алтай Халықаралық қайырымдылық қоры және «Ер Жәнібек» қоғамдық қорымен бірлесе отырып түркі әлеміне кеңінен танымал дінтанушы-ғалым, қайраткер Алтай Халифа Ғақыпұлының туғанына 100 жыл толуына арналған «Рухани жаңғыру және Халифа Алтай мұрасы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияөткізді.

Конференция жұмысы барысында Ұлы дала елі және Халифа Алтай тағылымы; Дінтанушы-ғалым және қайраткер Халифа Алтай; Рухани жаңғыру және Халифа Алтай мұрасының зерттелу барысы мен бағыттары тақырыбында өзекті мәселелер талқыланды.

Ісшараны Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, т.ғ.д., профессор Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы кіріспе сөзімен ашты, «Халифа Алтай Халықаралық қайырымдылық қоры» қамқоршылық кеңесінің мүшесі Қасенов Қайнолла Зейнолұлы, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бөлім бастығы, т.ғ.д., проф. Әжіғали Серік Ескендірұлы, ҚазҰУ Түлектер ассоциациясының атқарушы директоры, т.ғ.к. Балтабаева Күлғазира Нұранқызы, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкерлері т.ғ.д. Тоқтабай Ахмет Уалханұлы мен т.ғ.д., доцент Құдайбергенова Айжамал Ибрагимқызы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Әлем тарихы кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., проф. Төлекова Мереке Құлкеқызы, «Ғылым Ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапхана меңгерушісі Қаймақбаева Қарлығаш Ескендірқызыжәне басқа келген құрметті қонақтар Халифа Алтайдың өмірі мен мұрасы туралы сөз сөйледі.

Конференция аясында «Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясында дайындалған «Алтай Халифа Ғақыпұлы» атты көрсеткіштің тұсаукесері өткізіліп,Халифа Алтайдың еңбектерінің көрмесі көрсетілді.

                     


  Halifa kitap    Алтай Халифа Ғақыпұлы: Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.: Г.Н. Балтабаева, С.Е. Әжіғали, С.С. Қорабай, Ғ. Ғаббасұлы, Р.С. Қожахметов, К.М. Қоңырбаева, Абд.Х. Алтай. – Алматы, 2017. – 249 б.: портр. ISBN 978-601-7815-30-1 ӘОЖ 02 КБЖ 91.9:6

 

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Ш.Ш. УӘЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ

«ХАЛИФА АЛТАЙ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ,

«ЕР ЖӘНІБЕК» ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ

РМК «ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ» ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАСЫ

 

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2017 жылдың 24 қарашасында сағ. 15-00-де Халифа Алтай Халықаралық қайырымдылық қоры, «Ер Жәнібек» қоғамдық қоры және РМК «Ғылым ордасы» Орталық ғылыми кітапханасымен бірлесе отырып түркі әлеміне кеңінен танымал дінтанушы-ғалым, қайраткер Алтай Халифа Ғақыпұлының туғанына 100 жыл толуынаарналған «Рухани жаңғыру және Халифа Алтай мұрасы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

 

 

 

                    

Алаш Ұлттық-демократиялық партиясының құрылғанына­ 100 жыл толуына арналған конференцияға дайындалған кітаптардың тізімі

 

 1. 1916-1926 / Бөкейханов, Ә. (Қыр баласы), Щестяков. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 21 б.
 2. 23 жоқтау : Қазақ тарихының 400 жылын алады / Байтұрсынұлы А., Бөкейханов Ә. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 156 б.
 3. Hayit, Baymirza. Die nationalenRegierungen von Kokand (Choqand) und der AlaschOrda / Hayit, Baymirza. - Munchen, 1950. - 110 s.
 4. Айбасов Б. Жаратылыстану құралы. – Қызылорда, 1928
 5. Аймауытұлы, Жүсіпбек.Жан жүйесі мен өнер таңдау / Аймауытұлы, Жүсіпбек. - Мәскеу : Қазақстан мемлекет баспасының күншығыс бөлімі, 1926. - 80 б.
 6. Асфендияров С. Нац. – освободительное восстание 1916 г. – М., 1936
 7.  Асфендияров С. Шығыстағы ұлттық төңкерісшіл қозғалыстың тарихы. 1 сабақ. – 1931
 8. Байтурсынов А. Новый букварь. – Қызыл орда, 1925
 9. Байтурсынулы А. Оқу құралы. – Ташкент, 1922
 10. Бөкеев Шаһангерей. Көкселдір. – Орынбор, 1910. – 28 б.
 11. Досмухамедов Х. Казахская народная литература. – Ташкент, 1928
 12. Досмұхамедұлы Халел. Жануарлар. 3-бөлім. – Қызылорда, 1927. – 179 б.
 13. Дулатов Міржақып. Азамат. – Оренбург, 1913. – 48 б.
 14. Дулатов Міржақып. Оқу құралы. Бастауыш мектепте екінші жыл оқылатын ... .– Оренбург, 1916. – 128 б.
 15. Дулатов Міржақып. Оян Қазақ! – Уфа, 1910. – 100 б.
 16. Әуез ұлы, Мұхтар.Қараш-қараш оқиғасы : Әңгімелер жинағы / Әуез ұлы ,Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1936. - 132б.
 17. Әуез ұлы, Мұхтар.Тас түлек : Пьеса, әңгімелер жинағы / Әуез ұлы, Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1935. - 379б.
 18. Жер заңы / Ауд. Омарұлы Елдес. - Қызылорда : Қазақстан, 1927. - 82 б. - Мәтін араб шрифтімен берілген.
 19. Жумабаев М. Педагогика. – Ташкент, 1923. – 108 б.
 20. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Қазақ айнасы. – Семипалатинск, 1912. – 50 б.
 21. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. – Орынбор, 1911. – 114 б.
 22. Малдыбаев Мұстақым. Қазақша ең жаңа әліппе. (Төте оқу). – Уфа, 1912. – 31 б.
 23. Мартыненко, Н.Алаш-Орда : Сборник документов / Н. Мартыненко; Предисл.У.Исаева. - Кзыл-Орда, 1929. - 163с.
 24. Мың бір мақал / Жинаушы Ахмет Баржақсыбаласы. – Мәскеу, 1923. – 58 б.
 25. Программа единой партшколы и политчиток аула / Перевод Жолдыбаев М. – 1928
 26. Тынышбаев, Мухамеджан. Киргиз-казахи в 17-18 веках / Тынышбаев, Мухамеджан. - Кзыл -Орда: Изд. О-ва изучения Казахстана, 1926. - 14с.
 27. Тынышпаев, М. Материалы к истории киргиз-казакского народа (Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924-1925гг.) / М. Тынышпаев. - Ташкент: Вост. отд. Кирг. Гос.изд-ва, 1925. - 64с. :илл.
 28. Шонанұлы Телжан. Қазақ тілінің оқу құралы. – 1933.
 29. Ағартушы Халел. Жинақ / Құрастырған Ғ. Қабдолқайырұлы. - Алматы: Арыс, 2004.-272 б.
 30. Айқап. /Құраст. Ү. Сұбханбердина,  С. Дәуітов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 366 б.
 31. Аққұлұлы С. Әлихан Бөкейхан. Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар. Исследования, статьи и интервью. – Алматы: «Ер Жәнібек» Халықаралық қоғамдық қоры, 2016. – 528 б.
 32. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан: идеялар мен ұстанымдар сабақтастығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.– Алматы, 2008. – 476 б.
 33. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан» атты кітап көрмесінің каталогы. – Алматы, 2008. – 35 б.
 34. Алаш автономиясы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 34-35 б.
 35. Алаш айтқан асыл сөз. – Алматы: Ел-шежіре, 2016. – 296 б.
 36. Алаш арысы. / Құрастырғандар: З. Қожанова, М. Жармұхамедұлы.-Алматы: Қазақпарат, 2011. - 320 б.
 37. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 10-кітап. – Алматы: Өнер, 2011. – 360 б.
 38. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 9-кітап.– Алматы: Өнер, 2011. – 320 б.
 39. Алаш көсемсөзі: Дін мәселесі.-3 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 40. Алаш көсемсөзі: Жер мәселесі.-1 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 41. Алаш көсемсөзі: Тіл мәселесі.-2 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 42. Алаш күніне арналған «Алаш идеясы – ұлттық идея» атты  республикалық ғылыми-практикалық  конференция материалдары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2014. – 320 б.
 43. Алаш қозғалысы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 35-36 б.
 44. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.1. – Алматы: Ел-шежіре,2004. – 552 с.
 45. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник  документов и материалов. Т.3. Кн.1. – Алматы: Ел-шежіре,2007. – 304 с.
 46. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Т.3. Кн.2. –  Алматы: Ел-шежіре,2007. –  344 с.
 47. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.4. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 с.
 48. Алаш қозғалысы. Құрастырушылар: Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы, И. Нұрахмет. – Алматы: Сардар, 2008. – 324 б.
 49. Алаш-Орда и алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстративная история Казахстана:с древнейших времен до наших дней. В 4-х томах. Т.3.-Алматы,2005.-С.89-107
 50. Алаш орда. Сборник документов / Сост.: Н. Мартынов. – Алма-Ата: Айқап, 1992. – 192 с.
 51. Алаш партиясы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. –  39-40 б.
 52. Алаш ұлағаты: Алаш қайраткерлерінің ел болашағын елестеткен қанатты, даналық, түйін ойлары.-Алматы,2017.-224 б.
 53. Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Құрастырған: Ғ. Әнес, С. Смағұлова. – Алматы: Арыс,2009. –  544 б.
 54. Алашорда //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 37-39 б.
 55. Алаш-Орда и Алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.89-107
 56. Алашорда: Фотоальбом. – Алматы: Орхон,2012. –  284 б.
 57. Аманжолова Д. А.  Алаш: исторический смысл демократического выбора. Историческая монография.– Алматы: Таймас, 2013. – 400 с.
 58. Аманжолова Д. А.  Очерки истории АЛАШ. Монография. – Ақтобе: ИП Жанадилов С.Т. – 2009. – 182 с.
 59. Арыстар қалдырған аманат. – Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2008. – 316 б.
 60. Аяған Буркитбай. Красные и черные (материалы  Гуверовского архива). – Алматы, 2005. – 240 с.
 61. Әбдіманов Ө. «Қазақ» газеті. – Алматы: Қазақстан,1993.-168 б.
 62. Әбдиманұлы Ө. Ахмет Байтұрсынұлы. Зерттеу-эссе.-Алматы:Арда,2007.-296 б.
 63. Әлжанов О. Шығармалар жинағы.-Алматы: Алаш,2004.-296 б.
 64. Боранбаева Б. Ғұмар Қараш. Қоғамдық-саяси қызметі.-Алматы:Арыс, 2014.-232 б.
 65. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.1. –Астана: Сарыарқа, 2009. – 564 б.
 66. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.2. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 566 б.
 67. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.6. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 68. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.7. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 69. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.9. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 70. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.3. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 555 б.
 71. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.4. – Астана: Сарыарқа, 2010. – 568 б.
 72. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.5. – Астана: Сарыарқа, 2010. –560 б.
 73. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы.Полное собрание сочинений.Т.8. – Астана: Сарыарқа, 2013.-528 б.
 74. Бөкейхан Ә. Шығармалары. Сочинения./Құрастырған Сұлтанхан Жүсіп.Т.3.-Астана:Сарыарқа,2017.-616 б.
 75. жылдың күзіндегі саяси дағдарыстың өршуі. «Алаш» партиясы  //Қазақстан тарихы.  Бес томдық. –  4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. – 108-118 б.
 76. Галиев В. З. Ұлтты оятқан кітап (М. Дулатов және оның «Оян,қазақ!» кітабының ізімен). – Алматы: Мектеп, 2013. – 416 б.
 77. Галиев В. З. Книга, разбудившая народ (Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!»). – Алматы: Мектеп, 2011. – 528 с.
 78. «Ғасырларға созылған қасірет». Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қарағанды, 2012. – 278 б.
 79. Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами. В 3-х томах.Т.1.-Алматы:ОФ «Дегдар»,2016.-424 с.
 80. Дала данасы (Ұлы ойшыл, философ, тарихшы, қазақ әдебиетінің классигі Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған). – Алматы, 2009. – 260 б.
 81. Досмұхамедов Ж. Асыл тұлға.-Алматы:Жаухар,2012.-360 б.
 82. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы.Избранное.-Алматы:Ана тілі,1998.-384 б.
 83. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы еңбектері. Избранные труды.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-400 б.
 84. Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері. – Алматы: «Таймас» баспасы, 2013. – 240 б.
 85. Дулатова Г. М. Алаштың сөнбес жұлдыздары. – Алматы: Мектеп, 2012. – 392 б.
 86. Дүйсенова Н. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін тарихы. (1920-1950 ж.). – Алматы: «Елтаным» баспасы,2015. – 136 б.
 87. Елеукенов Ш. Мағжан.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-392 б.
 88. Ескендірұлы М. «Алаш орда» министрлері. Министры «Алаш орды». – Алматы, 2008. – 114 б.
 89. Есмағамбетов К. Әлем таныған тұлға. (М. Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы).-Алматы:Дайк-Пресс,2008.-504 б.
 90. Жангуттин Б. Магжан Жумабаев «Мой қазақ, ненастья час настал». Страницы биографии.-Алматы:ТОО «Қаратау КБ», 2016.-220 с.
 91. Жансүгіров І. Құжаттар, хаттар,күнделіктер, дала хикаялары.-Алматы: Үш қиян,2006.-592 б.
 92. Жетісулық алаш зиялылары. – Алматы: Үш қиян, 2016. – 296 б.
 93. Жұмабаев М. Табалдырық.Манифест /Баспаға әзірлеген М. Қойгелдиев.-Алматы:Тау-Самал,2011.-108 б.
 94. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.1.- Өлеңдер, дастандар. - Алматы: Жазушы, 2013. -376 б.
 95. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.2. - Әңгіме, ғылыми еңбек, мақалалар, аудармалар, жарияланбаған өлеңдер. - Алматы: Жазушы, 2013. - 376 б.
 96. Жұртбай Т. Біртұтас  Алаш идеясы. Зерттеулер. –  Алматы: «Орхон» баспа үйі, 2014. – 368 б.
 97. Жұртбай Т. Ұраным Алаш. Зерттеулер. – 1-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 б.
 98. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Талқы. – 3-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 647б.
 99. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Тез. – 2-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 464 б.
 100. Журтбай Т. Боль моя, гордость моя – Алаш!: Трилогия. – Астана: Аударма,2016. – 1104 с.
 101. ХХІ ғасырдағы Алаштың ақ жолы. – Алматы: Экономика, 2013. – 248 б.
 102. Имамбай Д. Желтоқсан көтерілісі – Алаш қозғалысының заңды жалғасы // Ақиқат. – 2016. – 14-22 б.
 103. Имахамбетова Р. Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны. (мұрағат деректері негізінде). - Астана: Педагогика-Пресс, 2010. - 304 б.
 104. Исмакова М. Возвращение плеяды. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002.-200 с.
 105. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник документов и материалов. – Т.1. – Уральск, 2012. – 464 с.
 106. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник научных статей. – Т.2. – Уральск, 2012. – 356 с.
 107. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.Т.1. / Құрастырған Д. Қамзабекұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 384 б.
 108. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.2. /Құрастырған Д. Қамзабекұлы.- Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 109. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3. /Құрастырған Д. Қамзабекұлы.-  Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 110. Кожахметов Г. З. Представительство и участие народов Туркестана и Казахстана в Государственной Думе //Изв.АН Каз ССР, серия общ. наук. – 1990. – №2. – Стр.78-84.
 111. Койгелдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х  годов. – Алматы, 2009. – 448 с.
 112. Красный террор: из истории политических репрессии в Казахстане. (Сборник документальных материалов 20-50-х годов ХХ века). //Сост.: М. Койгельдиев, В. И. Полулях, Ш. Тлеубаева. – Алматы: Алаш, 2013. – 384 с.
 113. «Қазақ» газеті. 1913 жыл / Құраст. С. Смағұлова, Ғ.Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 480 б.
 114. «Қазақ» газеті. 1914 жыл / Құраст. С. Смағұлова, Ғ. Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 504 б.
 115. Қазақ / Құраст. Ү. Сұбханбердина, С. Дәуітов, Қ. Сахов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. – 560 б.
 116. Қазақстандағы қос өкімет және оның ерекшеліктері // Қазақстан тарихы. –  4 т. –  Алматы: Атамұра, 2010. – 88-95 б.
 117. Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы және Алаш қозғалысы. Бірінші қазақ съезі және оның шешімдері //Қазақстан тарихы. Бес томдық. 4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. –  95-108 б.
 118. Қайта оралған қаламгер (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жазушы Жүсіпбек Аймауытұлына арналған). – Алматы, 2003. – 272 б.
 119. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. –Алматы: Фолиант, 2002. – 474 б.
 120. Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. – Астана: Ел-шежіресі, 2008. – 360 б.
 121. Қамзабекұлы Д. Омбының Алаш дәптері. – Алматы: Жазушы, 2013. – 368 б.
 122. Қамзабекұлы Д. Алаш арқауы.Зерттеу мақалалар.-Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017.-408 б.
 123. Қожанов С. Құжаттар мен материалдар.Сборник документов и материалов.Т.1.- Алматы:Жалын, 2013.-384 б.
 124. Қожанов С. Шығармалары./Құрастырған А. Шәріп.-Алматы: Арыс, 2009.-352 б.
 125. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. І т. – Алматы: Мектеп, 2008. – 480 б.
 126. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. II т. – Алматы: Мектеп, 2017. – 656 б.
 127. Қойшыбаев Б. «Әділет» туымен ширек ғасыр. – Алматы: «Абзал-ай» баспасы, 2014. – 368 б.
 128. Қойшыбаев Б. Жазықсыз жапа шеккендер. – Алматы: Қазақстан, 1990. – 168 б.
 129. Құл-Мұхаммед М. Алаш ардагері. Ж. Ақбаевтың саяси-құқылық көзқарастары. – Алматы: Жеті жарғы,1996. – 224 б.
 130. Қызыл қырғын 37-де опат болғандар. – Алматы: Қазақстан,1994. – 80 б.
 131. Ләмбекұлы С. Арыстар. – Астана: Елорда, 2000. –368 б.
 132. Мәрсеков Р. Қазақ қайда бара жатыр?.Что ожидает казахов?.-Алматы:Изд.«Центр Азии», 2014.-368 б.
 133. Махат Данагүл. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: Сөздік словарь, 2001. – 304 б.
 134. Нарастание политического кризиса осенью 1917 года. Партия «Алаш»  //История Казахстана (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5.– Алматы: Атамұра, 2009. – С.110-120.
 135. Нүрпейіс К. Алаш һәм алашорда. – Алматы: Ататек,1995. – 256 б.
 136. Нүрпейіс К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Елтаным, 2015. – 344 б.
 137. Нургали Р. Алашординцы (Алаш и литература). – Алматы: Алаш, 2004. – 280 с.
 138. Нурмагамбетова Р. К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография проблемы 1920-1990 годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.
 139. Общественно-политическое развитие Казахстана и движение Алаш. Первый общеказахский съезд и его решения  //История Казахстана  (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5. – Алматы: Атамұра, 2009. –  С.96-110.
 140. Озғанбай Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан. (1905-1917 ). – Алматы, 1997. – 460 б.
 141. Озганбай О. Государственная Дума России и Казахстан. – Алматы: Арыс, 2000. – 284 с.
 142. Озғанбай Ө., Б. Құрманбеков. Қайраткер Қаратаев. - Алматы: Арыс, 2013. - 256 б.
 143. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. – Алматы: Өнер, 2003. – 552 б.
 144. Омашев Н. Алаш арыстарының саяси басшылығы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 160 б.
 145. Өзбекұлы С. Сыртанов Б.-Алматы:Жеті жарғы, 1996.-112 б.
 146. Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сборник документов. – Алматы: Қазақстан,1998. –336 с.
 147. Пірманов Ә., Қапаева А. Қазақ интеллигенциясы (Қазақ зиялыларының қалыптасу тарихынан). – Алматы: Атамұра, 1997. – 160 б.
 148. Репрессии 1937 года // Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.217-251
 149. Садуақасов Ж. Өмірі мен қоғамдық саяси қызметі. Шығармалар жинағы.-Астана;Елорда,2013.-400 б.
 150. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.1. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 151. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.2. - Астана: Нұр Астана, 2013. -360 б.
 152. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.3. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 153. Сапарғали Л. Арыстар. – Астана: Елорда, 2004. – 288 б.
 154. «Сарыарқа» газеті. 1917 жыл / Құрастырған Ғ.Әнес. - Алматы: Арыс, 2017. - 336 б.
 155. Сарыарқа саңлағы (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, драматург  Бейімбет Майлинге арналған). – Алматы, 2007. – 334 б.
 156. Сафаров Г. Колониальная революция: Опыт Туркестана.  Богачев А.  Алашорда. – Алматы: Жалын, 1996. – 272 с.
 157. Сахара сұңқары (Мемлекет және қоғам қайраткері, С. Сейфуллинге арналған). – Алматы, 2004. – 406 б.
 158. Сәрсекеев Қ. Қазақ шаруасы. (Ә.Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М .Дулатовтар ізімен). –  Алматы, 2013. – 510 б.
 159. Смағұлова С. Қазақ мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы. – Алматы: Елтаным, 2011. – 432 б.
 160. Смағұлова С. Көлбай Төгісов және «үш жүз» партиясы.Алматы:Арыс, 2009.-232 б.
 161. Сұбханбердина Ү. Қазақ. Алаш. Сарыарқа. – Алматы: Ғылым, 1993. –200 б.
 162. Тауқымет пен тағзым. Құраст. Б. Төлепберген. – Алматы: РИИЦ Азия, 2007. – 296 б.
 163. Тәж-Мұрат Мақсат. Ғұмар Қараш. Өмірі мен шығармашылығы.-Ақтөбе,2004.-384 б.
 164. Төлепберген Б. Мәңгі жас – Алаш идеясы. Публицистикалық зерттеулер мен мақалалар. – Алматы, 2008. – 304 б.
 165. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-1 т.-256 б.
 166. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы. Доклады, выступлении,письма.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.2 .-240 б.
 167. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы. Баяндамалар, естеліктер, зерттеулер.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-3 т.-288 б.
 168. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы. Материалы и документы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.4 -256 б.
 169. Тұғыры биік тұлға (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жаратылыстанушы, дәрігер Х.Досмұхамедұлына арналған). – Алматы, 2008. – 280 б.
 170. Тұрғараева Г. Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі.(1872-1937 жж.).Монография.Алматы:Нұр-Принт,2015.-258 б.
 171. Тілешов Е., Қамзабекұлы Д.  Алаш қозғалысы. Энциклопедиялық анықтамалық. –  Алматы: Сардар, 2014. – 528 б.
 172. Тынышпаев М. История казахского народа.-Алма-Ата:Қазақ университеті,1993.224 с.
 173. Ұлағатты ұлт ұстазы. Анықтамалық көрсеткіш. – Алматы: Сардар, 2010. – 276 б.
 174. Ұлт рухы: қанатты сөздер. – Алматы: Arna-b, 2015. – 160 б.
 175. Ұлттық поэзия падишасы (Ұлы ақын Мағжан Жұмабаевқа арналған). – Алматы, 2001. – 314 б.
 176. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-352 б.
 177. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.2.-Алматы:Қайнар,2007.-392 б.
 178. Шоқай М. Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-384 б.
 179. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.1.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 180. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 181. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 182. Шонанұлы Т. Мұралары (шығармалар, зерттеулер және мақалалар).-Алматы:Ел-шежіре, 2011.-368 б.
 183. Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017. – 480 б.
 184.  Ісімақова А. Тәуелсіздік және Алаш ғылымы. – Алматы, 2015. – 288 б.

 

 

«Халықаралық Түркі академиясы» жарык көрген еңбектерін насихаттау, түркология ғылымының дамуына үлес косу максатында көрсетілген ғылыми еңбектерді Алматы қаласы, «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасына ұсынады.

Тапсырушы: Халықаралык Түркі академиясы

Мекенжайы: Астана к..,Тәуелсіздік 57, Бейбітшілік және Келісім сарайы, 2 қабат

Телефоны: 8 (7172) 74 47 86

Қабылдаушы: «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасы

Мекенжайы:

Шевченко көшесі, 28.

Телефоны: 8 (7272)47 42 22

 

1. Шыңғыс Айтматов және қазіргі түркі әлемі. «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015.- 308 6. 1
2. Тоқтағұл Сатылғанов. Таңдамалы шығармалар жинағы. Өлең - жырлар. Құрастырғандар: А.Ақматәлиев, О.Соронов «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015. - 1786. 1
3. Р.Г. Сыздыкова. Язык «жами’ат-таұарих» жалаири - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.-346 с. 1
4. К.Хафизова. Диалог цивилизаций на шелковом пути - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -416 с. 1
5. К.Хафизова. Восточная дипломатия на стыке цивилизаций (конец XIV - 70 годы XIXвв.) Сборник документов и матерналов - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 400 с. 1
6. М. Мырзахметұлы. Мұхтар Әуезов абайтанушы ғұлама - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 272 с. 1
7. М.Мырзахметұлы. Абайды оқы, таңырқа... - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 128 с. 1
8. М. Мырзахметұлы. Хакім Абай мұрасын танып білудің 125 (1889- 2014) жылдық тарихынан - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -224 с. 1
9. Ж.Бейсечбайұлы. Орталык азиядағы арғытүрк сипатты мәдениеттер: этнотектік аспектілер - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 468 с. 1
10. Йүсүп Ұлык Хас-хажиб Баласағүни. Құт экелетін білім Құтадғу Білік - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 576 с. 1
11. К.Конкобаев. Н.Усеев, К.Шабданалиев. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -368 с. 1
12.

К.Кonkobaev, N.Useev, N.Sabdanaliev. Altay Cumhuriyeti ndeki Eski Turk Yazitlari - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с.

1
13 У.Ахмет. Түркі халықтарының жылқы мәдениеті - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с. 1
14. Әлихан Бекейхан және түркі дүниесі (Құрастырған Сұлтанхан Аккұлұлы) - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 320 с. 1
15. Т.Зәкенұлы (Қайыркен). Жоңғария мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы және жойылуы ойратнама этногенез және қазақ-қалмақ қатынастары - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 302 с. 1
16 Р. Мұқышева. Мажар халқының аңыздары мен ертегілері - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 160 с. 1
18.

Ә.Ахметов. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. - Астана: Ғылым баспасы, 2016.-204 с.

1
19. Ә.Ахметов. Жаһанды жалғаған терең тамырлар. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. - 470 с. 1
20. Қ.А. Иасауи. Диуани хикмет. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. 1
Д. М. Насилова, И. В. Кормушина, А. Б. Дыбо. Древнетюркский словарь, - Астана: Ғылым баспасы, 2016. -760 с. 1
21 Suег Екеr, Ulku Celik Savk. Тehlikedeki turk dilleri 1,2,3,4 сік. - Анкара- Астана, 2016. 1
22 Ә. Қайдаров. Развитии лексики уйгурского языка. Часть 11 . Астана: «Ғылым» баспасы, 2016. - 206 бет. 1
23 Д. Қыдырәлі. Нүүдэлчин овог Аймгуудын угсаа гарал (Ашина, Эргүнэ- хун). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 50 бет. 1
24 Д. Қыдырәлі, Г. Бабаяр. Қарахан қағанаты тарихы (жаңа мәліметтер тұргысынан). Астана: «Ғылым» баспасы, 201 7. - 176 бет. 1
25 М. Өтемісұлы. Ереуіл атқа ер салмай (өлендер жинагы). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 200 бет. 1
26 М. Жолдасбеков. Көне түрк жазба ескерткіштері. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 288 бет. 1
27 Шыңгыс Қаған туралы жыр-аңыздар. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 80 бет. 1
28 Түркі ортақ латын әліпбиі. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 264 бет. 1

ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану факультетінің Түрксой орталығы және Қазақстан Мұсылмандар Діни Басқармасына қарасты Имамдардың білімін жетілдіру институттарының бірлесіп ұйымдастыруымен «Шағатай тіліндегі мәтіндерді оқу және зерттеу әдістері» халықаралық ғылыми-практикалық семинар өтті.

 

          

Ісшара ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасының 85 жылдық мерейтойына Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнауына 25 жыл толуына және ҚР президенті Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы аясында өткізілді.

Толығырақ: «Шағатай тіліндегі мәтіндерді оқу және зерттеу әдістері»

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы 2017 жылдың 13 қазанында Алматы қаласының кітапханашылар күніне орай ұйымдастырған "Кітапхана - өнер, білім ордасы" атты жас мамандардың кәсіби фестивалін өткізді. Орталық ғылыми кітапхананың жас мамандары да өз өнерлерін, білімін көрсетіп алғыс хатпен марапатталды.

      Kitaphana kuni 01  Kitaphana kuni 02  

 

 

 

Қоғам және мемлекет қайраткері, геология-минералогияғылымдарының докторы, ҚазССР Ғылым академиясының Президенті, Қаныш Сәтбаевтың ғылыми жолын жалғастырушы академик Шахмардан Есеновтың туғанына 90 жыл толып отыр. Ғалымның мерейтойына арналған конференциялар ғылыми мекемелер мен жоғарғы оқу орындарында да аталып өтуде.

Шахмардан Есенов Қазақстан ғылымын көтеруге, ғылымның қара шаңырағы Ғылым академиясының өсіп-дамуына көп еңбек сіңірді, барлық күш жігерін жұмсады.Ғылым мен өндірісті тығыз байланыста ұйымдастырудағы қажырлы еңбегі мен белсенді қоғам қайраткерлігі оны республика дәрежесіндегі тұлға ретінде қалыптастырады.

Толығырақ: Қоғам және мемлекет қайраткері, геология-минералогия ғылымдарының докторы, ҚазССР Ғылым...

Ushkoltay2017 жылы шілде айының 20 күні ҚР БҒМ ҒК М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты «Қолжазба және текстология» ғылыми-инновация бөлімі мен ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасы бірігіп, Алаш қозғалысының 100 жылдығына және белгілі библиограф Ү.Субханбердинаның 90 жылдық мерейтойына арналған «Үшкөлтай Субханбердина және Алаш баспасөзі» атты дөңгелек үстел өткізді.

Дөңгелек үстелге құрметті ағамыз Мақсұт Шафиғи, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының ғалымдары, Үшкөлтай апайдың туыстары және ОҒК қызметкерлері қатысты.

 

                            


          9book ҮШКӨЛТАЙ ХАСЕНҚЫЗЫ СУБХАНБЕРДИНА (презентация)

          icon video  АЛМАТЫДА «ҮШКӨЛТАЙ СУБХАНБЕРДИНА ЖӘНЕ АЛАШ БАСПАСӨЗІ» АТТЫ БЕЛГІЛІ ҒАЛЫМДАРДЫҢ БАСҚОСУЫ ӨТТІ ("Қазақстан" Ұлттық телеарнасы)


 

Толығырақ: Үшкөлтай Субханбердинаға - 90 жыл

«Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапханасы Халықаралық инженерлік академиясының және ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі, ғылым және техника саласындағы ҚР мемлекеттік сыйлығының Лауреаты, Қазақстан Республикасының бейбітшілік және келісім Кеңес Қорының президенті Құлыбаев Асқар Алтынбекұлының 80 жасқа толу мерейтойына арналған «XXI ғасырдың жаңа құрылыс трендтері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына кітап көрмесін ұйымдастырды.

Толығырақ: ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі, профессор Асқар Алтынбекұлы Құлыбаевтың 80 жасқа...

Жаңалықтар

 • Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай «Жырларым, жылдарменен жалғасыңдар» атты әдеби-сазды кеш өткізіледі

 • РМК «Ғылым ордасында» тұрақты «Аманат» киноклубының ашылуы болды

  Байтенова Н. Ж. д-р филос. наук, профессор кафедры религиоведения и культурологии Рысбекова Ш. С. д-р филос. наук, профессор кафедры религиоведения и культурологии Нуршанов А.А. PhD

  Read More
 • Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай «Жырларым, жылдарменен жалғасыңдар» атты әдеби-сазды кеш өткізілді

  Ақпан айының 9 жұлдызында ҚР БҒМ ҒК «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай «Жырларым, жылдарменен жалғасыңдар»

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5