Кiтапханааралық абонементтiң (КАА) қызмет көрсетуi  заңды тұлғаларға (ұйымдардың) ақылы негiзде ұсынылады. КАА бойынша қызмет көрсету ақылы. Оқырман залдары қорынан әдебиеттер КАА бойынша берiлмейдi. КАА-ның қаладан тысқары абоненттерiне  құжаттардың баспа көшiрмесi немесе олардың электронды нұсқасы ұсынылады.

     Кiтапханада КАА бойынша жұмыс iстеу ҒК қорынан материалдарды беру арқылы және қала көлемiнде жүзеге асырылады.

    Сiз келесi құжаттарды көшiрiп ала аласыз:

Келiсiм (орыс тiлiнде) - MS Word zip-архивте

Мiндеттеме (орыс тiлiнде) - MS Word zip-архивте

 

Abonement

NEW1

Menu