85 жыл

Ғылыми кітапханада дәстүрлi каталогтар құрылған:

  • Тiл белгiлерi бойынша:  қазақ, орыс және ТМД халықтары  тiлiнде, шет тiлдерiнде.
  • Түрлерi бойынша катологтар: сирек кiтаптар, диссертациялар, шығыс әдебиетi, фотокөшiрмелер, микрофильмдер, қолжазбалар, мерзiмдi басылымдар, авторефераттар (газеттер, журналдар), электронды каталог.

ОӘК - оқырман әлiпбилiк каталогы,  библиографиялық жазбалар  бойынша автордың аты-жөнi  әлiпби ретiмен  берiледi, ұйымдардың  аттары және (немесе) құжаттардың  алғысөздерi  орналасқан.

ЖК – жүйелi каталог: бiлiм салалары бойынша құжаттардың белгiлi бiр  жүйелi жiктелуiмен орналасқан библиографиялық жазбалар.

ӘПК - жүйелi  каталогқа әлiпби-пәндiк көрсеткiш: жүйелi  каталогқа  көмекшi  аппарат, пәндiк рубрикалардың  әлiпбилiк тiзiмiн берiп,  жүйелi каталогта   классификациялық  индекске сәйкес құжаттар жайында мәлiметтердi ұсынады.

ЭК -  электронды каталог: машина оқитын кiтапханалық каталог, нақты уақыттық режимде жұмыс iстейдi және оқырмандар өз қалаулары бойынша пайдалана алады.

Қызметшi  каталог – айырбастау және резервтегi  қордан басқа, бүкiл кiтапхана қорынан көрiнiс беретiн кiтапханалық  каталог.

Мерзiмдi басылымдар каталогы –  мерзiмдi басылымдар каталогында кәртiшкелер ұжым атаулары бойынша әлiпби тәртiбiмен  орналасқан: "Академиялар", "Кiтапханалар", "Институттар", " Қоғамдастықтар" , "Университтер" және басқалар. Бөлiмдер iшiнде кәртiшкелер әлiпби ретiмен  орналасқан.
Мерзiмдi басылымдар каталогында көмекшi  картотекалар: академиялық басылымдарға  жол сiлтейтiн  қысқарту картотекалары бар.

Журналдар мен тақырыптық жинақтар каталогы
Шетел журналдары каталогы
Кәртiшкелер әлiпбилiк ретпен орналасқан. Бұл каталогта кәртiшкелер бойынша журналдар  және тақырыптық жинақтардың атаулары әлiпби ретiмен орналасқан. Каталогқа  көмекшi картотекалар, ӘОЖ, яғни, тақырып бойынша орналасқан кәртiшкелер  де кiредi.  Осы картотекалардың көмегiмен, бiз кiтапханада қандай журналдардың бар екенiн бiле аламыз.

NEW1

Menu