85 жыл

Халықаралық кітап алмасу

Bizdin seriktesterimiz

Біздің серіктестеріміз:

      Халықаралық кітап алмасу ол алыс шет елдермен ТМД елдерінің ғылыми өнімдерін РМК «Ғылым ордасы» Орталық ғылыми кітапхананың қорын  толықтыратын басты қайнар көзі. Содай-ақ ол шет елдегі маңызды саяси мәліметтерді, әр турлі ғылыми техникалық зерттеулерді және де отандық басылымдардың шығуына ықпал етеді. Қоғамдық–саяси, ғылыми-техникалық және мемлекетіміздің мәдени  мәселелерін толықтырулармен қамтамасыз етеді. Халықаралық кітап алмасу Республикада өткізілген қазақстандық ғалымдармен мамандардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 52 елдегі 355 мекемемен жұмыс жасайды.  Халықаралық кітап алмасудың жақсы жағы ол мемлекеттегі ғылыми-зерттеулік және оқу орындарын, өндірістік мекемелерді, обсерваторияларды ғылыми ортаны тағы сол сияқты мекемелерді қамтамасыз етеді.

Байланыстар:

ХКА бас кітапханашысы:

Тойшибаева Айжан Серікқызы

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел: 8 (727) 261-02-80

Қазақстан Республикасының мекемелерімен кітап алмасу:

1.КазНУ имени Аль-Фараби (г.Алматы)

2.КазНПУ имени Абая (г.Алматы)

3.Университет «Кайнар» (г.Алматы)

4..Национальная библиотека РК (г.Алматы)

5.Университет «Туран» (г.Алматы)

6.Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева (г.Алматы)

7.Казахский гуманитарно-юридический университет (г.Астана)

8.Институт Парламентаризма «НурОтан» (г.Астана)

9.РГП «Национальный центр биотехнологии КН МОН РК» (г.Астана)

10. Государственный историко-культурный заповедник музей «Азрет Султан (г.Туркестан)

11.РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний (г.Караганда)

12. Карагандинская Академия МВД РК имени Б. Бейсенова  (г.Караганда)

13.Национальная академическая библиотека РК (г. Астана)

14. Библиотека Евразийского Национального Университета им. Л. Гумилева ( г. Астана)

15.Библиотека Казахского аграрно-технического университета им. С.Сейфуллина (г. Астана)

16. Библиотека Актюбинского государственного университета (Актобе)

17.Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии (г.Актобе)

18 .Библиотека Актауского университета имени Ш. Есенова (г.Актау)

19. Библиотека Атырауского университета имени Х.Досмухамедова (г.Атырау)

20. Костанайский юридический Институт (г.Костанай)

21.Библиотека Кустанайского государственного университета (г.Костанай)

22.Библиотека КарГТУ (г.Караганда)

23.Библиотека КарГУ имени Е.А. Букетова (г.Караганда)

24.Павлодарский государственный университет имени .С.Торайгырова (г.Павлодар)

25.Павлодарский государственный педагогический Институт (г.Павлодар)

26.Ассоциация «СРВЮР» (Совет Ректоров ВУЗов Южного Региона) (г.Шымкент)

27. Научно-техническая библиотека «ВНИИЦветмет» (г.Усть-Каменогорск) Библиотека

28.Таразского  Государственного Университета им. М. Дулати (г. Тараз)

29.Жетысуский Государственный университет им. И. Жансугурова (Талдыкорган)

30. Восточно-Казахстанский государственный  технический университет имени  Д.Серикбаева (г.Усть-Каменогорск)

NEW1

Menu