меню

Новые поступления

Shadow
Slider

Новости

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ахметова Лайла Сейсембековна

Панфиловцы: наша гордость, наша слава

Алматы 2020
2 Ежегодник. Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев №1,2 М. 2019
3 Материалы IXмеждународной научно-практической конференции Алматы 2019
4

Османов Ж.Д.

Диверсификация экспорта продукции АПК РК: оценка потенциала и направление

Алматы 2020
5 Бозторғай сазды боз дала Алматы 2019
6 Ахметұлы Ә. Әділет Нұр-Сұлтан 2019
7 Якутско-русский и казахско-русский словарь многозначных фразеологических единиц Якутск 2019
8 Свой голос. Памяти журналиста Нур-Султан 2020
9 Национальные стратегии модернизации:достижения и перспективы Астана 2018
10 Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан. Хроника. особенности. Результаты Нур-Султан 2020
11

Тұқымов Е.

Американы тану: Қазақстаннан көзқарас

Нұр-Сұлтан 2020
12

Жолдыбалина А.

Сараптамалық талдау орталықтары: заманауи саясат сардарлары

Нұр-Сұлтан 2019
13

Асылов Қ.

Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси партиялары

Нұр-Сұлтан 2019
14 Золотоносность Юго-Восточного Казахстана Алматы 2020
15

Трепавлов В.В.

История Ногайской Орды

Москва 2020
16

Султанов Т.И.

Казахи. Судьба народа и судьба страны в Средние века

Алматы 2020
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Жұмахан Қожамқұл

Дәулеткелді Құшықов

Мүйізді Өтегеннің –мүйізді ұрпағы

Алматы 2019
2

Иманбаев А.А.

Философия

Тараз 2019
3 Криминалистикалық тактика Қарағанды 2018
4

Аймағамбетов Т.З.

Ішкі істер органдарының қызметін криминалистикалық қамтамасыз ету

Қарағанды 2018
5 Қазақстан Респуликасының қылмыстық-процестік құқығы бойынша процессуалдық құжат үлгілері Қарағанды 2018
6 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №1 Тараз 2019
7 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №2 Тараз 2019
8 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №4 Тараз 2018
9 Научные труды кафедры международного права вып.4 Астана 2018
10 Из истории права и юридической науки вып.4 Нур-Султан 2019
11 The Tuqmaq(Golden Horde),the Qazaq Khanate the Shibanid Dynasty,Rum(Ottoman Empire),and Moghulistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources   Almaty 2019
12 Turkistan-maneviyat besigi Т.2 Nur-Sultan 2019
13

Смағұлов Е.М.

Қазақтың ас беру дәстүрі

Нұр-Сұлтан 2019
14

Шестова О., Иноземцев Л.

30 нобелевских премий:открытия,изменившие медицину

Москва 2020
15

Бакирова Ж.С.

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылу тарихы мен қызметі (1992-2018жж.)

Алматы 2019
16

Мұсабеков Қ.С.

Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті биология музейіндегі омыртқалы жануарлар коллекциясының каталогы

Алматы 2019
17 «Академик Ақай Нүсіпбеков және Қазақстанның ұлттық тарихының жаңғыруы» «VI-шы Нүсіпбеков оқулары» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы Алматы 2019
18 «Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру тарихы» атты «Нұрпейіс оқулары» аясында ҚР ҰҒА академигі Н.К.Нұрпейісұлының 85-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Алматы 2020
19 Металлполимерные катализаторы в жидкофазных процессах Алматы 2019
20 «Тұлға және ұлттық тарих мәселелері»Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы Алматы 2019
Автор, название книги Қаласы Жылы
1

Белоус С.Г.

Память о войне: портреты казахстанцев

Алматы 2019
2 Президенттің «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың эносаяси қырлары Алматы 2019
3

Ақыш Нұрдәулет

Махаббатпен арашалау

Алматы 2019
4

Abisheva S.D.

M.Makatayev’s poetic world

Almaty 2018
5

Абишева С.Д.

Поэтический мир М.Макатаева

Алматы 2018
6

Әбішева С.Ж.

М.Мақатаевтың ақындық әлемі

Алматы 2018
7

Соловьева Г.

Религия в Казахстане история и современность

Алматы 2018
8

Соловьева Г.

Философия прекрасного

Алматы 2019
9 «Актуальные вопросы взаимодействия науки,законотворчества и практики в реализации уголовной политики »Международная науно-практическая конференция ,посвященная памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора юридических наук,профессора 7 декабря 2018 г. Нур-Султан 2019
10

Коробкин В.В.

Структурная геология в практике геологосъемочных и геологоразведочных работ

Алматы 2019
11

Коробкин В.В.

Геология и минеральные ресурсы Казахстана

Алматы 2019
12 Мақсарыдан (сафлорадан) алынған фитопрепараттар Алматы 2019
13 Фармакологическое и химико-фармацевтическое исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки Алматы 2018
14 Офтальмофармакология Алматы 2020
15

Рахимов Қ.Д.

Клиникалық фармакология

Алматы 2020
16 Батыс және альтернативті медицинасының клиникалық фитофармакологиясы Алматы 2018
17

Подопригора Р.А.

Проблемы государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан

Алматы 2019
18 Ағажай-Алтай.Алтай-Тарбағатай әндері Алматы 2019
19

Сыдықов Ерлан

Кунанбай

Москва 2020
20

Кашапов Ю.А.

Внутренныий духовный мир человека

Алматы 2020
21

Доспанбетов Ұзақбай

Қызыл жолбарыс 1-кітап

Алматы 2020
22

Доспанбетов Ұзақбай

Қызыл жолбарыс 2-кітап

Алматы 2020
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Сарыарқаның дүлдүлі Павлодар 2019
2 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдық шығармалар жинағы (CD) Павлодар -
3

Қайыров Ербол

Ой, сезім....

Павлодар 2019
4 Каталог Өнегелі өмір сериясы  2011-2018 Алматы 2018
5

Фарид ед-Дин Әттар

Әулиелер шежіресі

Алматы 2019
6

Меһди Азар Язди

Жақсы балаларға жақсы ертегілер

Алматы 2019
7 «Я себя совершенно не признаю виновным» Из истории протестного движения в Казахстане 1960-1980-х гг. Алматы 2019
8

Қалижанов Уалихан

Қазақ әдебиеті және рухани жаңғыру

Алматы 2018
9 Темірбек Жүргенов (1898-1938) Астана 2018
10 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.1 Алматы 2019
11 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.2 Алматы 2019
12 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.3 Алматы 2019
13

Оразбекова,Ф.,Шауханов,А.

Художественная литература в мире искусств

Алматы 2019
14

Аскар Нурша

Путинская Россия

Алматы 2018
15

Әділет Ахметұлы

Әділет

Нұр-Сұлтан 2019
16

Бутуков Н.С.

Обоснование граничных показателей качества руд цветных металлов и золота при их добыче и переработке

Алматы 2019
17

Барлыбаева Г.

Философская этика казахов

Алматы 2018
18 Кшибеков Досмұхамед: өнегелі өмір Алматы 2019
 
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Байғабылов Н.

Нұрмұхамед Жамаев

Алматы 2018
2

Байғабылов Н.

Өткен тарих беттерінен

Алматы 2019
3 Ұлы дала тұлғалары: Академик Рәбиға Сыздық және қазақ сөзінің құдіреті Алматы 2019
4

Казенас В.Л., Есенбекова П.Ә.

Қазақстан қауіпті жануарлары

Алматы 2019
5 Обеспечение безопасности в формате внешней политики Казахстана:угрозы, вызовы и приоритеты Алматы 2019
6

Годфри Лайас

Аспантау асқан үркін көш

Алматы 2018
7

Годфри Лайас

Великий исход казахов

Алматы 2018
8 Биография диалектической мысли Алматы 2019
9 «Ақынжанов оқулары -2019» атты көрнекті археолог-С.М.Ақынжановтың 80 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық рахеологиялық конференциясының материалдар жинағы Алматы 2019
10

Т.З.Қайыркен

Күлтегін ескеркіші

Алматы 2019
11

Т.З.Қайыркен

Қытай тарихы Т.1,Т.2

Алматы 2019
12 Синтез тюркской словоформы Алматы 2019
13

Ванда Исанская

Мои годы в казахской степи

Алматы 2019
14 Ащысай-Кентау тұрғындарының өміріндегі әлеуметтік-мәдени бірегейлік (1927 ж.-ХХІ ғ.б.) Алматы 2019
15 Менің ғылымдағы өмірім.Қазақстанның ғылыми мектептері.Геология Алматы 2019
16 Мұса Шорманұлы Павлодар 2018
17

С.И.Джаксыбаев,А.Нухұлы,Е.К.Рахимов

Муса Шорманов

Павлодар 2018
18 Мұса Шорманұлы 200 жыл Павлодар 2018
19 Әнуар Дербісәлин мұрасы рухани жаңғыру аясында Алматы 2019
20 Әлмерек Абыз және оның ұрпақтары Алматы 2019
21 Қайран елім.Т.1,2,3 Алматы 2019
22 Политология Алматы 2019
23

Закирьянов К.К.,Байжумин Ж.Г.

Тюрки и великая степь

Алматы 2019
24

Закирьянов К.К.,Байжумин Ж.Г.

Великая степь и Олимпийские игры Древней Греции.Происхождение спорта

Алматы 2018
25 Өркениеттің түп қазығы-жазу Алматы 2019
26 Биобиблиография.Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық Алматы 2019
27 ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы:Телжан Шонанұлы мұрасы Алматы 2019

 

 Виртуальная тематическая выставка 

 

 

 

 

 

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Баймуканов, А.Б. Межвидовая гибридизация верблюдов  Чебоксары 2019
2 Тюрко-монгольский мир: история и культура  Москва  2019
3 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А. Назарбаева (в оценках экспертов КИСИ при Президенте РК) Нур-Султан 2019
4 Хафизова, К. Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках Нур-Султан 2019
5 Профилактика экстремизма. Успехи и трудности  Нур-Султан 2019
6 Лаумулин, М. Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан  Нұр-Сұлтан 2019
7 Смағұлова, С. Ашаршылық қасіреті  Алматы 2019
8 Бектуров,Е.А. Полимеры в нанотехнологии  Алматы 2019
9

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Ковригина Т.В.

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018
10

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Мельников Е.А.

Состояние и перспективы мировой нефтеперерабатывающей промышленностиф

Алматы 2019
11 Төлеухан Бияров. Өнегелі өмір  Алматы 2019

Фонд Центральной научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» пополнился электронными версиями научного юридического журнала «Право и государство», переданными Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева.

Подробнее: Уважаемые пользователи!

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Кембаев Бекет Арапбаевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
2 Касенов Кайнулла Зейнульевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
3 Новое в современной лингвистике и лингводидактике: некоторые контуры в междисциплинарном контексте Ч.1,Ч.2 Алматы 2019
4 «Актуальные вопросы взаимодействия науки, законотворчества и практики в реализации уголовной политики» Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора юридических наук, профессора  Нур-Султан 2019
5

Жолдыгажы Долда

Жүрегімде кісінеп жыр құлындар

Алматы 2018
6

Наханов Балхаш

Ғасырлар бойы шешілмей келген кейбір математикалық проблемалардың шешулері

Нұр-Сұлтан 2019
7 Ақиқат- Сүйіспеншілікте! Алматы -
8

Сара Алпысқызы Назарбаева

Өзін-өзі тану маржандары

Алматы 2018
9

Абай

Книга слов

Шакарим

Записки  забытого

- -
10 Арараттан ескен леп. Армян ақындарының антологиясы Ақтөбе 2018
11 Cағым дүние. Батырхан Шөкенов орындаған Қазақстан авторларының әндері Алматы 2018
12 Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық терминдер сөздігі Алматы 2019
13 Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии Алматы 2019
14 Eurasia outlook 2018: economic, social andpolitical perspectives in Eurasia Almaty 2019
15

Есырев О.В.

«Онегин» и любовь

Алматы 2019
16

Қожанұлы Манасбай

Атырау өңірінің жер-су атаулары

Нұр-Сұлтан 2019
17

Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәри

Тәбәри тарихы

Алматы 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Роберт Киндлер

Сталинские кочевники власть и голод в Казахстане

Москва 2017
2

Годфри Лайас

Великий исход казахов

Алматы 2018
3

Ералиев Шәбден

Тарих толқынындағы тағдыр

Астана 2017
4

Доспанбетов Ұзақбай

Көп томдық шығармалар жинағы Т.8

Алматы 2019
5 Ассоциации выпускников казахского национального университета имени Аль-Фараби-25 лет Алматы 2019
6 Наша Элита Алматы 2019
7

Сужиков Б.М.

Очерки зарубежной историографии Казахстана ХІХ-ХХ вв.

Алматы 2019
8

Каржаубай Сарткожаулы

Записки казахского тюрколога

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Әлімғазы Дәулетхан

Өмірімнің арқауы-ел мен ерлер тарихы

Алматы 2018
2

Тоқтар Әлібек

Халық әдебиеті және тарихи жад

Алматы 2018
3

Мусабеков О.У.

Элективный курс «физические основы физических процессов в легкой промышленности»

Алматы 2019
4 Напряженное состояние выработки в зоне влияния антиклинальных структур с разломами Алматы 2018
5 Қилыбай Үсенұлы Медеубеков Алматы 2019
6 История религий в Казахстане Алматы 2018
7 Олжас и Я. Вторая книга Москва 2018
8

Исабеков С.Е.

Модели и версии когнитивной лингвистики

Алматы 2018
9

Козыбаев И.

«Большой террор» в Казахстане

Алматы 2019
10

Болатбекұлы А.

Ысты баба баяны

Алматы 2018
11

Батырбекқызы К.

Дәуір дәрісі

Алматы 2019
12

Абзал Бөкен

Уыт

Қарағанды 2018
13

Ғайса-Ғали Сейтақ

Қасиет қонған қара жер

Алматы 2018
14

Тугай Т.И.

Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жолы

Орынбор 2019
15

Бегалыұлы Н.

Жаз-жалбыз

Алматы 2018
16

Рафаэль Ниязбек

Махамбет майданы

Алматы 2018
17 Махатма Ганди - -
18

Бәмішұлы Б.

Алтын Аралдың арғымақтары

Алматы 2018
19 Ұлы Даланың тұлғасы-Ақ тулы сіргелі Жабай батырдың 290 жыл толына орай «Ұлы Даланың батырлары-ұлттық рухы»атты халықаралық ғылыми конференциясы еңбектерінің жинағы Шымкент 2019
20 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А.Назарбаева Нур-Султан 2019
21

Арыстанбекова А.

Дипломатия в современном мире

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Асия Турашкызы

Литература, искусство, жизнь

Алматы 2018
2

Асия Турашкызы

Тревога

Алматы 2018
3

Асия Турашкызы

Тебе и небу

Алматы 2017
4

Иманбаев Н.С.

Неусиленно регулярные спектральные задачи:описание классов краевых условий и устойчивость свойства базисности корневых векторов

Алматы 2018
5 Султаны и батыры  среднего жуза (вторая половинаXVIIIвека) Алматы 2018
6

Кабульдинов З.

Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр

Алматы 2018
7

Мамытбек Қалдыбай

Мен қазақтың баласы

Алматы 2018
8 Редкие и исчезающие виды животных Костанай 2018
9

Брагина Т.М., Брагин Е.А.

Природные условия и животный мир государственного природного резервата Алтын Дала

Костанай 2017
10

Әбдірайымов С.

Шөл мен адам

Алматы 2019
11 Орталық Азия 25 жылда Астана 2017
12 Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер Астана 2018
13 «Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауы Астана 2018
14

Әбдіғалиұлы Б.

Алаш әскері.1918-1920 жж.

Астана 2017
15 Нұрсұлтан Назарбаев-болашаққа бағдар: рухани жаңғыру Астана 2017
16 Послание президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни Астана 2018
17 Материалы международных конференций «Узбекистан-Казахстан: 25 лет установления дипломатических отношений» Астана 2018
18

Тукумов Е.

Открывая Америку: взгляд из Казахстана

Астана 2017
19 Ж.Х. Джунусова.Ученый.Политолог.Личность. Астана 2017
20

Асылов К.

Политические партии современного Казахстана

Астана 2018
21 Национальные стратегии модернизации: достижения и перспективы Астана 2018
22 Труды казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан за 25 лет деятельности (1993-2018гг.) Астана 2018
23 Уровень и качество жизни в Казахстане: современное состояние и основные тенденции Астана 2018
24 Современное состояние рынка труда в Казахстане Астана 2017
25 Общественные советы в Казахстане: основные тренды развития Астана 2017
26 ЭКСПО-2017: модернизационный прорыв Казахстана Астана 2017
27 У.Т.Касенов первый руководитель первого «мозгового» центра страны Астана 2018
28

Додонов В.

Финансовые факторы трансформации экономического роста Японии

Астана 2017
29

Дубовцев Г.Ф.

Военная безопасность Республики Казахстан: опыт,актуальные проблемы, основные направления обеспечения 

Астана 2018
30 Центральная Азия в условиях глобальной трансформации Астана 2017
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ерофеева И.В.

Ар намыстың Ақтаңгері

Алматы 2018
2 Окаев Каби: брат,друг,муж,отец,учитель Алматы 2018
3 Оқаев Қаби: дос, әріптес, аға, құда, ұстаз Алматы 2018
4 Стихи о счастье Москва 2018
5 Жайлыбай К.Н. Рис Алматы 2019
6 Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер Астана 2018
7 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауы Астана 2018
8 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Астана 2018
9

Асылов Куаныш

Политические партии современного Казахстана

Астана 2018
10

Умит Тажкен

Бег устремлений.Избранная проза

Алматы 2019
11

Дәулетбекова Ж.Т.,Исаева Ж.И.,Ермекбаева А.Ш.

Тілді оқыту мотивациясы

Алматы 2018
12

Мағауия Дуанбекұлы Раев

«Өзіңде қалсын соқпағым ...»

Алматы 2018
13

Ананьева Светлана

Эрнест Боос:через тернии судьбы

Алматы 2018
14

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.1

Алматы 2018
15

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.2

Алматы 2018
16 История,достижения и перспективы ИОСУ РК Караганда 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Национальные стратегии модернизации:достижения и

перспективы

Астана 2018
2 Карабаев Ж. Современные породы овец Казахстана Mauritius 2018
3

Беспаев Х.А.,Парилов Ю.С.

Западно-Калбинский золоторудный пояс (Восточный Казахстан)

Алматы 2018
4 Book of proceedings Almaty 2018
5 Гравметрия Алматы 2017
6

Мадимарова Г.С.,Сулейменова Д.Н.

Инженерлік геодезия

Алматы 2017
7

Стурчак С.

Восточнаямедицинская астрология

Ростов-на Дону 2015
8

Бейісқұлов Тоқтар

Менің пірім-Бейімбет Майлин

Алматы 2018
9

Құнанбай Қ.,Қоңыртаева Н.Н.,Қайрбеков А.Қ.

Батыс және альтернативті медицинасының клиникалық фитофармакологиясы

Алматы 2018
10

Рахимов К.Д.,Бурашева Г.Ш.,Устенова Г.О.

Фармакологическое и химико-фармацевтическое исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки

Алматы 2018
11 Book of proceedings Almaty 2018

Член-корреспондент Академии наук КазССР, доктор филологических наук, профессор Ануар Жаксыгалиевич Дербисалин родился 18 февраля 1929 года в селе Кызылжар Ойылского района Актюбинской области. После окончания с отличием Актюбинского учительского института им. Байганина и Алма-Атинского педагогического института им. Абая работал учителем по своей специальности.

Подробнее: 90 лет со дня рождения Дербисалина Ануара Жаксыгалиевича

В Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» состоялась презентация электронных ресурсов компании ИВИС.

Компания (ООО ИВИС) работает на рынке электронных ресурсов 25 лет, предоставляя доступ к электронным версиям научных журналов из России и стран СНГ, включая издания по общественным и гуманитарным наукам, биологии, физике, медицине, химии, сельскому хозяйству и др.Также предоставляет доступ к информационным ресурсам из США, Китая, Тайваня, Японии (книги, научные издания, статистические издания, пресса).

Презентацию представил Директор по продажам и маркетингу Компании (ООО ИВИС) Дмитрий Ушанов. Приняли участие научные сотрудники КазНПУ им. Абая, институтов геологии им. К.И. Сатпаева, зоологии, сейсмологии, ионосферы, почвоведения и агрохимии им.

У.У. Успанова, специалисты ЦНБ и др.

 

     

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы  
1

Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов, Т.В. Ковригина

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018  
2

Т.К. Джумадилов, Р.Г. Кондауров

Полимеры с молекулярными отпечатками-основа будущих технологий

Алматы 2017  
3 Разработка технологии и изучение агрохимической эффективности обогащенных  и комплексных удобрений Алматы 2017  
4 Зеленые модификации классических органических реакций Алматы 2017  
5 Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении Алматы 2018  
6 100 лучших учителей Медеуского района Алматы 2018  
7 A day in Almaty Алматы 2018  
8 Биахмет Исабайтегі Нұртазаұлы Шығысша емдеу рецептер топтамасы Алматы 2018  
9 Есей бидің ұрпағы Есбөкен көлбайұлы Тараз 2016  
10 К. Адырбекұлы. Алты алаштың ардақтысы Алматы 2018  
11 Керімбай С. Өркениетті адам Алматы 2018  
12 Махаббаттың мәні Алматы 2018  
13 Ли Бәй қазақ емес! Алматы 2018  
14 Зар заманның шерлі шежіресі Алматы 2018  
15 Капалбекулы Н. Кашке батыр Алматы 2018  
16 Қапалбекұлы Н. «Суықтөбенің ұлары» (әңгімеле мен повестер) Алматы 2018  
17 Саттарұлы С.О. Шах бүзүрік Шымкент 2018  
18  Капалбекулы Н. Туман,спустившийся с гор Алматы 2018  
19

Тимохин Д.М.,Тишин В.В.

Очерки истории Хорезма и Восточного Дешт-и Кыпчака в ХІ-начале ХІІІ вв.

Москва 2018  
20 Қазақстанның әйелдері мен ерлері(2013-2017) Астана 2018  
21 Женщины и мужчины Казахстана(2013-2017) Астана 2018  
22 Women and men of Kazakhstan (2013-2017) Astana 2018  
23 Султаны и батыры среднего жуза (вторая половина ХVIII в.) Алматы 2018  
24

Жәди Шәкенұлы,Қайрат Айдарханұлы

Алтай алыптары

Алматы 2018  
25

Кемел Тоқаев

Шығармалары    Т.1-Т.5

Алматы 2017  
26 Фауна и экология насекомых –ксилофагов древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
27 Насекомые-ксилофаги древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
 
28 Влияние антропогенных и абиотических факторов на структуру фауны насекомых степной зоны Казахстана в современных условиях Алматы 2017  
29

Кадырбеков Рустем Хасенович

ТЛИ (hemiptera:phylloxeroidea,aphidoidea)

Алматы 2017  
30 Auez Murat. Postal house Astana 2018  
31 Elubay Smagul. Una yurta solitaria Astana 2018  
32 Issabekov Dulat. Le desarroi Astana 2018  
33 Murtaza Sherkhan.The amulet Astana 2018  
34 Nurzhekeev Beksultan.Oh,life! Astana 2018  
35 Suleimenov Olzhas.The anguage of writing Astana 2018  
36 Zhumadilov Kabdesh. Daraboz Astana 2018  
37 Салғарин Қойшықара. Қазақтар (араб тілінде) Astana 2018  
38 Күмісбайұлы Шәкен . Балалық шақ-балдәурен (қытай тілінде) Astana 2018  
39 Ежелгі,ортағасыр және жаңа кезеңдегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Алматы 2016  
40 Институт политической власти и средневековой истории Казахстана Алматы 2017  
41

Ойсылбай А.

Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мәселелері

Алматы 2016  
42

Ержан қажы Малғажыұлы

Дін-даналық бұлағы

Алматы 2016  
43 Тәлімгер пайғамбар тағылымы Алматы 2018  

Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова организовал международную научно-практическую конференцию «Азаттық аңсаған қазақ көші және ел бастаған Елісхан», посвященную110-летию Елисхана Алипулы.

Центральная научная библиотека РГП «Ғылым ордасы» организовала книжную выставку, посвященную этому событию.На выставке были представлены книга Н.А. Назарбаева "Көші-қон және қазақ әлемі", литература о пяти саммитах мировых казахов, труды Халифы Алтая "Атажұрттан Анадолыға дейін", "Естеліктерім", "Алтайдан ауған ел", Жади Шакенулы "Қаралы көш", "Ел бастаған Елісхан", Зардыхана Кинаятулы "Моңғолиядағы қазақтар", "Жылаған жылдар шежіресі", Хасана Оралтая "Елімай-лап өткен өмір", Досана Баймолды "Қазақ көші"  и многие труды о казахах, живущих в Китае, Монголии и Европе.

 

                

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Қайырбеков Ғ. Таңдамалы шығармалар жинағы Т.1-Т.3 Алматы 2018
2 Құрманғали Ашанұлы. Қазақ жеке кәсіпкерлігі Алматы 2018
3 Алшанов Рахман.Тайны двацати тысячелетий: поиски и открытия Алматы 2018
4 Қарабаева Х.Ә. Кәсіби қазақ тілі Алматы 2018
5 Алшанов Р. Тайны двадцати тысячелетий:поиски и открытия Алматы 2018
6

Әбсаттар қажы Дербісәлі

Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551)

Алматы 2018
7 Коровенков Р.И. О приоритетах в офтальмологии СПб. 2016
8 Тропинская О.Ф. В-клеточные лимфомы глаза и передного зрительного пути Москва 2016
9 Н.М. Махмеджанов Жоғары математика Алматы 2018
10 Материалы XIVМеждународной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем»  Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
11 Материалы научной конференции Института информационных и вычислительных технологий МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» Алматы 2018
12 Материалы ІІІ международной научной конференции «информатика и прикладная математика»посвященная 80-летнему юбелею профессора Бияшева Р.Г. Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
13 Есенбекова П.А. «Көлсай көлдері » мемлекеттік ұлттық табиғи паркі насекомдары Алматы 2018
14 Нұсқабаев О. Ежелгі қорыраттар Алматы 2018
15 Калила мен Димна Астана 2018
16 Ұлы дала батырлары дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Астана 2018

Интервью начальника отдела редких книг, рукописей и национальной литературы

Абиковой  Гульшат Масалимовны на телеканале "Халық арнасы"

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Омурзаков Т. Хроники атакующего депутата.Что еще могу сделать для страны? Алматы 2018
2

Кристофер Осакве

Анатомия гражданских кодексов России и Казахстана . Биопсия экономических конституций двух постсоветских Республик

Москва 2018
3 Сарсембеков В. Законодательно-правовые основы строительства экологической цивилизации Китайской Народной Республики Алматы 2018
4 Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование регионального экономического союза Москва 2018
5 Шалтыков А.И. Таможенная политика Казахстана: проблемы и перспективы   Т.1,2 Алматы 2016
6 Айжан Хамит «Не волнуйтесь,я ни в чем не виноват» Алматы 2018
7 Жүнісова М.Ә. Қазақстандағы Қашқаритану (лингвистикалық аспект) Алматы 2017
8 Жүнісова М.Ә. Қазақ тіл біліміндегі антропоөзекті бағыттар Алматы 2017
9 Zhunissova M.A.To study kashgary in Kazachstan (linguistical aspect) Almaty 2017
10 Anthropocentric trends in kazach linguistics Almaty 2017
11 Ислам в современном мире Т.12,№1 Москва 2016
12 Исламская мысль традиция и современность Вып.1 Москва 2016
13 История великих тюркских империй СД - 2018
14 Акимбеков С. Казахстан в российской империи Алматы 2018
15 Абдрахман Айтиев:өнегелі өмір Алматы 2018
16 Һедаят, Садеқ. Соқыр байғыз Алматы 2018
17 Мәукенқызы, Айнаш. Жазылады өзің жайлы жыр-дастан Алматы 2018
18 Еженханұлы,Бахыт. Қожаберген батыр Алматы 2017
19 Шайхыұлы,Ермахан. Қоңыр қажының күнделігі Алматы 2017
20 Хатами,Ахмад. Иранның қазіргі дәуір әдебиеті Алматы 2017
21 Ел тарихы адамдар тағдырында Алматы 2018
22 Менің анам Фархинұр Мұхамедханова Алматы 2018
23 Шайхутдинов. Е. Өнегелі өмір Алматы 2018
24 Дәулетхан, Ә. Өмірімнің арқауы-ел мен ерлер тарихы. Алматы 2018
25 Зар заманның шерлі шежіресі Алматы 2018
26 Ли Бәй қазақ емес! Алматы 2018
27 Шайқұтдінов Еренғайып Мәлікұлы. (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар) Алматы 2018
28 Ергалиев Гаппар; Өнегелі өмір Алматы 2018
29 Конспект флоры восточной части хребта Кунгей Алатау С.К. Мухтубаева Алматы 2017
30 Ұлт болмысы №4 (50) Адматы 2017
31 Экономика избранные труды Т.XXIV Алматы 2016
32 Сәбден,О. Абай және қазақ елінің болашағы Алматы 2017
33 Оразалы Сәбден: Биобиблиография Алматы 2017
34 Sabden,O. Abai, Future of Kazakhstan and world civilization Almaty 2018
35 Sabden,O. The conceptual strategy for humankinds survival in the XXI centure and food security. Almaty 2016
36 Трапавлов,В.В. Сибирские царевичи в истории России Санкт-Петербург 2018
37 Трепавлов, В.В. Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIXвв. Санкт-Петербург 2018
38 Трепавлов.В.В. Этно-ретро-этюды Москва 2017
39 Әбішев,Б. Әбішев әлемі Алматы 2018
40 Мәңгілік мүсін Алматы 2018
41 Капалбекулы,Н. Кашке батыр Алматы 2018
42 Қапалбекұлы,Н. «Суықтөбенің ұлары» Алматы 2018
43 Капалбекулы,Н. Туман, спустившийся с гор Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Жайлыбай К.Н. Дешевыйй способ выращивания дуба,акации, можжевельника, туи, клена, сирени Алматы 2017
2 Жайлыбай К.Н.Ағаш өсімдіктерді өсірудің әдістемесі мен жастарды экологиялық патриотизмге тәрбиелеу Алматы 2017
3 Жайлыбай К.Н. Райымқұлова С.Қ. Экология терминдерінің түсіндірме сөздігі Алматы 2016
4 Жайлыбай К.Н. Нұрмаш Н.К. Биологиялық экология Алматы 2017
5 Оксилительный аммонолиз алкилароматических соединений Алматы 2017
6 Әдебиеттегі Әлихан Бөкейхан бейнесі Қарағанды 2017
7 Дубовцев Г.Ф. Военная безопасность Республики Казахстан: опыт,актуальные проблемы,основные направления обеспечения Астана 2018
8 Труды Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан за 25 лет деятельности (1993-2018гг.) Астана 2018
9 У.Т. Касенов первый руководитель первого «мозгового» центра страны Астана 2018
10 Manas’in  oglu semetey Istanbul 2017
11 Сағадиев К. Он томдық шығармалар жинағы Т.1-Т.10 Алматы 2016
12 Тынышпаев М. Воспоминания,документы,фотографии

Алматы

2017

13 Коментарий к Закону Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» Астана

2018

14 Елшібек Ж. Библиографиялық көрсеткіш Астана 2017
15

Сарсембеков Н.Т., Сарсембеков В.Т.

Стратегия модернизации Китайской Народной Республики: от экономических реформ и инновационного развития к глобальному лидерству

Алматы

2018

16 Getin M. Kirim Savasi.Emperyal guclerin dunya savasi pratigi Almaty 2016
17 Общая гигиена в технологии содержания сельскохозяйственных животных Алматы 2018

 http://kz.mir24.tv/news/82511

 

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Состояние и возможности минерально-сырьевой базы Казахстана для производства легких заполнителей бетонов  и минеральной ваты Алматы 2017
2 Ақмырза әулеті Шымкент 2018
3 Билер сөзі-киелі Алматы 2018
4 Ағайындылардың еңбек шежіресі Алматы 2018
5 Жуасбек Е. Қазақ қуыршақ театры Алматы 2017
6 Проблемы загрязнения основных трансграничных рек Казахстана Т.3 Алматы 2018
7 Некоторые аспекты гидроэкологических проблем Казахстана Вып.2 Алматы 2018
8 Хирургические болезни. Национальное руководство по хирургии Алматы 2016
9 Қан құю,қан компоненттері, плазма және қан алмастырушы препараттар туралы негізгі мәселелер Алматы 2017
10 Казахстан в Российской империи Алматы 2018
11 Сталинские кочевники. Власть и голод в Казахстане Москва 2017
12 Городские легенды Алматы Алматы 2018
13 Қазақ батыры Дәуіт Асауұлы Алматы 2017
14 Tropical african flowering plants.Ecology and Distribution. Vol.10. Geneva 2017
15 Planura scienze e storia dell'ambiente padano. n.35/2017. - 2017
16 Regina Oehier.
Biologie und ethik: natur im griff ?.
Frankfrut 2017
17 Current affairs in Modern east Asia: from the shelves of the george morrison pamphlet collection. Revised and enlarged editiion. Tokyo 2017
18 Die heuschrecken osterreichs. Linz 2017
19 Ligabue magazine. Venezia 2017
20 Tsukasa Iwashina.
Flavonoids of the plants composing flora of japan.
Tokyo 2018
21 Judgments of the Administrative Tribunal of the international labour organization. Geneva 2018
22 Абайтану. Таңдамалы еңбектер  Т.11-Т.35 Алматы 2017
23 Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандары Астана 2017
24 Қазақстанның жалпыұлттық қасиетті нысандары Астана 2017
25 Әлібек Т. Халық әдебиеті және тарихи жад Алматы 2018
26 Кенжетай Д. Зайырлы ел-қайырлы ел Астана 2017
27 Ералиев Ш. Тарих толқынындағы тағдыр Астана 2017

Центральная научная библиотека РГП "Ғылым ордасы" внесла свой небольшой вклад в акцию "Құрақ көрпе", проводимой Централизованной библиотечной системой города Алматы, в рамках проекта "Рухани жаңғару". Целью акции является продолжение традиций наших предков, ознакомление с рукоделием казахского народа, вхождение в книгу рекордов Гиннеса.

           

               

 

 

 

Авторы,кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Қасымхан Бегмановтың «Мұстафа Шоқай жолымен» деректі фильмі СД - -
2 Есболған Жайсаңбаев СД - -
3 Спутниковые вегетационные индексы для территории Казахстана Алматы 2017
4 Еңсенов Қ. Нұртас Оңдасынов: Монография Шымкент 2017
5 Биболатұлы Б. Зикзал 1-кітап,2-кітап Астана 2017
6 Роль и место международного права в решении современных глобальных проблем Астана 2017
7 Евразийский обзор 2016 Алматы 2017
8 Кшибеков Д. Идеология в контексте времени Алматы 2018
9

Күлдібаев Е.Қ.

Манаш Қозыбаев: өмір жолы мен ғылыми мұрасы (1985-2002)

Алматы 2018
10 Рухани жаңғыру-алаштың асыл мұраты:тіл,жазу,мәдениет.Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары Алматы 2018
11 Өмірзақ Мұқай. Ғалым,ұстаз,азамат Алматы 2018
12 Тұрғанбай Досжанов: өнегелі өмір Алматы 2017
13 Ашимбаев Т. Экономика Казахстана от плана к рынку:публицистика 70-90-х гг.ХХ века Алматы 2018
14 Бронислав Домбровский: өнегелі өмір Алматы 2018
15 Жанпейісов Е. Қазақ ескіліктері Алматы 2018
16 Қазақстан мен таяу және орта шығыс: тарихи-мәдени және рухани мұралар сабақтастығы Алматы 2017
17 Имаханбет С.Р. Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі Алматы 2017
18 Молотова Г.М.,Молотова Э.М. Суфийская поэзия XVIII-XIX веков как феномен общности культуры народов Центральной Азии Алматы 2017
19 Қазақстандағы шығыстану зерттеулері жетістіктері мен болашағы Алматы 2018
20 Нәрібаев К. Таңдамалы шығармалар Алматы 2018

1 июня Центральная научная библиотека отметила Международный день защиты детей. В рамках праздничной программы дети посетили библиотеку, "Музей археологии", "Музей природы" РГП «Ғылым ордасы», посмотрели мультфильм "Фердинанд". А также участвовали в конкурсе рисунков к 20-летию г.Астана «Астана -жас қала». Детям были вручены памятные подарки.

Авторы,кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ахметжанова З.К. Ерназарова З.Ш. Умирзакова З.А.

Прагматический аспект дискурса

Алматы 2017
2

Ахметжанова З.К.

Лингвокультурология: теория и практика

Алматы 2017
3 Практикум по расследованию отдельных видо преступлений Караганда 2016
4 Справочник участкового инспектора полиции Караганда 2016
5

Бубербаев Н.Д.

Проблемы предупреждения городской преступности (на материалах города Астаны)

Караганда 2016
6

Кадацкий С.Н.

Основания и процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел

Караганда 2017
7

Смышляев А.С.

Ответственность участников уголовного процесса за нарушение норм уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан

Караганда 2017
8

Ким Ф.И.,Нусіпәли Р.К.

Практикум по 3D-моделированию в среде AutoCAD

Тараз 2017
9

Биржанов Б.К., Акшулаков Р.Б.

Предварительное следствие по разбою

Караганда 2017
10

Мухамадиева Г.Ж. Нурахметова А.М. Мукатова А.Н.

Уголовное право Республики Казахстан

Караганда 2017
11 Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Методологические и социально-политические аспекты обновления общественного сознания в реализации общенациональной идеи « Мәңгілік ел» Тараз 2017
12 Материалы международной  научно-практической конференции : «Пролемы экологической безопастной в отраслях экономики»,посвященной памяти доктора технических наук,профессора,академика Международной инженерной академии и КазНАНЕН Ахметова Ашимжана Сулейменовича Тараз 2017
13 Материалы международной  научно-практической конференции : «IV Уркумбаевские чтения» на тему: «РольЭКСПО-2017 в развитии экономики страны» Тараз 2017
14 Актуальные проблемы юридических и общественных наук материалы международной  научно-теоретической конференции курсантов Караганда 2017
15 Современные тенденции развития юридической науки материалы международной  научно-теоретической конференции молодых ученых Караганда 2017
16 Актуальные вопросы современной науки материалы международной  научно-практической конференции Караганда 2017
17 Материалы южно-региональной студенческой  научно-практической конференции посвященной 20 летию Юридического факультета на тему : «Современное государство и право в свете модернизации общественного сознания Казахстанского общества Тараз 2017
18 Байланыс инженерлігіндегі бағдарламалық құралдар Тараз 2017
19

Тоқыбаев З.С. Алтайбаев С.Қ.

Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы

Қарағанды 2017
20 Art of the Silk Road Otani collection Tokyo 2017
21 Making sense of research for sustainable land management Leipzig 2017
22 Monitoring compliance with the comprehensive Nuclear-Test-Ban treaty Hannover 2017
23 Internet technologies Taraz 2017
24 Fundamentals of computer simulation Taraz 2017
25 Vestiges of the Razavi Shrine Anhar al-Razviya: a Catalogue of Endowments and Deeds to the Shrine  of  lmam Riza in Mashhad Tokyo 2017
26 Special Exhibition celebrating 130 yearsof Amity beiween Japan and Trailand Thailand:Brilliant land of the Buddha Tokyo 2017
27

Әбдірахманов С.Ә. Қуанышбаев С.Б. Шарапханова Ж.М.

Қазақстанның тарихи географиялық атауларының каталогы

Алматы 2016
28

Онаева Д.И.

Арабская элегия Х век.Ал-Мутанабби

Москва 2016
29 Елюбаев Ж. Вопросы законотворчества и правоприменения Алматы 2017
30 Материалы четырнадцатой международной Атырауской правовой конференции Атырау 2016
31 Сабден О. Абай және қазақ елінің болашағы Алматы 2016
32 Сабден О. Абай и будущее Казахстана Алматы 2016
33 Ресурсная характеристика хозяйственно ценных растений Прибалхашья Алматы 2017
34 Бұрынғы Семей сынақ полигонын қауіпсіз күйге келтіру жөніндегі ғылыми-техникалық және инженерлік жұмыстар кешенін жүргізу  Т.1,2,3 Курчатов 2017
35 Шәріпхан Е. Ғашық жүрек Павлодар 2016
36 Қайыров Е. Сағым жылдар Екібастұз 2016
37 Мұсатаев С.Ш. «Бір белдеу,бір жол» жобасы мен ЕАЭО сабақтастығы Алматы 2018
38 Мұсатаев С.Ш. Еуразиялық экономикалық одақ: мәселелері мен келешегі Алматы 2018
39 Вестник совета ботанических садов Казахстана  Вып.5 Алматы 2017
40

Кокорева И.И.,Отрадных И.Г.,Съедина И.А.

Антропогенное влияние на природные популяции редких эндемичных видов Северного Тянь-Шаня

Алматы 2017
41 Разнообразие грибов пустынных низкогорий Юго-Востока Казахстана и хребта кетмень Алматы 2017

 

 

Ахметұлы Әділет 
    Сирек қолжазба – құнды мұра// Ана тілі.-2018.-19 – 25 сәуір.-№16 (1430). -1бет
.-http://anatili.kazgazeta.kz/?p=47800#prettyPhoto

 

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Орталық ғылыми кітапханасында ҚР болып жатқан ағымды жаңалықтар және Қазақстандағы ғылымды дамытудың басым бағыттары бойынша электрондық тақырыптық картотекалар жүргізіледі:

 • Энергетика
 • Шикізат пен өнімді терең өңдеу
 • Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
 • Өмір туралы ғылымдар
 • Мемлекеттің зияткерлік әлеуеті

Пайдаланушыларға кітапхананың www.library.kzсайтында электрондық картотекаларды қолдануға мүмкіндік жасалған.

 

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Новости

 • Абай Кунанбаев - 175 лет

     Виртуальная тематическая выставка   

  Read More
 • Духовное достояние

  Вместе со всей страной и международным сообществом Алматы впервые в истории отметил День Абая    

  Read More
 • Виртуальная выставка новых поступлений научных изданий

 • 1

NEW1

меню

Яндекс.Метрика