меню
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Баймуканов, А.Б. Межвидовая гибридизация верблюдов  Чебоксары 2019
2 Тюрко-монгольский мир: история и культура  Москва  2019
3 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А. Назарбаева (в оценках экспертов КИСИ при Президенте РК) Нур-Султан 2019
4 Хафизова, К. Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках Нур-Султан 2019
5

Профилактика экстремизма. Успехи и трудности 

Нур-Султан 2019
6

Лаумулин, М. Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан 

Нұр-Сұлтан 2019
7 Смағұлова, С. Ашаршылық қасіреті  Алматы 2019
8

Бектуров,Е.А. Полимеры в нанотехнологии 

Алматы 2019
9

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Ковригина Т.В.

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018
10

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Мельников Е.А.

Состояние и перспективы мировой нефтеперерабатывающей промышленностиф
Алматы 2019
11 Төлеухан Бияров. Өнегелі өмір  Алматы 2019

Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Кембаев Бекет Арапбаевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
2 Касенов Кайнулла Зейнульевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
3 Новое в современной лингвистике и лингводидактике: некоторые контуры в междисциплинарном контексте Ч.1,Ч.2 Алматы 2019
4 «Актуальные вопросы взаимодействия науки, законотворчества и практики в реализации уголовной политики» Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора юридических наук, профессора  Нур-Султан 2019
5

Жолдыгажы Долда

Жүрегімде кісінеп жыр құлындар

Алматы 2018
6

Наханов Балхаш

Ғасырлар бойы шешілмей келген кейбір математикалық проблемалардың шешулері

Нұр-Сұлтан 2019
7 Ақиқат-Сүйіспеншілікте! Алматы -
8

Сара Алпысқызы Назарбаева

Өзін-өзі тану маржандары

Алматы 2018
9

Абай

Книга слов

Шакарим

Записки  забытого

- -
10 Арараттан ескен леп. Армян ақындарының антологиясы Ақтөбе 2018
11 Cағым дүние. Батырхан Шөкенов орындаған Қазақстан авторларының әндері Алматы 2018
12 Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық терминдер сөздігі Алматы 2019
13 Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии Алматы 2019
14 Eurasia outlook 2018: economic, social andpolitical perspectives in Eurasia Almaty 2019
15

Есырев О.В.

«Онегин» и любовь

Алматы 2019
16

Қожанұлы Манасбай

Атырау өңірінің жер-су атаулары

Нұр-Сұлтан 2019
17

Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәри

Тәбәри тарихы

Алматы 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Роберт Киндлер

Сталинские кочевники власть и голод в Казахстане

Москва 2017
2

Годфри Лайас

Великий исход казахов

Алматы 2018
3

Ералиев Шәбден

Тарих толқынындағы тағдыр

Астана 2017
4

Доспанбетов Ұзақбай

Көп томдық шығармалар жинағы Т.8

Алматы 2019
5 Ассоциации выпускников казахского национального университета имени Аль-Фараби-25 лет Алматы 2019
6 Наша Элита Алматы 2019
7

Сужиков Б.М.

Очерки зарубежной историографии Казахстана ХІХ-ХХ вв.

Алматы 2019
8

Каржаубай Сарткожаулы

Записки казахского тюрколога

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Әлімғазы Дәулетхан

Өмірімнің арқауы-ел мен ерлер тарихы

Алматы 2018
2

Тоқтар Әлібек

Халық әдебиеті және тарихи жад

Алматы 2018
3

Мусабеков О.У.

Элективный курс «физические основы физических процессов в легкой промышленности»

Алматы 2019
4 Напряженное состояние выработки в зоне влияния антиклинальных структур с разломами Алматы 2018
5 Қилыбай Үсенұлы Медеубеков Алматы 2019
6 История религий в Казахстане Алматы 2018
7 Олжас и Я. Вторая книга Москва 2018
8

Исабеков С.Е.

Модели и версии когнитивной лингвистики

Алматы 2018
9

Козыбаев И.

«Большой террор» в Казахстане

Алматы 2019
10

Болатбекұлы А.

Ысты баба баяны

Алматы 2018
11

Батырбекқызы К.

Дәуір дәрісі

Алматы 2019
12

Абзал Бөкен

Уыт

Қарағанды 2018
13

Ғайса-Ғали Сейтақ

Қасиет қонған қара жер

Алматы 2018
14

Тугай Т.И.

Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жолы

Орынбор 2019
15

Бегалыұлы Н.

Жаз-жалбыз

Алматы 2018
16

Рафаэль Ниязбек

Махамбет майданы

Алматы 2018
17 Махатма Ганди - -
18

Бәмішұлы Б.

Алтын Аралдың арғымақтары

Алматы 2018
19 Ұлы Даланың тұлғасы-Ақ тулы сіргелі Жабай батырдың 290 жыл толына орай «Ұлы Даланың батырлары-ұлттық рухы»атты халықаралық ғылыми конференциясы еңбектерінің жинағы Шымкент 2019
20 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А.Назарбаева Нур-Султан 2019
21

Арыстанбекова А.

Дипломатия в современном мире

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Асия Турашкызы

Литература, искусство, жизнь

Алматы 2018
2

Асия Турашкызы

Тревога

Алматы 2018
3

Асия Турашкызы

Тебе и небу

Алматы 2017
4

Иманбаев Н.С.

Неусиленно регулярные спектральные задачи:описание классов краевых условий и устойчивость свойства базисности корневых векторов

Алматы 2018
5 Султаны и батыры  среднего жуза (вторая половинаXVIIIвека) Алматы 2018
6

Кабульдинов З.

Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр

Алматы 2018
7

Мамытбек Қалдыбай

Мен қазақтың баласы

Алматы 2018
8 Редкие и исчезающие виды животных Костанай 2018
9

Брагина Т.М., Брагин Е.А.

Природные условия и животный мир государственного природного резервата Алтын Дала

Костанай 2017
10

Әбдірайымов С.

Шөл мен адам

Алматы 2019
11 Орталық Азия 25 жылда Астана 2017
12 Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер Астана 2018
13 «Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауы Астана 2018
14

Әбдіғалиұлы Б.

Алаш әскері.1918-1920 жж.

Астана 2017
15 Нұрсұлтан Назарбаев-болашаққа бағдар: рухани жаңғыру Астана 2017
16 Послание президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни Астана 2018
17 Материалы международных конференций «Узбекистан-Казахстан: 25 лет установления дипломатических отношений» Астана 2018
18

Тукумов Е.

Открывая Америку: взгляд из Казахстана

Астана 2017
19 Ж.Х. Джунусова.Ученый.Политолог.Личность. Астана 2017
20

Асылов К.

Политические партии современного Казахстана

Астана 2018
21 Национальные стратегии модернизации: достижения и перспективы Астана 2018
22 Труды казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан за 25 лет деятельности (1993-2018гг.) Астана 2018
23 Уровень и качество жизни в Казахстане: современное состояние и основные тенденции Астана 2018
24 Современное состояние рынка труда в Казахстане Астана 2017
25 Общественные советы в Казахстане: основные тренды развития Астана 2017
26 ЭКСПО-2017: модернизационный прорыв Казахстана Астана 2017
27 У.Т.Касенов первый руководитель первого «мозгового» центра страны Астана 2018
28

Додонов В.

Финансовые факторы трансформации экономического роста Японии

Астана 2017
29

Дубовцев Г.Ф.

Военная безопасность Республики Казахстан: опыт,актуальные проблемы, основные направления обеспечения 

Астана 2018
30 Центральная Азия в условиях глобальной трансформации Астана 2017
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ерофеева И.В.

Ар намыстың Ақтаңгері

Алматы 2018
2 Окаев Каби: брат,друг,муж,отец,учитель Алматы 2018
3 Оқаев Қаби: дос, әріптес, аға, құда, ұстаз Алматы 2018
4 Стихи о счастье Москва 2018
5 Жайлыбай К.Н. Рис Алматы 2019
6 Жергілікті атқарушы органдар өкілдеріне арналған тренингтер Астана 2018
7 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауы Астана 2018
8 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Астана 2018
9

Асылов Куаныш

Политические партии современного Казахстана

Астана 2018
10

Умит Тажкен

Бег устремлений.Избранная проза

Алматы 2019
11

Дәулетбекова Ж.Т.,Исаева Ж.И.,Ермекбаева А.Ш.

Тілді оқыту мотивациясы

Алматы 2018
12

Мағауия Дуанбекұлы Раев

«Өзіңде қалсын соқпағым ...»

Алматы 2018
13

Ананьева Светлана

Эрнест Боос:через тернии судьбы

Алматы 2018
14

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.1

Алматы 2018
15

Дербісәлин Әнуар

Дәстүр мен жалғастық  Т.2

Алматы 2018
16 История,достижения и перспективы ИОСУ РК Караганда 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Национальные стратегии модернизации:достижения и

перспективы

Астана 2018
2 Карабаев Ж. Современные породы овец Казахстана Mauritius 2018
3

Беспаев Х.А.,Парилов Ю.С.

Западно-Калбинский золоторудный пояс (Восточный Казахстан)

Алматы 2018
4 Book of proceedings Almaty 2018
5 Гравметрия Алматы 2017
6

Мадимарова Г.С.,Сулейменова Д.Н.

Инженерлік геодезия

Алматы 2017
7

Стурчак С.

Восточнаямедицинская астрология

Ростов-на Дону 2015
8

Бейісқұлов Тоқтар

Менің пірім-Бейімбет Майлин

Алматы 2018
9

Құнанбай Қ.,Қоңыртаева Н.Н.,Қайрбеков А.Қ.

Батыс және альтернативті медицинасының клиникалық фитофармакологиясы

Алматы 2018
10

Рахимов К.Д.,Бурашева Г.Ш.,Устенова Г.О.

Фармакологическое и химико-фармацевтическое исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки

Алматы 2018
11 Book of proceedings Almaty 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы  
1

Е.Е. Ергожин, Т.К. Чалов, Т.В. Ковригина

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018  
2

Т.К. Джумадилов, Р.Г. Кондауров

Полимеры с молекулярными отпечатками-основа будущих технологий

Алматы 2017  
3 Разработка технологии и изучение агрохимической эффективности обогащенных  и комплексных удобрений Алматы 2017  
4 Зеленые модификации классических органических реакций Алматы 2017  
5 Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении Алматы 2018  
6 100 лучших учителей Медеуского района Алматы 2018  
7 A day in Almaty Алматы 2018  
8 Биахмет Исабайтегі Нұртазаұлы Шығысша емдеу рецептер топтамасы Алматы 2018  
9 Есей бидің ұрпағы Есбөкен көлбайұлы Тараз 2016  
10 К. Адырбекұлы. Алты алаштың ардақтысы Алматы 2018  
11 Керімбай С. Өркениетті адам Алматы 2018  
12 Махаббаттың мәні Алматы 2018  
13 Ли Бәй қазақ емес! Алматы 2018  
14 Зар заманның шерлі шежіресі Алматы 2018  
15 Капалбекулы Н. Кашке батыр Алматы 2018  
16 Қапалбекұлы Н. «Суықтөбенің ұлары» (әңгімеле мен повестер) Алматы 2018  
17 Саттарұлы С.О. Шах бүзүрік Шымкент 2018  
18  Капалбекулы Н. Туман,спустившийся с гор Алматы 2018  
19

Тимохин Д.М.,Тишин В.В.

Очерки истории Хорезма и Восточного Дешт-и Кыпчака в ХІ-начале ХІІІ вв.

Москва 2018  
20 Қазақстанның әйелдері мен ерлері(2013-2017) Астана 2018  
21 Женщины и мужчины Казахстана(2013-2017) Астана 2018  
22 Women and men of Kazakhstan (2013-2017) Astana 2018  
23 Султаны и батыры среднего жуза (вторая половина ХVIII в.) Алматы 2018  
24

Жәди Шәкенұлы,Қайрат Айдарханұлы

Алтай алыптары

Алматы 2018  
25

Кемел Тоқаев

Шығармалары    Т.1-Т.5

Алматы 2017  
26 Фауна и экология насекомых –ксилофагов древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
27 Насекомые-ксилофаги древесно-кустарниковой растительности гор Алматинской области Алматы 2017  
 
28 Влияние антропогенных и абиотических факторов на структуру фауны насекомых степной зоны Казахстана в современных условиях Алматы 2017  
29

Кадырбеков Рустем Хасенович

ТЛИ (hemiptera:phylloxeroidea,aphidoidea)

Алматы 2017  
30 Auez Murat. Postal house Astana 2018  
31 Elubay Smagul. Una yurta solitaria Astana 2018  
32 Issabekov Dulat. Le desarroi Astana 2018  
33 Murtaza Sherkhan.The amulet Astana 2018  
34 Nurzhekeev Beksultan.Oh,life! Astana 2018  
35 Suleimenov Olzhas.The anguage of writing Astana 2018  
36 Zhumadilov Kabdesh. Daraboz Astana 2018  
37 Салғарин Қойшықара. Қазақтар (араб тілінде) Astana 2018  
38 Күмісбайұлы Шәкен . Балалық шақ-балдәурен (қытай тілінде) Astana 2018  
39 Ежелгі,ортағасыр және жаңа кезеңдегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Алматы 2016  
40 Институт политической власти и средневековой истории Казахстана Алматы 2017  
41

Ойсылбай А.

Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мәселелері

Алматы 2016  
42

Ержан қажы Малғажыұлы

Дін-даналық бұлағы

Алматы 2016  
43 Тәлімгер пайғамбар тағылымы Алматы 2018  
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Қайырбеков Ғ. Таңдамалы шығармалар жинағы Т.1-Т.3 Алматы 2018
2 Құрманғали Ашанұлы. Қазақ жеке кәсіпкерлігі Алматы 2018
3 Алшанов Рахман.Тайны двацати тысячелетий: поиски и открытия Алматы 2018
4 Қарабаева Х.Ә. Кәсіби қазақ тілі Алматы 2018
5 Алшанов Р. Тайны двадцати тысячелетий:поиски и открытия Алматы 2018
6

Әбсаттар қажы Дербісәлі

Мұхаммед Хайдар Дулати (1499-1551)

Алматы 2018
7 Коровенков Р.И. О приоритетах в офтальмологии СПб. 2016
8 Тропинская О.Ф. В-клеточные лимфомы глаза и передного зрительного пути Москва 2016
9 Н.М. Махмеджанов Жоғары математика Алматы 2018
10 Материалы XIVМеждународной Азиатской школы-семинара «Проблемы оптимизации сложных систем»  Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
11 Материалы научной конференции Института информационных и вычислительных технологий МОН РК «Современные проблемы информатики и вычислительных технологий» Алматы 2018
12 Материалы ІІІ международной научной конференции «информатика и прикладная математика»посвященная 80-летнему юбелею профессора Бияшева Р.Г. Ч.1,Ч.2 Алматы 2018
13 Есенбекова П.А. «Көлсай көлдері » мемлекеттік ұлттық табиғи паркі насекомдары Алматы 2018
14 Нұсқабаев О. Ежелгі қорыраттар Алматы 2018
15 Калила мен Димна Астана 2018
16 Ұлы дала батырлары дәстүрлі халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы Астана 2018

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


блог333 1

Генеральный директор
РГП «Ғылым ордасы»
Тультаев Бауржан Тультаевич

gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com