меню

Батырлар жыры –Героические эпосы (8 наим.)

 1. Алпамыс батыр. Казань, 1899.23 б.
 2. Ер Тарғын. Казань, 1909. 18 б
 3. Қисса-и Қамбар. Казань, 1888. 11 б.
 4. Қарақыпшақ Қобланды батыр. Казань,1914. 41 б.
 5. Қисса-и Тажбахт Хорчиһра қыз. Казань, 1906.12 б.
 6. Қисса-и Шортанбай. Казань, 1916. 8 б.
 7. Қисса-и Көрұғлы Сұлтан. Ташкент, 1915. 29 б.
 8. Кисса – и Куламерген. Казань, 1912. 11 б.

Абай ( Ибрагим) Кунанбаев (1845 - 1904): (7 наименований)

 1. Абай Кунанбайұлының шығармалары. Абайдың әдеби хатшысы Бікеұлы Мүрсейт (Нұрсейіт) қолжазбасы 1905. 200 б. Араб тілінде. Кітап.
 2. Произведения Абая в рукописи литературного секретаря Абая Нурсеит Бикова. Санкт- Петербург, 1910 . 116 б. Кітап.
 3. Абайдың араб әрпінде басылған кітабы. Санкт- Петербург, 1909. 217 б. Кітап.
 4. Абайдың араб әрпінде басылған кітабы. Санкт- Петербург, 1909. 110 б.
 5. Кітап.
 6. Абайдың араб әрпінде басылған кітабы. Ташкент, 1922. 172 б. Кітап.
 7. Жаңа басылым: Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер. Алматы, 2003. Абай.

Марғұлан Әлкей Хаканұлы (9 наименоаний)

1. Басенов, М. Мендикулов. Архитектура Казахстана. Алматы, 1959. 220 с.

2. Марғұлан Әлкей. Шоқан және Манас. 163 б.

3. Марғұлан Әлкей. Ежелгі жыр аңыздар. 367 б.

4. Маргулан А. Древние караванные пути через пус­ты­ни Бетпақдала. 7 б.

5. Маргулан А.Некоторые итоги и перспективы архео­логического изучения Казах­с­тана. 7 б.

6. Маргулан А.Из истории городов и строительного искусства древнего Казахс­тана. 122 с.

7. Маргулан А. Археоло­гические разведки в бассейне Сары-Су. 22с.

8. Маргулан А.О характере и исторической обусловленности Казахского эпоса. 7 с.

9. Маргулан А.Оседлые насе­ления VIII-XIII вв. На север­ных склонах Каратау.

(Абылайханның хаты) (1 наименование)

Шот-Аман Ыдырысұлы Уәлихан. Абылайдың хаты. //Ана тілі. 1991.

АБЫЛАЙ ХАН (1711-1781). Туралы (29 наименований)

1.Абылай туралы М. Ж. Көпеев жинағандарынан 1929-1939 ж. әр жерлерде сақталған қол жазбалардан көшіріп алып фондқа тап­сырған М. Әлкей араб тілінде. 829 №1.

2. 1.Абылайдың әуелгі жара­тылыс тарихы.

2.Абылайдың балалық ша­ғы 1947 ж. араб әрпімен жа­зып тапсырған Әлиманов Н.

829 № 2.

3.Қалданшериннің Абылай­ды тұтқынға алғаны ...1-14 б.

Арап әрпімен 1940 ж. жазып тапсырған Жаяумусин Салық

829 № 3.

4.Абылайдың қамал бұзған жыры Молда Мұқан Машан­ұлының жинағанынан 1935 ж араб әрпімен көшіруші Боз­тай Жақынбаев.

829 № 4.

5.Абылай тарихи әңгіме­ араб әрпімен жа­зылған қолжазба, 1939 ж. жи­наған Байсов Хәкім.

829 № 5.

6.Абылай латын жазылған қолжазбалардың және ма­шинкаға басылған көшіруші И. С.

829 № 6.

7. 1. Абылай аспас Сарыбел.

2. Оспанның өлімі

( Абылай­д­ың батырларының бірі) жи­наған 1947 ж. Омбы экс­педициясы Данияров А. 829 № 7.

8.Абылай хан туралы әңгі­мелер жинағы. 1950 ж Көкшетау экспедициясы жи­на­ған Қаңтарбаев К.

829 № .

9.1. Ораз туралы (Абы­лай­­­­­­­­ тарихынан араб тілінде 1950 ж. жинау­шы белгісіз).

2.Абылай ханның әңгі­месі, араб тілінде 1949 ж. жинаушы Бек­маған­бетов И.

3.Абылай, Бөгенбай, Қазыбек, араб тілінде, жылы белгісіз, жинаған Нұртаза Әлжанұлы.

4.Абылайдың батыр­ла­рын сынауы, латын әрпінде 1941 ж. жинаушы Бекенов. 829 № 9.

10. Абылай туралы жинақ машинкаға басылған:

1.Абылайдың Әтеке жыр­ақ­­пен соғысқаны.

2.Абылайдың жас кезіндегі өмірі.

3.Тарихи сөздер.

4.Малай Сары батыр.

5.Абылай жыры.

6.Абылайханның балалары.

7.Қазақ ішіне қырғыз­дардың келуі.

8. Абылаймен қалған.

9. Абылай туралы.

829 № 10.

11. Абылайдың алғашқы аты шыққан әңгімесі. Абайдың тапсыруы бойынша Көкбай жырлаған, одан Төлеу ақын үйреніп айтып жүрген қолжазба. қ/ж. Қаскен Төлеуов алынды. 1936 ж. жазылған 1946 ж. түскен.

657 №1.

12.Абылай жинаушы Тоғас­тайұлы араб әрпімен, соңғы жинап тапсырушы Бекхожа Бәжекұлы.

657 № 2.

13.Сабалақ Әбілмансұр Абы­лай хан, араб әрпінде жазыл­ған. 1946 ж. қолжазба.

657 № 5.

14.1.Тарихи сөздер ( Абылай хан болғанша 180 ж болды) 1920 ж. Сыр-Дария экспе­дициясының жинағы. Жина­ған Диваев Ә. Институтке 1941 ж. түскен.

2.Сары-Арқаны Қалден Иберінен Абылайдың боса­тауы 1941 ж. айтушы Мусин Салық.

657 № 6.

15.Абылай ханның баласы Жанбай опат болғанда Жәнібек батырдың, Құлып шешеннің айтқан көңілі ...1-2

Билер сөзінен көшіріліп алын­ған арап әрпімен жазыл­ған қ/ж.

657 № 7.

16.1.Абылай туралы поэма М. Ж. Көпеев жинаған­дары­нан көшіріліп алынған 3 том 383 беттен бастап. бұрын тапқан латын әрпімен көшір­ген.

2.Абылай аспаған Сары­бел атанған жер... М. Ж. Кљпеев 3 том латын әрпі­мен көшірген.

657 № 8.

17.Абылайханның балалары /Жинаушы:М.Ж.Көпеев. Қ.ж. ж.б.- 1-9, 10-16 бб. Латын тілінде.

657 № 9.

18.Абылайханның қалмақты аударғанын Кљшекұлы Күдері­­­хожаның сөйлегені ...1-4. Машһүр Жүсіп Көпеев жиғандарынан III том 393 б. Көшіріп алынған.

657 № 10.

19. Абылай туралы:

1. Абылайға малдаулап келген адамның сөзі......1-3.

2.Абылай (Мұстапаұлы­нан) ..... 4-9 бб. 5-6-8 б.жоқ. Жинаған Бекмаханов Ерму­хан. 1946 ж.

3. Қарақас ханым ....10-11 бб.

Қазақстан зерттеу қоғамының материалдарынан көшірме 1945 ж.

657 № 11.

20.Үйсін Жәңгір ханға баласы өлгенде Едігенің айтқаны:

1.Байдалы би.

2.Айдарбек.

3.Әз Жәнібек пен Жирен­ше.

4.Қаздауысты Жәнібек.

5.Тойгелтеу.

6.Тұрсынбай батыр Жәні­бек батыр.

7.Жәнші батыр.

8.Абылай.

1941 ж. жинап тапсырған Әбіл Өскенов латын әрпінде.

657 № 12.

21. Абылай хан перевод.

1325 № 2

22. Абылай араб тілінде 1946 ж.

1325 № 3.

23. 1. Абылай аспаған Сары белдің мағынасы.

     2. Едіге бидіњ бала жігіт кезіндегі сөзі.

     3. Едіге бидің қозылары­ның құнын алғаны араб тілінде.

1327 № 4.

24. Абылай, Қасым, Есен­келді, Саржол, Кенесары, Наурызбай, Сыдық батыр­дың тарихы, латын тілінде 1941 ж. тапсырған Омар Шопин.

1337 № 2.

25. Қасым Абылайұлы Кене­сары, Наурызбай, Әлі Ағыбай Олжабайұлы және басқа материалдар мәлім­деме 1900-1902 ж жиналған Тұяқұлы Түлек Қазақстан зерттеу қоғамына 1940 ж түскен.

1337 № 4.

26.Абылайхан әңгімесі (Көкбай нұсқасы) 1925 ж араб әрпінде қағазға түсірген 1940 ж. жинаушы Сәубин Бекташ.

1337 № 7.

27.Абылай, Кенесары, Наурыз­­бай дастаны 1929 ж. айтушы Әлежек Соқырұлы араб 1940 ж. тапсырушы Шәкіржанђлы Сабыржан.

1337 № 9.

28. 1.Олжабай өмір тарихы. араб...1-9. 1940 Жаяу-Муса Байжановқа. қ/ж. Көшіріп тапсырған Салық Жаяумусин

2. Абылай ханның 40 ба­тыр­ларымен Сары-Арқаны қалмақ ханы Қалден-Серен­нен тартып алған уақиғасы .....9-12. 1940 Жаяу-Муса Байжановтың қ/ж. Көшіріп тапсырған Салық Жаяу­му­син.

381 № 1.

29. М. Ж. Көпеев жинаған әдебиет үлгілері (қолжазба­дан көшірген).

Пайғамбарлар мен Қожа­лар шежіресі, Қолжазба № 1691.(1 наименование)

 • шежіренің түпнұсқасы.
 • тазартылмаған түрі
 • тазартылған түрі

Хандар шежіресі (1 наименование)

Ені 45 см., ұзындығы 3 метр

 • шежіренің түпнұсқасы
 • тазартылмаған түрі
 • тазартылған түрі

Тора (Тәурат): Үзындығы 26 метр. (1 наименование)

Жазылған уақыты ХІІ-ХІV ғасырлар, кейінгі жазылған уақыты XVIII ғасыр.

Шәкәрім Құдайбердіұлы: “Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі” Қазан. 1911-

(1 наименование) Шәкәрім Құдайбердіұлы: ска­нерден өткізілген қолжазба мен кітаптары араб тілінде және жаңа әдебиет баспа­сынан шыққан еңбектері. ҰҚ

Шежіре-и Шыңғысия (Шыңғысилер шежіресі) (қолжазба). Казань. 1906. 73 б. -1 наименование

Діни дастандар (5 наименований):

 1. Қисса-и Миғраж
 2. Қисса-и Зарқұм
 3. Қисса-и Жұмжұма
 4. Қисса-и Шаһизинда
 5. Қисса-и Салсал

Ғашықтық дастандар (9 наименований):

 1. Айман-Шолпан
 2. Бозжігіт
 3. Қозы-Кљрпеш
 4. Қыз Жібек
 5. Мұңлық-Зарлық
 6. Сейфүлмәлік
 7. Жүсіп-Зылиха
 8. Шәкір-Шәкірат
 9. Таһир-Зуһра

Мәшһур Жусуп Копеев (1858-1931 жж.). Қолжазба «Діни шығармалар»,1911. -118 б.-

(1 наименование)

Әлішер Науаи (9.02.1441 – 3. 01. 1501)-1 наименование

Математикалық есептеу (Қол­жазба. Парсы тілінде) -1 наименование

Сөздік (Латын тілінде ) – 1 наименование

А.Е. Алекторов. Указатель книг, журнальных и газетных статей. Казань 1900. -991 с.-1 наим.

Материалы по обследо­ванию хозяйства и земле­делия киргизов. Зай­сан­­ский уезд.(повторное обследо­ва­ние)»- Т. 3. - Вып. 2. - С-898.-1 наим.

Туркестанский сборник

Туркестанский сборник. Т.1-8 .1868-1869гг./ Сост.; В.И.Межов. – СПб, 1868-1869.- 8 наим.

Туркестанский сборник. Т.38-44 .1871-1873гг./ Сост.; В.И. Межов. – СПб,1871-1873.

Туркестанский сборник. Т.52-57 .1873г./ Сост. В.И.Межов. – СПб, 1873.

Туркестанский сборник. Т.61-63,Т.65-68,Т. 76. 1873г./ Сост.В.И. Межов. – СПб, 1873.

Туркестанский сборник. Т.101,Т.102, Т.113, Т.115, Т.118, Т.119, Т.122./ Сост.В.И. Межов. – СПб.,б.г.

Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора. Т.456-465,Т.467.1908г./– Ташкент, 1908.

 Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора. Т.517-527.– Ташкент, б.г.

 Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора. Т.541-549. – Ташкент, б.г.

 Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора. Т.549-553.– Ташкент, б.г.

 Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора Т.563-571гг.– Ташкент, б.г.

 Туркестанский сборник. Сборник составлен по поручению Туркестанского генерал-губернатора Т.580-582 .– Ташкент, б.г.

 Баласағұн Жусіп. Қүтты білік/ Пер.,сост. А.Егеубаев. – Алматы, 2006.

Сборник (2 наименования)

 1. Сельскохозяйственный торгово-промышленный справочник и календарь «Туркестанский край»/ С.Р. Конопко.-

Ташкент , 1913

 1. Сельскохозяйственный обзор Туркестанского края /Сост. В.И.Юферев.- Ташкент , 1911

Сборник (4 наименования)

 1. Е. Охотин. «В киргизском кочевье» и « в Уральских горах». Путевые наброски.- Казань,1898
 2. Положение об управлении Туркестанского края /Сост. А.Д.Богданович.- Ташкент, 1903
 3. Области сибирских и оренбургских киргизов. Книжки для школ. № 57.-Москва, 1872
 4. О рукописи капитана Андреева о Средней Киргизской орде, писанной в 1785 году. Отдельно отпечатано из Известий Императорского Русского Географического Общества. 1785.-№2.

Семиречье. Ежемесячный сельскохозяйственный и мелиорационный журнал.- Январь .1916 г.

Машанов М. Мухаммеданский брак в сравнении с христианским браком в отношении их влияния на семейную и общественную жизнь человека. – Казань, 1876.

Шишкин Н.И. История города Касимова с древнейших времен.-2-е издание, исправленное и дополненное.- Рязань, 1891.

Горлов Н. Полная история Чингисхана, составленная из татарских летописей, и других достоверных источников.- Санкт-Петербург, 1840.

Об отношениях российских князей к монгольским и татарским ханам. От 1224 по 1480 гг. – б.м..,б.г.

Сборник(2 наименования)

 1. Владимирцев Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халкаского наречия. – Ленинград, 1929.
 2. Долинский В. Об отношениях России к Среднеазиатским владениям и об устройстве Киргизской степи.- СПб.,1865.

Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз - казаков Большой орды и каракиргизов, на основании и родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований.- СПб., 1895.

Аристов Н.А. Записка об устройстве управления Семиреченской области в составе Степного Генерал – Губернатора, составленная в 1883 году комиссией по председательством Семиреченского военного губернатора.- б.г.

Положение об управлении Туркестанского края . С разъяснениями правительствующего сената/Сост. И.Ф.Абрамов - Ташкент, 1916.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные статистической партией Тургайско-Уральского переселенческого района. Темирский уезд.- Оренбург, 1910.

4 наименования

 1. Пантусов Н. Заметки о древностях Семиреченской области// Известия императорской Археологической комиссии.- Санкт-Петербург, 1904.-Вып.12.
 2. А.Л.Трегубов. Переселенческое дело в Семипалатинской и Семиреченской областях.- Санкт-Петербург,1910.
 3. Сапожников В.В. От Саура до Джунгарского Алатау// Известия Императорского Русского Географического общества. - Санкт-Петербург, 1906.-Т.41.
 4. Слуцкий С.С. Семиреченские несторианские надписи//Древности Восточные. Труды восточной комиссии императорского Московского Археологического общества. - Москва,1893.-Т.1.

5 наименований

 1. Адрес-календарь служащих в Семиреченской области на 1897 год.- Верный,1897.
 2. Адрес-календарь служащих в Семиреченской области на 1898 год.-Верный,1898.
 3. Велецкий С.Н. Землетрясение в городе Верном и в Семиреченской области 22 декабря 1910 года и 1 января 1911 года// Известия Императорского Русского Географического общества. -Санкт-Петербург, 1911.-Т.47.-Вып.1-5.
 4. А.Влангали. Геогностические поездки в восточную часть киргизской степи в 1849-1851 годах.Ч.1 .- Санкт-Петербург, 1855.
 5. А.Влангали. Геогностические поездки в восточную часть киргизской степи в 1849-1851 годах.Ч.2 .- Санкт-Петербург, 1855.

6 наименований

 1. А.Н. Тетеревникова. Очерк внутренней торговли киргизской степи.- Санкт-Петербург, 1867.
 2. Восточные монеты Н.П. Линевича. Отдельный оттиск из записок Восточного отдела Императорского русского археологического общества. Т.4-С.289-320.
 3. В.Г. Тизенгаузен. Новое собрание восточных монет А.В.Комарова- Санкт-Петербург,1888.
 4. Хан внутренней киргиз-кайсацкой орды. Джангир в Казани.-б.г.и.
 5. Г.Хохлов. Тургайская область.- Санкт-Петербург ,1906.
 6. Доклад Комитету общества содействия русской промышленности и торговли по вопросу о пути в Туркестан через Акмолу члена комитета Н.А. Шаврова.- Санкт-Петербург, 1873.

4 наименования

 1. Кастанье И. Из области киргизских верований. Отдельный оттиск из «Вестника Оренбургского учебного округа, за 1912г.№ 6. -б.г.и.
 2. Московская медицинская газета, издаваемая обществом русских врачей в Москве.-№ 28.-1874 год. Москва, 1874.
 3. Русский антропологический журнал. №2. -1900г.- Москва, 1900.
 4. Н. Малышев. Обычное семейное право киргизов.- Ярославль, 1902.

Сборник маршрутов по Семиреченской области/Сост. Ахвердов.-Ташкент, 1910.

4 наименования

 1. Список лицам гражданского и других ведомств, служащих в Семиреченской области. 1912.(По состоянию до 1 мая).-Верный ,1902.
 2. Степное положение. Утв.25 марта 1891 года об управлении областей Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, с приложение извлечение из Приложения об управлении Туркестанским краем.- Омск, 1895.
 3. Хвольсон А. Несторианские надписи из Семиречья//Записки Восточного отделения императорского русского Археологического обществаТ.1.1886 .- Санкт – Петеребург,1887.
 4. Хвольсон А Христианские памятники Семиреченской области.

6 наименования

 1. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. Вып.2- Санкт-Петербург, 1873.
 2. О киргизах вообще и подвластных России мусульманах. - Санкт-Петербург, 1887.
 3. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1837 год. Издание Центрального Статистического комитета министерства внутренних дел. LXXXVIII. Уральская область.-1904.
 4. Протоколы съезда делегатов Исполнительных Комитетов Туркестанского края. -Ташкент,1917.
 5. Свод законов по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей.Т.13.Вып.1.Таблицы бюджетов по типическим хозяйствам киргизского населения Акмолинской, Семипалатинской и Турга йской областей. -Санкт-Петербург, 1906.
 6. Ставка хана внутренней киргизской орды/М.Я.Киттары. Из журнала М.В.Д.Кн.10-11.-Ч.28.-1849 год.

4 наименования

 1. Аничков И.В. Поездка на киргизские поминки в 1892 году//Известия Общества Археологии, истории, этнографии. Казань, 1897.-Т. 14.-Вып.2.- С.203-218.
 2. Диваев А.А. Древнекиргизские похоронные обычаи// Известия Общества Археологии, истории, этнографии.-Казань,1897.-Т. 14.-Вып.2.- С.181-187.
 3. Диваев А.А. Месяца по киргизскому стилю с обозначением народных примет// Известия Общества Археологии, истории, этнографии.-Казань,1896.-Т. 13.-Вып.4.- С.183-186.
 4. Древний обычай распределения кусков мяса, сохранившийся у киргизов. Пояснение одного места в «Истории Монголов» Рашид Эддина.(Письмо Н.И.Ильинского к П.С.Савельеву)- Санкт-Петербург,1960.

6 наименований

 1. Материалы по истории России. Сборник указов и других документов, касающихся управления и устройства Оренбургского края. 1734 год. Т.1 / Сост. Л.И. Добромыслов.– Оренбург,1900.
 2. Материалы по истории России. Сборник указов и других документов, касающихся управления и устройства Оренбургского края. 1735 и 1736 годы. Т.2 /Сост. Л.И. Добромыслов. – Оренбург,1900.
 3. Катанов Н. Библиография//Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском казанском университете. Т.8. Вып.3.- Казань, 1895.
 4. Катанов Н. Восточная хронология//Известия северо-восточного археологического и этнографического института. Т.1.- Казань, 1920.
 5. Катанов Н. Экскурсия в село Болгары – Успенское//Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском казанском университете. Т.13.Вып.1.- Казань, 1895
 6. Катанов Н. Библиография//Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском казанском университете. Т.16.Вып.2.- Казань, 1900.

Положение об управлении Туркестанского края . С разъяснениями правительствующего сената/Сост. И.Ф.Абрамов - Ташкент, 1916.

Аристов,Николай Александрович (1847 ж.белгісіз) Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности.

Кастанье Иосиф Антонович.Древности киргизкой степи и Оренбургского края. Сост. Иосиф Антонович Кастанье. Оренбург: Каримов Хусайнов, 1910. Т. 22. Вып. 22 . 400 с.

Лессар П. Оксус.Его древние соединение с Каспийским морем / С французского перевел и примечаниями снабдил А. Романович. - Ташкент: Тип. Окружного штаба, 1891. - 38 стр.

Влангали А. Геогностические поездки в Восточную часть киргизской

степи в 1849 и 1851 гг. - СПб.: В тип. И. Глазунова и К°, 1855. - 4.1. -161 с.

Влангали А. Геогностические поездки в Восточную часть киргизской

степи в 1849 и 1851 гг. - СПб.: В тип. И. Глазунова и К°, 1855. - 4.2. -144 с.

Крадин Н.Н. Империя Хунну. - М: Логос, 2001. - 312 с.

Баллот Ф.В. Старый и новый Сарай, столица Золотой Орды. - Казань,

1923.-62 с.

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. - Тверь-Москва: Леан-Аграф, 1997. -480 с.

Иерусалимская А.А. Великий Шелковый путь и Северный Кавказ. - Л.,1972.-12 с.

Батмаев М.М. Калмыки в XVII- XVIII вв.: События, люди, быт: В 2-х

книгах. - Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1993. - 381с.

Петров К.И. Очерки социально-экономической истории Киргизии VI-

начало XIII вв. - Фрунзе: Илим, 1981. - 234с.

Бутанаев В.Я. Социально-экономическое развитие Хакасского аала в конце XIX - начале XX в Автореф. на соиск. учен. кан. ист.наук. - Новосибирск, 1983. - 14с.

Гейер Е.Е.Путеводитель по Туркестану.- Ташкент, 1901

Григорьев В. История монголов - Санкт-Петербург, б.г.и.

Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие//Известия общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете.- Казань,1904.-Т.20.- Вып.4 и 5.- С.49-158.

Зарубин И.И.По горам и степям Средней Азии. Путевые заметки от Москвы до Кульджи// Русский вестник.- Москва, 1879.-Т.144. С.-627-683.

Кадомцев А.В. Отчет о поездке в киргизские степи с целью исследования условий и причин развития распространения скотских падежей.-Санкт-Петербург, 1877.

Краткое описание о киргиз-кайсаках.-Спб,1796.

Қыргыз-қазақ түрмысынан жазылған әсер

Мансур Е.Габдурахман. Орта Азия және Европада өмір сүрген патшалар, хандар туралы

Мирза Александр Казем-бек. Мюхтесерюль - Вигкает или Сокращенный Вигкает. Курс мусульманского законоведения по школе Ханефидов.-Казань, 1845.

Сейфулмалик.1840

Сибирский вестник, издаваемый Г.Спасским. Ч.1.-СПб,1818г.

Указатель к Известиям Общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете за 1878-1905 год/Сост.И.В.Альфонсов.-Казань, 1906 год

Н. Харузин. История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России. - Москва,1896.

А.Адрианов. К археологии Западного Алтая. Из поездки в Семипалатинскую область в 1911 году//Известия императорской археологической комиссии. Вып.62.-Петроград, 1916.- 94 с.:1 табл.:39 рис.

Алекторов А.Е. Тургайская область. Естественные и производительные силы области, хозяйственная деятельность ее населения и народное образование (Статистические очерки), - Оренбург, 1891.-98с.

Архангельский Г.В. Грамматика казахского языка / Под ред. Кеменгерова. - Ташкент, 1927. - 63с.

Баженов Л. Народы Средней Азии в древний период// Исторический журнал. - Издательство ЦК ВКП (б) «Правда»-1938 год. -№ 6.- 71с.

Белявский Материалы по Туркестану.- Санкт-Петербург, 1884.-111с.

Березин И.Н. Булгары на Волге. С рисунками булгарских древностей и надписей.- Казань, 1983.-91с.

Бичурин И. Историческое обозрение ойратов или калмыков с 15 столетия до настоящее времени. Сочинено Монахом Иакинфом. - Санкт-Петербург, 1834.-260с.

Брызгалов И.Л. К вопросу о землеустройстве. Г.Алма-Ата. (Историческая справка): Рукопись. - Алма-Ата, 1935.- 39л.

Букеев Ш. Көкселдiр.- Оренбург,1911

Букеев Ш. Шайыр.-Оренбург,1911.

Варадинова Н.Лечение кумысом (Из путевых заметок 1858 года).

Велецкий С.Н. Приилийский Кульджинский край.

Верещагин В.В.Туркестан. Этюды с натуры В.В.Верещагина. 26 листов с 106 рисунками. Изданные по поручению Туркестанского генерал

В.В.Верещагин. Альбом репродукций.

Гинс Г.К. Действующее водное право Туркестана и будущий водный закон. Отчет переселенческому управлению по командировке летом 1909 года в Семиречье. – Санкт

Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию(644

Граменицкий C. Очерк развития народного образования в Туркестанском крае.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии/Тувинский НИИ языка, литературы и истории.

Григорьев В. Об арабском путешественнике Абу

Варадинова Н.Лечение кумысом (Из путевых заметок 1858 года).

Велецкий С.Н. Приилийский Кульджинский край.

Верещагин В.В.Туркестан. Этюды с натуры В.В.Верещагина. 26 листов с 106 рисунками. Изданные по поручению Туркестанского генерал

В.В.Верещагин. Альбом репродукций.

Гинс Г.К. Действующее водное право Туркестана и будущий водный закон. Отчет переселенческому управлению по командировке летом 1909 года в Семиречье. – Санкт

Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию(644-704гг.)/Отв. ред. А.Д. Джалилов.- Душанбе, 1989.-142c.

Граменицкий C. Очерк развития народного образования в Туркестанском крае. - Ташкент 1898.- 93с.: карт.: табл.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии/Тувинский НИИ языка, литературы и истории. - М.: Наука, Гл.редакция вост. лит-ры, 1980.-136с.:табл.

Григорьев В. Об арабском путешественнике Абу - Долеф, странствовании его по Средней Азии.- Санкт-Петербург,1872.-45с.

Грязнов М.П. Аржан царский курган раннескифского времени/ АН СССР; Ин -т археологии.- Л.,1980. – 60с.: ил.

.А.И. Добромыслов. Овцеводство и его значение в экономии киргизского населения Тургайской области,- Оренбург,1893.-43с.

Дорога в Семиречье Арыс-Пишкек. С приложением карты дороги в 10-ти верстном масштабе.-Издание бюро южно-русской областной земской переселенческой организации.- Полтава, 1912.-10с.: 4 л. карт.

Дырхеева Г.А. Бурятский художественный текст: лингвостатистическое описание (На материалах прозы Х.Намсараева ) /Российская академия наук. Сибирское отделение; Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ, 2007.-203c.

Жантюрин Султан С. Очерки киргизского коневодства.- Оренбург, 1883.- 67с.

Жуковская Н.Л. Традиции и символика традиционной культуры монгол/АН СССР; Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая.- М.,1988.- 173с.

Из глубины столетий/ Составитель Б.А.Хамидуллина.-2-е изд.- Казань: Татарское книжное издательство, 2004.265с.

Из истории сношений казахов с царской Россией в 18 веке/Красный архив: Научно-исторический журнал.- Москва.- С.186- 226.

История и историография национально освободительных движений второй половины XIX –начала ХХ в. в Средней Азии и Казахстане: итоги, поиски, перспективы изучения/АН Узб. ССР; Ин-т истории.- Ташкент: Фан, 1989.-135с.

Карта земель, принадлежащих киргиз - казакам, и Туркестана. Составлена по новейшим обозрениям в 1831 году.

Катановские чтения/Казанский гос.ун-т; Ин-т истории АН Республики Татарстан; М-во культуры Республики Татарстан. - Казань,1998.-192с.

Кисляков Н.А.Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (19 - начало 20 века)/АН СССР, Ин - т этнографии им. Н.Н. Миклухо – Маклая. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние.-1977.- 125с.

Кичиков М.Л. Образование калмыцкого ханства/Калмыцкий филиал института национальных проблем образования Министерства образования Российской Федерации. – Элиста: Калмыцкое кн.изд-во , 1994,-123с.

Копеев Машхур Жусуп : Рукопись. 775.- № 1 (микрофильмы редкого фонда ЦНБ)

Корш О.Е.О турецком языке Семиреченских надгробных надписей // Древности восточные Труды восточной комиссии Императорского Московского Археологического общества. Том 1.-М., 1893.-72с.

Куфтин Б.А. Киргиз - казаки. Культура и быт. Применительно к обстановочному залу «Уголок кочевого аула в Казахстане» в Центральном музее народоведения // Этнологические очерки. № 2. - М.: Издание Центрального музея музееведения, 1926.-25с.: ил.

Лыкошин Н.С. Пол жизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения. Петроград, 1916.-73с.

Магомет - Якуб, Эмир Кашгарский. Историческая повесть времен покорения русскими Средней Азии.- Санкт-Петербург 1903.- 256c.

Макшеев А.И. Карта Джунгарии, составленная шведом Ренатом во время его плана у калмыков с 1716 по 1733 год.- Санкт-Петербург, 1881.-39с.

Маргулан А.Х. Казахское прикладное искусство. Т.1. –Алма-Ата:Өнер, 1986.-256с.:ил.

А.Х. Маргулан Казахское прикладное искусство:Альбом Т.2. –Алма-Ата:Өнер, 1987.-288с.:ил.

А.Х. Маргулан Казахское прикладное искусство:Альбом Т.3. –Алма-Ата:Өнер, 1994.-248с.:ил.

Мушкетов И.В. Верненское землетрясение 28 мая(9 июня)1887 г. (С 4-мя картами и 43 –мя политипажами в тексте.)// Труды геологического комитета. Том 10.№ 1.- Санкт-Петербург 1890.-154с.: карт.

Шихаб Ад-Дин Марджани. Вафият Ал-Аслаф ва тахият ал-ахлаФ (Подробное о предшественниках и приветствие потомкам). Публикация Ю.Н.Юзеева. - Казань: Издательство «Имам», 1999.-126с.

Отчетные данные по Семиреченскому переселенческому району за 1907 год Составлены на основании заведующего переселенческим делом в Семиреченском районе. Выпуск 50.-Санкт – Петербург ,1908.-368с.

Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России.-2-е издание.- Элиста: Калмыцкое кн. изд-во,1992.-51с. – (Серия «Наше наследие»)

Памятная книжка Семипалатинской области на 1900 год. / Семипалатинский областной статистический комитет.- Семипалатинск, 1900.- Вып. 4. - 51с.

Памятная книжка и адрес-календарь Семиреченского областного статистического комитета 1898 год. – Верный, 1898.- Т.1- 136с.

Рязанов А. Прошлое Кзыл-Орды (Ак мечеть):Исторический очерк.- б.м.-87с.

Саркин Н. К истории открытия женских школ в Тургайской области (Киргизское стихотворение)// Школы в Тургайской области. - Казань, 1904.- С. 233-242.

Свирловский Э.И.Культура мака и добывание опия в Семиречье (Отчет о командировке в Семиречье)/Управление Верховного начальника санитарной и эвакуационной части.- Петроград, 1917.- 39с.:7л.ил.

Семенов Т. Черемисы: Этнографический очерк.- Москва ,1893 - 37с.

Семенова Л.А. Салах – ад - дин и мамлюки в Египте.- М., 1966.- 215с.

Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России.-2-е издание.- Элиста: Калмыцкое кн. изд-во,1992.-51с. – (Серия «Наше наследие»)

Букеев Ш. Көкселдiр.- Оренбург,1911.

Букеев Ш. Шайыр.-Оренбург,1911.

Кисляков Н.А.Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (19 - начало 20 века)/АН СССР, Ин - т этнографии им. Н.Н. Миклухо – Маклая. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние.-1977.- 125с.

Копеев Машхур Жусуп : Рукопись. 775.- № 1 (микрофильмы редкого фонда ЦНБ).

Акарский Б.Н. Казахская автономная ССР. – Москва, 1932.- 26с.

Адрес-Календарь Семипалатинской области на 1905 год. - Семипалатинск , 1905. -83с.

Недзвецкий В.Е.Историческая справка к пятидесятилетнему юбилею , 21 октября 1860-1910гг. -96с.

С.Гедин.Путешествие Свена Гедина.

В Центре Азии.- С-Петербург,1911.- 406с.

Дидро Д. Об искусстве. Т.1.- Ленинград-Москва, 1936.-262c.

Авксентьевский Д.А.Казахский государственный университет.- Кызыл-Орда, 1927. -39с.

Диваев А.А., Андерсон В.Н. Киргизская легенда о ветхозаветном великане Адже. -Казань, 1908. -25с.

Васильев А.В. Материалы к характеристике взаимных отношений татар и киргизов с предварительным кратким очерком этих отношений.- Оренбург, 1898.- 65с.

Бекимов М.Н. Материалы к изучению киргизского народного эпоса.- Казань, 1904. -17с.

Добромыслов И. Скотоводство

Тургайской области –– Оренбург: Изд.Тург.обл.статистического комитета, 1895. – 386 с.: 23 рис.

Обзор Акмолинской области за 1894 г.-Омск, б.г.-121с.

Казахстан к IX съезду Советов 1931-1934гг.: Материалы к отчету правительства КазАССР IX краевому съезду советов/ Гос.плановая комиссия Каз.АССР. – Алма-Ата: Казахстанское краевое изд-во, 1935. – 256 с.

Обзор Акмолинской области за 1887 год: Приложение к всеподданнейшему отчету Акмолинского губернатора. – Омск: Типография Акмолинского Областного Правления, 1888. – 73 с.

Обзор Акмолинской области за 1903 год. – Омск,1905.-95c.

Обзор Акмолинской области за 1904 г. - Омск,1906.-97с.

Обзор Акмолинской области за 1911 год: Издание Акмолинского Областного Статистического Комитета. – Омск,1912.-67с.

Обзор Акмолинской области за 1912 год. – Омск: Типография Акмолинского Областного Правления, б.г. – 129с.

Обзор Акмолинской области за 1914 год. – Омск,б.г.Акмолинского Областного Правления, б.г.-137с.

Обзор Закаспийской области за 1911 год/ Закаспийский областной статистический комитет. -Асхабад: Типография И.И.Александровна, 1915г.

Обзор Семипалатинской области за 1905 год. – Семипалатинск: Типография Областного правления, 1906.-137с.

Обзор Семиреченской области за 1893 год.- Верный, 1894-117с.

Обзор Семиреченской области за 1894 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету. – Верный: Типография Семиреченского областного правления, 1895. – 93с.

Обзор Семиреченской области за 1897 г.:Приложение к всеподданнейшему отчету. – Верный: Типография Семиреченского областного правления, 1898. – 88 с.

Обзор Семиреченской области за 1900 г.: Приложение к Всеподданнейшему отчету. – Верный: Типография Семиреченского областного правления, 1901. – 173с.

Обзор Семиреченской области за 1906 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету. – Верный: Типография Семиреченского областного правления, 1907. – 107с.

Обзор Семиреченской области за 1907 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету. – Верный: Типография Семиреченского областного правления, 1908. – 209с.

Обзор Семиреченской области за 1908 год.- Верный, 1910.- 175с.

Обзор Семипалатинской области за 1901 год.– Семипалатинск: Типография Семипалатинского Областного Правления, 1902г. – 121с.

Обзор Семипалатинской области за 1902 год. – Семипалатинск: Типография Семипалатинского Областного Правления, 1903. – 134с.

Обзор Семипалатинской области за 1903 г. – Семипалатинск: Типография Областного Правления, 1904. – 164с.

Обзор Семипалатинской области за 1904 год. – Семипалатинск: Типография Областного Правления. &‐ 1905. – 141с.

Обзор Семипалатинской области за 1911г. – Семипалатинск, 1913. – 115с.

Обзор Тургайской области за 1909 год: 12 ведомостей. – Оренбург, 1910. – 119с.

Обзор Тургайской области за 1910 год: Промышленная перепись 1920 г. / Статистическое управление. – Оренбург: Типография Тургайского Областного Правления, 1911. – 269 с.

Обзор Тургайской области за 1911 год. – Оренбург, 1912. – 320с.

Обзор Тургайской области за 1912 год. – Оренбург, 1913. – 476 с.

Обзор Тургайской области за 1915 год. – Оренбург, 1916. – 362с.

Обзор Сыр-Дарьинской области за 1892 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету военного губернатора. – Ташкент: Типо-литография С.И.Петухова, 1894. – 195с.

Обзор Сыр-Дарьинской области за 1910 год / Сыр-Дарьинский Областной Статистический Комитет. – Ташкент: Электро-тип.при канц.турк.ген.-губ., 1912. – 233с.

Обзор Сыр-Дарьинской области за 1911 год / Издание Сыр-Дарьинского Областного Статистического Комитета. – Ташкент: Типо-Литография В.М.Ильина, 1913. – 336с.

1. Диваев, А.А. Алаша – хан:Киргизская сказка. – Ташкент, 1902. – 7 с.

2. Диваев, А.А. Казакские пословицы / Издание общества для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. – Ташкент, 1927. – 8 с.

3. Диваев, А.А. Ит –әлә –каз.Как киргизы развлекают детей. – 4 с.

4. Диваев, А.А. О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинской области. – Казань, 1899.– 31с.

5. Диваев, А.А. Семь сказок киргизов Сыр-Дарьинской области. – Ташкент, 1906. – 17 с.

6. Этнографические материалы: 1.Сказки и басни Туземного населения Сыр-Дарьинской области: Продолжение / Собраны и переведены А.А. Диваевым. – 35 с.

Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о киргиз-кайсакских сношениях России с Средней Азией со времени кончины Абул-Хайр хана (1748-1765)/ Сочинение В.В.Вельяминова-Зернова, действительного члена императоского русского географического общества. – Том 1: Приложения. – Уфа, 1853. – 50 с.

Вельяминов-Зернов, В.В. Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношениях России с Средней Азией со времени кончины Абул-Хайр хана(1748-1765 гг.). – Том 2. –Уфа, 1855. – 66 с.

Бройдо Г.И. Восстание киргиз в 1916 г.: Мое показание прокурору Ташкентской судебной палаты, данное 3-го сентября 1916 г. – М.:

Научная ассоциация востоковедения при Ц.И.К. СССР, 1925. – 33с.

Веселовский, Н. Очерк историко-географических сведений о хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. – С.-Пб.:Типография братьев Пантелеевых, 1877. – 385 с.

Долинский, В.Об отношениях России к Среднеазиатским владениям и об устройств Киргизской степи. – СПб.: Типография Товарищества «Общественная Польза», близ Круглого рынка, по Мойке, д. №5, 1865. – 48 с.

Обзор Тургайской области за 1914 год. – Оренбург, 1915. – 490 с.

1. Васильев А.В. Образцы Киргизской народной словесности: Киргизская песня о трех молодцах. – Оренбург: Типо-литография П.Н.Жаринова, 1897. – 37 с.

2. Васильев А.В. Образцы Киргизской народной словесности:Вып.2-й:Киргизские загадки. – Оренбург:Типо-литография Ф.Б.Сачкова, 1900. – 64 с.

3. Васильев А.В. Пословицы, Записанные со слов киргиз Тургайской области на казахском и русском языках. – Б.г. – 15 с.

4. Васильев А.В. Образцы Киргизской народной словесности: XII молитвенных благожеланий «БАТА – СОЗ ». – Оренбург: Типо-литография Тургайского Областного Правления, 1905. – 24 с.

5. Васильев А.В. О киргизском языке и его транскрипции: По поводу издания Киргизской Степной газеты. – Оренбург: Типография П.Н. Жаринова, 1896. – 32 с.

6. Васильев А. Букварь:Для киргизов. – Изд.2-е, №19. – Казань:Центральная типография, 1912. – 59 с.

Дмитриев, С.Е.( Действительный член Русского географического

Общества). Талгар,главная вершина Заилийского Алатау,близ гор.Алма-Ата (Бывший Верный) по личным исследованиям:С 26-ю рисунками по фотографиям автора с картой и схемой. – Ташкент, 1927. – 47 с.

Материалы по киргизскому землепользованию

Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Степном крае Тобольской,Томской,Енисейской и Иркутской губерниях.,С-П,1996.Ч.2 Вып.32.

Материалы по землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Петропавловский уезд Акмолинской области.

Материалы по обследованию хозяйства и землепользования Семипалатинской области. Т.1.Павлодарский уезд.Вып.1-й(таблицы)Повторное обследование 1910г.,Спб,1913 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством П.П.Румянцева.Т.1.Лепсинский уезд.Вып.1.Киргизское хозяйство,Спб.1911.

Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Туркестанском крае.11.Русские селения в Чимкентском уезде Сырдарьинской области.П.А.Скрыплев,Ташкент,1909.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба Киргизская степь.Оренбургского ведомства.Спб,1865.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные статистической партией Тургайско- Уральского переселенческого района.Тургайский уезд.г.Чернигов 1908г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области. Том 4.Верненский уезд. Киргизское хозяйство разработанные под руководством П.П.Румянцева.Т.1.Лепсинский уезд.Вып.1.Киргизское хозяйство,Спб.1911.уезд.г.Чернигов 1908г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по обследованию степных областей. Тургайская область. Актюбинский уезд. Т.7. –Воронеж,1903.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семипалатинской области, собранные и разработанные под руководством П.П.Румянцева. Т 2. Копальский уезд.- Спб., 1913.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные статистической партией Тургайско-Уральского переселенческого района. Оренбург.

Материалы по обследованию хозяйства и землепользования киргиз Семипалатинской области. Т 2. Устькаменогорский уезд. Выпуск 2.- Спб., 1913.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по обследованию степных областей. Акмолинская область. Атбасарский уезд. Т.2. –Воронеж,1902г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по обследованию степных областей. Акмолинская область. Акмолинский уезд. Т.3.Ч.1. –СПб.,1913.

Материалы по киргизскому землепользованию района реки ЧУ и низовьев реки Таласа Черняевского и Аулиеатинского уездов Сырдарьинской области. Т.2. –Ташкент,1915 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.8. Пржевальский уезд -Киргизское хозяйство. Вып.1. Таблицы. – Петроград, 1916 г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные статистической партией Тургайско-Уральского переселенческого района. Темирский уезд.- Оренбург, 1910.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.5. Таранчи .Часть 1. Таблицы. – Спб., 1914 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.5. Таранчи .Часть 2. Таблицы. – Спб.,

1914 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.7. Пишпекский уезд –Киргизское хозяйство. Выпуск 2 Текст. – Петроград,1916 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.7. Пишпекский уезд –Киргизское хозяйство. Выпуск 1 Текст. – Петроград,1916 г.

Материалы по киргизскому землепользованию. Ферганская область. Наманганский уезд. – Ташкент, 1913 г.

Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством Румянцева П.П. - Т.3. Джаркентский уезд -Киргизское хозяйство. Спб, 1912 г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область.Омский уезд.Т.11-й. – Омск, 1902г.

Материалы по киргизскому землепользованию. Ферганская область. Андижанский уезд. – Ташкент, 1913 г.

Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. Казалинский уезд. - Ташкент,1913 г.

Материалы по киргизскому землепользованию. Сырдарьинская область. Перовский уезд. - Ташкент,1912 г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Акмолинская область. Кокчетавский уезд. Т.1-й. – Воронеж, 1898г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные статистической партией Тургайско-Уральского переселенческого района. Актюбинский уезд. Оренберг, 1912г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. Зайсанский уезд. Т.8-ой.Специальная часть(с нормами киргизского землепользования) и общие статистические таблицы– СПб.,1909г.

Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Тургайская область. 5. Кустанайский уезд. Т.5-й. – Воронеж, 1903г.

Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в Степном крае, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях. Таблицы. Сост.В.В.Алексеев.Ч.3.Вып.33.-СПб., 1906г.

Переселенческое Управление. Главное управление Землеустройства и Земледелия. Материалы по киргизскому землепользованию собранные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. Семипалатинский уезд. Специальная часть с нормами киргизского землепользования и общие статистические таблицы. СПб.,1909 год.

М. З. и. Г. И. Департамент Государственных Земельных Имуществ. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию степных областей. Семипалатинская область. 4. Павлодарский уезд. Том 4. ВОРОНЕЖ 1903г.

Переселенческое УПРАВЛЕНИЕ. Главного Управления Землеустройства и Земледелия. Материалы по обследованию туземного и русского старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской области, собранные и разработанные под руководством П. П. Румянцева. Том 6. Русские старожильческие селения Лепсинского, Копальского, Верненского, Пишпекского и Пржевальского уездов. -Петроград 1915г.

Труды ученых

Габдуллин М.Казақ халқының ауыз әдебиеті .-Алматы,1974.

Баласагун Жусіп. Қүтты білік/ Пер.,сост. А.Егеубаев. – Алматы, 2006.

Букеев Ш. Көкселдiр.- Оренбург,1911.

Букеев Ш. Шайыр.-Оренбург,1911.

Кисляков Н.А.Наследование и раздел имущества у народов Средней Азии и Казахстана (19 - начало 20 века)/АН СССР, Ин - т этнографии им. Н.Н. Миклухо – Маклая. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние.-1977.- 125с.

Копеев Машхур Жусуп : Рукопись. 775.- № 1 (микрофильмы редкого фонда ЦНБ).

Музапаров М.Ж. Направленное бурение. Т.1: Бесклиновая технология. Рекомендовано в качестве учебника МОН РК.- Алматы, 2001.-184с.

Музапаров М.Ж. Направленное бурение. Т.2: Безориентированная технология. Роторное бурение/Министерство образования и науки РК. – Алматы, 2005.-210c.
Музапаров М.Ж. Направленное бурение. Т.3: Безориентированная технология. Бурение винтовыми забойными двигателями /Министерство образования и науки РК. – Алматы, 2005.- 204с.
Музапаров М.Ж. Направленное бурение. Т.4: Детерминированная технология. Снаряды со съёмными керноприёмниками /Министерство образования и науки РК. – Алматы, 2011.-204с.
Музапаров М.Ж. Направленное бурение. Т.5: Детерминированная технология. Подземное сnbsp; А.В. Образцы Киргизской народной словесности: Киргизская песня о трех молодцах. /pкважинное выщелачивание урана/ Министерство образования и науки РК. – Алматы, 2011.- 205с.

Джумадильдаев А. С. Элементы дискретной математики: Курс лекций.-2005.- Ч.1.- 149с.

Джумадильдаев А. С. Алгебры Цинбиля над q-коммутатором// Фундаментальная и прикладная математика.- М.., 2005.-Том 11.-Вып. 3.- С.57-78.

. Джумадильдаев А. С. О когомологиях модулярных алгебр Ли// Математический сборник –

М., 1982.- 119(161). – С.132-149.

Джумадильдаев А. С. n- лиевы структуры, порожденные вронскианами // Сибирский

математический журнал.- Июль-август, 2005.- Т. 46.- 4.- С.759- 773.

Зайцев В.Л.и др. Вирус оспы овец: молекулярно-биологические свойства и структура генома.-Алматы,2011.- 172с.

 


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

меню

Яндекс.Метрика