меню
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Ахметова Лайла Сейсембековна

Панфиловцы: наша гордость, наша слава

Алматы 2020
2 Ежегодник. Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев №1,2 М. 2019
3 Материалы IXмеждународной научно-практической конференции Алматы 2019
4

Османов Ж.Д.

Диверсификация экспорта продукции АПК РК: оценка потенциала и направление

Алматы 2020
5 Бозторғай сазды боз дала Алматы 2019
6 Ахметұлы Ә. Әділет Нұр-Сұлтан 2019
7 Якутско-русский и казахско-русский словарь многозначных фразеологических единиц Якутск 2019
8 Свой голос. Памяти журналиста Нур-Султан 2020
9 Национальные стратегии модернизации:достижения и перспективы Астана 2018
10 Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан. Хроника. особенности. Результаты Нур-Султан 2020
11

Тұқымов Е.

Американы тану: Қазақстаннан көзқарас

Нұр-Сұлтан 2020
12

Жолдыбалина А.

Сараптамалық талдау орталықтары: заманауи саясат сардарлары

Нұр-Сұлтан 2019
13

Асылов Қ.

Қазіргі замандағы Қазақстанның саяси партиялары

Нұр-Сұлтан 2019
14 Золотоносность Юго-Восточного Казахстана Алматы 2020
15

Трепавлов В.В.

История Ногайской Орды

Москва 2020
16

Султанов Т.И.

Казахи. Судьба народа и судьба страны в Средние века

Алматы 2020
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Жұмахан Қожамқұл

Дәулеткелді Құшықов

Мүйізді Өтегеннің –мүйізді ұрпағы

Алматы 2019
2

Иманбаев А.А.

Философия

Тараз 2019
3 Криминалистикалық тактика Қарағанды 2018
4

Аймағамбетов Т.З.

Ішкі істер органдарының қызметін криминалистикалық қамтамасыз ету

Қарағанды 2018
5 Қазақстан Респуликасының қылмыстық-процестік құқығы бойынша процессуалдық құжат үлгілері Қарағанды 2018
6 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №1 Тараз 2019
7 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №2 Тараз 2019
8 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Хабаршысы «Табиғатты пайдалану және антропосфера мәселелері» халықаралық ғылыми журнал №4 Тараз 2018
9 Научные труды кафедры международного права вып.4 Астана 2018
10 Из истории права и юридической науки вып.4 Нур-Султан 2019
11 The Tuqmaq(Golden Horde),the Qazaq Khanate the Shibanid Dynasty,Rum(Ottoman Empire),and Moghulistan in the XIV-XVI Centuries from Original Sources   Almaty 2019
12 Turkistan-maneviyat besigi Т.2 Nur-Sultan 2019
13

Смағұлов Е.М.

Қазақтың ас беру дәстүрі

Нұр-Сұлтан 2019
14

Шестова О., Иноземцев Л.

30 нобелевских премий:открытия,изменившие медицину

Москва 2020
15

Бакирова Ж.С.

Тәуелсіз Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылу тарихы мен қызметі (1992-2018жж.)

Алматы 2019
16

Мұсабеков Қ.С.

Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті биология музейіндегі омыртқалы жануарлар коллекциясының каталогы

Алматы 2019
17 «Академик Ақай Нүсіпбеков және Қазақстанның ұлттық тарихының жаңғыруы» «VI-шы Нүсіпбеков оқулары» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы Алматы 2019
18 «Академик Кеңес Нұрпейіс және қазақ мемлекеттілігінің жаңғыру тарихы» атты «Нұрпейіс оқулары» аясында ҚР ҰҒА академигі Н.К.Нұрпейісұлының 85-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары Алматы 2020
19 Металлполимерные катализаторы в жидкофазных процессах Алматы 2019
20 «Тұлға және ұлттық тарих мәселелері»Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы Алматы 2019
Автор, название книги Қаласы Жылы
1

Белоус С.Г.

Память о войне: портреты казахстанцев

Алматы 2019
2 Президенттің «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың эносаяси қырлары Алматы 2019
3

Ақыш Нұрдәулет

Махаббатпен арашалау

Алматы 2019
4

Abisheva S.D.

M.Makatayev’s poetic world

Almaty 2018
5

Абишева С.Д.

Поэтический мир М.Макатаева

Алматы 2018
6

Әбішева С.Ж.

М.Мақатаевтың ақындық әлемі

Алматы 2018
7

Соловьева Г.

Религия в Казахстане история и современность

Алматы 2018
8

Соловьева Г.

Философия прекрасного

Алматы 2019
9 «Актуальные вопросы взаимодействия науки,законотворчества и практики в реализации уголовной политики »Международная науно-практическая конференция ,посвященная памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора юридических наук,профессора 7 декабря 2018 г. Нур-Султан 2019
10

Коробкин В.В.

Структурная геология в практике геологосъемочных и геологоразведочных работ

Алматы 2019
11

Коробкин В.В.

Геология и минеральные ресурсы Казахстана

Алматы 2019
12 Мақсарыдан (сафлорадан) алынған фитопрепараттар Алматы 2019
13 Фармакологическое и химико-фармацевтическое исследование фитопрепаратов из верблюжьей колючки Алматы 2018
14 Офтальмофармакология Алматы 2020
15

Рахимов Қ.Д.

Клиникалық фармакология

Алматы 2020
16 Батыс және альтернативті медицинасының клиникалық фитофармакологиясы Алматы 2018
17

Подопригора Р.А.

Проблемы государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан

Алматы 2019
18 Ағажай-Алтай.Алтай-Тарбағатай әндері Алматы 2019
19

Сыдықов Ерлан

Кунанбай

Москва 2020
20

Кашапов Ю.А.

Внутренныий духовный мир человека

Алматы 2020
21

Доспанбетов Ұзақбай

Қызыл жолбарыс 1-кітап

Алматы 2020
22

Доспанбетов Ұзақбай

Қызыл жолбарыс 2-кітап

Алматы 2020
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Сарыарқаның дүлдүлі Павлодар 2019
2 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 20 томдық шығармалар жинағы (CD) Павлодар -
3

Қайыров Ербол

Ой, сезім....

Павлодар 2019
4 Каталог Өнегелі өмір сериясы  2011-2018 Алматы 2018
5

Фарид ед-Дин Әттар

Әулиелер шежіресі

Алматы 2019
6

Меһди Азар Язди

Жақсы балаларға жақсы ертегілер

Алматы 2019
7 «Я себя совершенно не признаю виновным» Из истории протестного движения в Казахстане 1960-1980-х гг. Алматы 2019
8

Қалижанов Уалихан

Қазақ әдебиеті және рухани жаңғыру

Алматы 2018
9 Темірбек Жүргенов (1898-1938) Астана 2018
10 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.1 Алматы 2019
11 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.2 Алматы 2019
12 Труды Академика Салахидена Сабикенова по общей теории права, конституционному и международному  праву. Т.3 Алматы 2019
13

Оразбекова,Ф.,Шауханов,А.

Художественная литература в мире искусств

Алматы 2019
14

Аскар Нурша

Путинская Россия

Алматы 2018
15

Әділет Ахметұлы

Әділет

Нұр-Сұлтан 2019
16

Бутуков Н.С.

Обоснование граничных показателей качества руд цветных металлов и золота при их добыче и переработке

Алматы 2019
17

Барлыбаева Г.

Философская этика казахов

Алматы 2018
18 Кшибеков Досмұхамед: өнегелі өмір Алматы 2019
 
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Байғабылов Н.

Нұрмұхамед Жамаев

Алматы 2018
2

Байғабылов Н.

Өткен тарих беттерінен

Алматы 2019
3 Ұлы дала тұлғалары: Академик Рәбиға Сыздық және қазақ сөзінің құдіреті Алматы 2019
4

Казенас В.Л., Есенбекова П.Ә.

Қазақстан қауіпті жануарлары

Алматы 2019
5 Обеспечение безопасности в формате внешней политики Казахстана:угрозы, вызовы и приоритеты Алматы 2019
6

Годфри Лайас

Аспантау асқан үркін көш

Алматы 2018
7

Годфри Лайас

Великий исход казахов

Алматы 2018
8 Биография диалектической мысли Алматы 2019
9 «Ақынжанов оқулары -2019» атты көрнекті археолог-С.М.Ақынжановтың 80 жылдығына арналған жас ғалымдардың халықаралық рахеологиялық конференциясының материалдар жинағы Алматы 2019
10

Т.З.Қайыркен

Күлтегін ескеркіші

Алматы 2019
11

Т.З.Қайыркен

Қытай тарихы Т.1,Т.2

Алматы 2019
12 Синтез тюркской словоформы Алматы 2019
13

Ванда Исанская

Мои годы в казахской степи

Алматы 2019
14 Ащысай-Кентау тұрғындарының өміріндегі әлеуметтік-мәдени бірегейлік (1927 ж.-ХХІ ғ.б.) Алматы 2019
15 Менің ғылымдағы өмірім.Қазақстанның ғылыми мектептері.Геология Алматы 2019
16 Мұса Шорманұлы Павлодар 2018
17

С.И.Джаксыбаев,А.Нухұлы,Е.К.Рахимов

Муса Шорманов

Павлодар 2018
18 Мұса Шорманұлы 200 жыл Павлодар 2018
19 Әнуар Дербісәлин мұрасы рухани жаңғыру аясында Алматы 2019
20 Әлмерек Абыз және оның ұрпақтары Алматы 2019
21 Қайран елім.Т.1,2,3 Алматы 2019
22 Политология Алматы 2019
23

Закирьянов К.К.,Байжумин Ж.Г.

Тюрки и великая степь

Алматы 2019
24

Закирьянов К.К.,Байжумин Ж.Г.

Великая степь и Олимпийские игры Древней Греции.Происхождение спорта

Алматы 2018
25 Өркениеттің түп қазығы-жазу Алматы 2019
26 Биобиблиография.Рәбиға Сәтіғалиқызы Сыздық Алматы 2019
27 ХХ ғасыр басындағы жазу реформасы:Телжан Шонанұлы мұрасы Алматы 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Баймуканов, А.Б. Межвидовая гибридизация верблюдов  Чебоксары 2019
2 Тюрко-монгольский мир: история и культура  Москва  2019
3 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А. Назарбаева (в оценках экспертов КИСИ при Президенте РК) Нур-Султан 2019
4 Хафизова, К. Степные властители и их дипломатия в XVIII-XIX веках Нур-Султан 2019
5 Профилактика экстремизма. Успехи и трудности  Нур-Султан 2019
6 Лаумулин, М. Әлемдік ориенталистикадағы Қазақстан  Нұр-Сұлтан 2019
7 Смағұлова, С. Ашаршылық қасіреті  Алматы 2019
8 Бектуров,Е.А. Полимеры в нанотехнологии  Алматы 2019
9

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Ковригина Т.В.

Синтетические и природные иониты для сорбционных технологий

Алматы 2018
10

Ергожин Е.Е.,Чалов Т.К.,Мельников Е.А.

Состояние и перспективы мировой нефтеперерабатывающей промышленностиф

Алматы 2019
11 Төлеухан Бияров. Өнегелі өмір  Алматы 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1 Кембаев Бекет Арапбаевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
2 Касенов Кайнулла Зейнульевич: биобиблиографиялық көрсеткіш Алматы 2019
3 Новое в современной лингвистике и лингводидактике: некоторые контуры в междисциплинарном контексте Ч.1,Ч.2 Алматы 2019
4 «Актуальные вопросы взаимодействия науки, законотворчества и практики в реализации уголовной политики» Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Мауленова Газиза Сырбаевича доктора юридических наук, профессора  Нур-Султан 2019
5

Жолдыгажы Долда

Жүрегімде кісінеп жыр құлындар

Алматы 2018
6

Наханов Балхаш

Ғасырлар бойы шешілмей келген кейбір математикалық проблемалардың шешулері

Нұр-Сұлтан 2019
7 Ақиқат- Сүйіспеншілікте! Алматы -
8

Сара Алпысқызы Назарбаева

Өзін-өзі тану маржандары

Алматы 2018
9

Абай

Книга слов

Шакарим

Записки  забытого

- -
10 Арараттан ескен леп. Армян ақындарының антологиясы Ақтөбе 2018
11 Cағым дүние. Батырхан Шөкенов орындаған Қазақстан авторларының әндері Алматы 2018
12 Орысша-ағылшынша-қазақша геологиялық терминдер сөздігі Алматы 2019
13 Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии Алматы 2019
14 Eurasia outlook 2018: economic, social andpolitical perspectives in Eurasia Almaty 2019
15

Есырев О.В.

«Онегин» и любовь

Алматы 2019
16

Қожанұлы Манасбай

Атырау өңірінің жер-су атаулары

Нұр-Сұлтан 2019
17

Мұхаммед ибн Жәрир Тәбәри

Тәбәри тарихы

Алматы 2019
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Роберт Киндлер

Сталинские кочевники власть и голод в Казахстане

Москва 2017
2

Годфри Лайас

Великий исход казахов

Алматы 2018
3

Ералиев Шәбден

Тарих толқынындағы тағдыр

Астана 2017
4

Доспанбетов Ұзақбай

Көп томдық шығармалар жинағы Т.8

Алматы 2019
5 Ассоциации выпускников казахского национального университета имени Аль-Фараби-25 лет Алматы 2019
6 Наша Элита Алматы 2019
7

Сужиков Б.М.

Очерки зарубежной историографии Казахстана ХІХ-ХХ вв.

Алматы 2019
8

Каржаубай Сарткожаулы

Записки казахского тюрколога

Алматы 2018
Авторы, кітаптың аты Қаласы Жылы
1

Әлімғазы Дәулетхан

Өмірімнің арқауы-ел мен ерлер тарихы

Алматы 2018
2

Тоқтар Әлібек

Халық әдебиеті және тарихи жад

Алматы 2018
3

Мусабеков О.У.

Элективный курс «физические основы физических процессов в легкой промышленности»

Алматы 2019
4 Напряженное состояние выработки в зоне влияния антиклинальных структур с разломами Алматы 2018
5 Қилыбай Үсенұлы Медеубеков Алматы 2019
6 История религий в Казахстане Алматы 2018
7 Олжас и Я. Вторая книга Москва 2018
8

Исабеков С.Е.

Модели и версии когнитивной лингвистики

Алматы 2018
9

Козыбаев И.

«Большой террор» в Казахстане

Алматы 2019
10

Болатбекұлы А.

Ысты баба баяны

Алматы 2018
11

Батырбекқызы К.

Дәуір дәрісі

Алматы 2019
12

Абзал Бөкен

Уыт

Қарағанды 2018
13

Ғайса-Ғали Сейтақ

Қасиет қонған қара жер

Алматы 2018
14

Тугай Т.И.

Ахмет Байтұрсыновтың Орынбордағы жолы

Орынбор 2019
15

Бегалыұлы Н.

Жаз-жалбыз

Алматы 2018
16

Рафаэль Ниязбек

Махамбет майданы

Алматы 2018
17 Махатма Ганди - -
18

Бәмішұлы Б.

Алтын Аралдың арғымақтары

Алматы 2018
19 Ұлы Даланың тұлғасы-Ақ тулы сіргелі Жабай батырдың 290 жыл толына орай «Ұлы Даланың батырлары-ұлттық рухы»атты халықаралық ғылыми конференциясы еңбектерінің жинағы Шымкент 2019
20 25 лет идеи Евразийской интеграции Н.А.Назарбаева Нур-Султан 2019
21

Арыстанбекова А.

Дипломатия в современном мире

Алматы 2018

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com