Menu

     5 октября 2013г. В г. Кокшетау проходила научно-практическая конференция «Абылай хан и его историческая эпоха», посвященная 300 летию Абылай хана с участием Государственного секретаря Республики Казахстан М.М. Тажина, министра образования и науки А. Саринжипова, министра культуры  и информации М. Кулмухамеда, представителей интеллегенции и иностранных гостей.

     В рамках мероприятия была организована выставка рукописных материалов, редких книг и научно-исследовательских работ из фондов Научной библиотеки РГП « Ғылым ордасы»

І. АБЫЛАЙ ХАН: ОҚИҒА. ТҰЛҒА. УАҚЫТ

Қолжазбалар

 1. Хандар шежіресі: Ұзындығы 3 м., ені 45 см. Қолжазба №1637.
 2. АБЫЛАЙ ханның Сібір әскери шебінің генералы И.И. Шпрингерге хаты (1765-1767жж.). Қолжазба №1288
 3. АБЫЛАЙ ханның Тобыл губерниясының губернаторы Д.И. Чичеринге жазған хатының көшірмесі. 1780 жыл.
 4. АБЫЛАЙ туралы: Жыр және әңгімелер / Жинаушысы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев; Көшіріп алып тапсырушы Әлкей Марғұлан. – 1929-1938. – 1-19 бб. Араб әрпінде. Қ - 829, № 1.
 5. АБЫЛАЙДЫҢ әуелгі жаратылыс тарихы / Тапсырушысы: Н.Әминов. – 1947. – 1-9 бб. Араб әрпінде. Қ - 829, № 2.
 6. АБЫЛАЙДЫҢ қамал бұзған жыры / Жинаушысы: Молда Мұқан Машанұлы; Көшіріп тапсырған: Бозтай Жақыпбаев. – 1935. – 1-10 бб. Араб әрпінде.   Қ - 829, № 4.
 7. АБЫЛАЙ: Тарихи әңгіме / Жинаушысы: Хакім Байсов. – 1939. – 1-7 бб. Араб әрпінде. Қ - 829, № 5.
 8. АБЫЛАЙ: Тарихи әңгіме / Көшіруші: И.С.; Жинаушысы көрсетілмеген. – Ж.б. – 1-8 бб. Латын әрпінде және машинкаға басылғаны. Қ - 829, № 6.
 9. АБЫЛАЙ хан туралы әңгімелер / Жинаушысы: Қ.Қаңтарбаев. – 1950. – 1-6 бб.   Көкшетау әкспедициясы.   Қ - 829, № 8.
 10. АБЫЛАЙДЫҢ батырларын сынауы: Әңгіме / Жинаушысы: Б.Бекенов. – 1941. – 6-б. Латын әрпінде. Қ - 829, № 9.
 11. АБЫЛАЙ мен Қалдан: Әңгіме. – Ж.б. – 31-32 бб. Машинкаға басылған. Қазақстан зерттеу қоғамынан түскен. Қ - 829, № 10.
 12. АБЫЛАЙ хан Әндіқожа батырдан “Достыққа кім лайық?” – деп сұрайды: Шешендік сөз / Жазып алған Сатыбалды Аймағанов; Жинаушысы: Хакім Байысов. – 1939. – 10-б.   Қ - 848, № 1.
 13. АБЫЛАЙ ханның Мүсеттен естіген сөзі: Шешендік сөз / Жинаушысы белгісіз. – Ж.б. – 1-2 бб.   Қ - 848, № 4.
 14. АБЫЛАЙ ханға Жәнібек батырдың көңіл айтқаны / Жинаушысы: Төлеу Түгелбаев. 1913-1914; Тапсырушысы: Байғали Алманов. – 1949. – 40-41 бб.   Араб әрпінде.   Қ - 848, № 16.
 15. АБЫЛАЙ мен қайыршы сөзі: Шешендік сөз / Жинаушысы: Рақымжан Жаманқұлов; Көшірушісі: Қали Жақанұлы. – 1-б. “Таң”. – 1925. – № 1. Латын әрпінде. Қ - 849/1, № 10.
 16. АБЫЛАЙДЫҢ Бұхар жыраудан сұрағаны: Шешендік сөз / Тапсырушысы: Ермұқан Бекмаханов. – 1946. – 20-21 бб.   Араб әрпінде. Қ - 849/2, № 12.
 17. АБЫЛАЙ заманына арналған халық әдебиеті: Зерттеу / Авт. Қайым Мұхаметханов. – 1944. – 24-27 бб.   Араб әрпінде. Қ - 849/2, № 14.
 18. АБЫЛАЙ туралы: Тарихи әңгіме / Жинаушысы: Ибади Матақов. – 1939. – 22-23 бб. Латын әрпінде. Қ - 849/2, № 17.
 19. АБЫЛАЙ: Тарихи әңгіме / Жинаушысы көрсетілмеген. – 1939ж. қорға түскен. – 33-36 бб. Араб әрпінде.   Қ – 850, № 4.
 20. АБЫЛАЙ хан мен Ойрат ханның өлеңі: Өлең / Авт. Әлімбаев Доскей; Автордың аузынан жазып алған немерелері М.Әупенқызы мен С. Кеншімбайұлы. – 1945. – 1-13 бб. Латын әрпінде. Қ - 855, № 1.
 21. АБЫЛАЙ: Мақала / Авт. Кенжебаев Б. – 1942. – 3-б. Газет кесіндісі. Қ – 1043, № 16.
 22. АБЫЛАЙ айтты: Шешендік сөз/ Жинаушысы: Бекқожа Бәбенұлы. – 1934-1935. – 2-б. Араб әрпінде. Қ – 1060, № 21.
 23. АБЫЛАЙ ханға Ордабай бидің айтқаны: Шешендік сөз/ Жинаушысы: Хакім Байсов. – 1939-1940. – 2-б. Машинкаға басылған. Қ – 1060, № 23.
 24. АБЫЛАЙ мен Үйсімбай: Шешендік сөз/ Жинаушысы: Ермұхан Бекмаханов. – 1946. – 5-б.   Араб әрпінде. Қ – 1060, № 24.
 25. АБЫЛАЙ хан және бір жорыққа аттанғанда: Әңгіме/ Жинаушысы: Ә. Диваев. – 1920-1921. – 13-б. Араб әрпінде. Қ – 1062, № 1.
 26. АБЫЛАЙ мен Төле би: Шешендік сөз/ Жинаушысы: Мадияр Ермағамбетов. – 1948. – 13-б. Араб әрпінде. Қ – 1062, № 6.
 27. АБЫЛАЙ мен қайыршы сөзі: Тапқырлық/ Тапсырған: Рақымжан. – 1-б. Машинкаға басылған. “Таң” журналы. – 1925. – №1-3. Қ – 1063, № 8.
 28. АБЫЛАЙ хан сөзі: Шешендік сөз/ Жинаушысы: Қыздар Қазыбеков. – 1936-1940. – 21-б. Латын әрпінде. Қ – 1064, № 1.
 29. АБЫЛАЙ “асалмаған сары бел” атанған мәнісі: Әңгіме/ Машһүр Жүсіп жинағынан алынған. – 1947. – 1-б.   Машинкаға басылған.   Қ – 1064, № 6.
 30. АБЫЛАЙ хан мен Қаражігіт бидің әңгімесі: Әңгіме/ Жинаушысы: Құсайын Тәкежанұлы. – 1946-1948. – 15-б. Араб әрпінде. Қ – 1066, № 7.
 31. АБЫЛАЙ ханның жалғыз баласы өлгенде айтқан көңілі. – 4-б. Машинкаға басылған. Қ – 1076, № 37.
 32. АБЫЛАЙ туралы жыр мен әңгімелер: Зерттеу. – 1947. – 10-29бб. Машинкаға басылған.   М. Әуезов жөндеген дана. Қ – 1124, № 1.
 33. АБЫЛАЙ хан: Әңгіме / Жинаушы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев. – 1913. – 721-808 бб. Араб әрпінде. Қ - 1170 “а”.
 34. АБЫЛАЙ аса алмаған “Сары бел” атанған жер: Әңгіме / Жинаушы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Өз қолжазбасы. – 1920-1925. – 134-141 бб. Араб әрпінде. Қ – 1176, № 1.
 35. АБЫЛАЙ аса алмаған “Сары бел” атанған мәнісі: Әңгіме / Жинаушы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Өз қолтаңбасы. – 1907-1927. – 163-б. Араб әрпінде. Қ – 1177.
 36. АБЫЛАЙ хан: Шежіре / Жинаушы: Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Өз қолтаңбасы. – 1906-1916. – 86-б.   Араб әрпінде. Қ – 1178.
 37. АБЫЛАЙ ханның губернаторға жазған хаты: Фотокопия. Көшірме нұсқасы. 3 дана. – 1-3 пп. Араб әрпінде. Қ – 1288, № 1.
 38. АБЫЛАЙ: Тарихи жыр / Кім жырлағаны және жинаушысы белгісіз. – 1946. – 1-42 бб. Араб әрпінде. Қ – 1325.
 39. АБЫЛАЙ аспаған “Сары белдің” мағынасы: Әңгіме. 1911ж. жазылған / Жинаушысы белгісіз. – 1-4 бб. Араб әрпінде. Қ – 1327, № 4.

Сирек кітаптар қорынынан

 1. Аполлова Н.Г. Присоединение Казахстана к России. – Алма-Ата, 1948 – 254 с.
 2. Аполлова Н.Г. Экономические и политические связи Казахстана с Россией в ХVIII- начале XIX  в. – М., 1960 – 456 с.
 3. Байбулов Б. Заметки по истории и этнографии киргиз.
 4. Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619-1792 гг.- Казань, 1882. – 565 с.
 5. Бартольд В.В. Сочинения. – Т.2.Ч.1. – С.96-101 – Калмыки.
 6. Бартольд В.В. Сочинения. – Т.5. – С.224 – История турецко-монгольских народов.
 7. Большая энциклопедия. – Т.1. – СПб. – С.23.
 8. Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия  о киргиз-кайсаках и сношениях России с Средней Азией со времен кончины Абул-Хайр хана (1748-1765 г.). – Т.2. тетрадь 1-я. – Уфа, 1855. – 64 с.
 9. Весь Казахстан. Справочная книга.– Алма-ата, 1932. – С.46.
 10. Вяткин М. Казахское общество в середине XVIII в. – Алматы, 1940. – 17 с.
 11. Вяткин М. Очерки по истории Казахской ССР. – Т.1. - Л., 1941.- 365 стр.
 12. Георги И.И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилиц, одежд и прочих достопамятности. – СПб., 1776.
 13. Добросмыслов А.И. Тургайская область. Исторический очерк. – Тверь, 1902. – 524 с.
 14. Живая старина. – Год XXV. Выпуск II-III. - Пг., 1916. – С.47-234.
 15. Зобнин Ф. К вопросу о невольниках, рабах и тюленгутах в Киргизской степи.- 1902. – 99 с.
 16. Левшин А. Описание киргиз-кайсакских – киргиз-казачьих орд и степей. – Ч.2. Историческая известия. – СПб., 1832. – 333 с.
 17. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. – СПб., 1876.- 204 с.
 18. Материалы по киргизскому землепользованию... Акмолинский обл. Кокчетавский уезд. – Т.1.- Воронеж, 1898. – 433 с.
 19. Назаров Ф. Записки некоторых народах и землях Средней части Азии.- СПб., 1891. – 98  с.
 20. О киргиз-кайсаках вообще…
 21. Павлов Н. История Туркестана. – Ташкент, 1910. – 235 с.
 22. Памятная книжка Семипалатинской области на 1897 год. – Семипалатинск, 1897. – 202+60 с.
 23. Памятная книжка Семипалатинской области на 1902 год. – Семипалатинск, 1901. –99+78+51 с.
 24. Песни степей. Антология казахской литературы. – М., 1940. – 587 с.
 25. Проблемы источниковедения. – М.-Л., 1940.- 421 с.
 26. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. – СПб., 1870. – С.69.
 27. Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. – СПб., 1910. – 66 с.
 28. Рычков П. Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание Оренбургской губернии. – Ч.1. – СПб., 1762.-  331с.
 29. Рычков П. Топография Оренбургской губернии. – СПб., 1887.-  405с.
 30. Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). – Оренбург, 1896. – 95 с.
 31. Сибирская история  – СПб., 1774. - 631 с.
 32. Сочинения Ч.Ч. Валиханова. – СПб., 1904. – 531 с.
 33. Финш О. И Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь. – М., 1882.- 577 с.
 34. Чулошников А.П. Очерки по истории Казак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен. – Ч.1. Древнее время и средние века. – Оренбург, 1924. – 291 с.
 35. Энциклопедический словарь. – Т.1. – СПб., 1890. – С.36.
 36. Зиманов С.З. Политический строй Казахстана .... . – Алматы, 1960. – 293с.
 37. Валиханов Ч. Собрание сочинений. – Алматы, 1984.- Т.1-5.
 38. Казахский фольклов в собраний Г.Н. Потанина. – Алматы, 1972. – 379с.
 39. Абылай хан. – 1993. -416 б.
 40. Абылай хан. Кенесары.(Ұлт- азаттық қозғалыс мәселелері). – 1993. - 120б.
 41. Абылай хан. Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген тұлғалар.2011.-
 42. Абылай хан. Өмірі мен қызметіне қатысты құжаттар мен материалдар. - 2005. - 477 б.
 43. Абылай хан.Тарихи жырлар. Т.1. – 1993. - 416 б.
 44. Абылайханның қамқа тоны және Байдолы би.- 2007.- 176 б.
 45. Ақтаев С. Абылайдың ақ жолы.Ұлы хан және оның ұрпақтары жайлы эсселер. – 2011. - 471 б.
 46. Ақтаев С. Ханзаданың қасіреті. – 1999. - 160 б.
 47. Аңыз адам. Бөгенбай батыр. -2013. -№11
 48. Аңыз адам. Қабанбай батыр. -2013. -№9
 49. Аңыз адам. Наурызбай батыр. -2013. -№13
 50. Арғынбаев Х., М.Мұқанов,  В.Востров. Қазақ шежіресі хақында. – 2000. – 464 б.
 51. Әбсадықов А. Абылай хан ғұмырнамасы: миф пен шындық. – 2005. - 140 б.
 52. Әбсадықов А. Хан Абылай: тарихи шындық және халықтық таным. Реальность и фольклор. – 2000. - 128 б.
 53. Әйтеке би. -1998. – 224 б.
 54. Билер сөзі – киелі. -2012. -208 б.
 55. Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақ туы. 1-кітап. – 2004. - 408 б.
 56. Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақ туы. 2-кітап. – 2008. - 448 б.
 57. Есләмғалиұлы М. Әйтеке би.(тарихи-философиялық дилогия) – 2007. - 560 б.
 58. Жолдасбеков  М. Елтұтқа. Ел тарихының әйгілі тұлғалары. -2001.-357 б.
 59. Зиманов С. Казахский суд биев – уникальная судебная система. -2008. -224 с.
 60. Зиманов С. Қазақтың билер соты- бірегей сот жүйесі. -2008. – 216 б.
 61. Исторические личности. – 2007. - 312 с.
 62. Касымбаев Ж. Абылай хан. – 2003. - 92 с.
 63. Кенжебаев Б. Абылай (қазақ халқының ерлік тарихынан). – 1943. - 20 б.
 64. Көкбай ақын Жамантаев. Абылай. – 1993. - 147 б.
 65. Қаз дауысты Қазыбек би. – 2011. - 192 б.
 66. Қазақ халқының тарихи тұлғалары. Т.1. – 2011, 2004
 67. Қазақтың ата-заңдары. Древний мир права казахов.- 2004.-1-том. - 632 б.
 68. Қазақтың ханы Абылай: дәуірі, өмірі мен қызметі. - Т.2. – 2011. - 640 б.
 69. Қазақтың ханы Абылай: дәуірі, өмірі мен қызметі.Т.1. – 2011 - 640 б.
 70. Қалдыбаев М. Төле би- саясаткер, дипломат, психолог. -1993. -113 б.
 71. Қасымбаев Ж. Абылай хан.  – 2003. - 92 б.
 72. Қасымбаев Ж. Абылай хан: Тарих. Тұлға. Уақыт. – 2007. - 92 б.
 73. Мүйізді Өтеген. – 1999. – 298 б.
 74. Нәсенов Б. Абылай хан Мәскеу архивінде. – 2011. - 848 б.
 75. Нәсенов Б. Абылай хан Омбы Архивінде. Т.11. – 2005. - 601 б.
 76. Нәсенов Б. Абылай хан Омбы Архивінде. Т.12. – 2005. - 590 б.
 77. Омари Ж. Қанжығалы қарт Бөгенбай. -2007. -560 б
 78. Сәнік З. Қаракерей Қабанбай. – 1991. - 176 б.
 79. Сәнік З., Б.Садыхан. Қаракерей Қабанбай. Аңыз, зерттеу, қисалар.1 бөлім. - 1976. – 176 б.
 80. Смағұлұлы О. ж/е б. Абылай хан (тарихи-антропологиялық  зерттеу). - 1999. - 176 б.
 81. Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Аблай хан: внешняя и внутренняя политика. -2001.- 168 б.. – 1988. - 144 с.
 82. Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстана XVIII века (О внешней и внутренней политике Аблая). – 1988. - 144 с.
 83. Тарақ Ә.Алаштың айбын ардағы-Абылай хан. – 2003. - 240 б.
 84. Тарихи тұлғалар. – 2005. - 368 б.
 85. Татанайұлы А. Ел қорғаған-Абылай. – 2008. - 216 б.
 86. Төле би мен Қойгелді би. – 1992. - 110 б.
 87. Төле би. – 2011. - 192 б.
 88. Тұяқбаев М. Түркістанда жерленген тарихи тұлғалар. – 2000. - 96 б.
 89. Үш пайғамбар. – 1992. - 184 б. 
 90. Халид Қ.. Тауарих Хамса. – 1992. – 304 б.
 91. Хан батыр Қабанбай. -2005. -375 б.
 92.  Абилтайн М., Теңесбаев Қ. XVII-XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар қатынасы. – 2004. - 145 б.
 93. Абусеитова М.Х.Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв: история, политика, дипломатия. – 1998. - 268 с.
 94. Абусеитова  М.Х.Письменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в XШ-XVШ вв. – 2001. - 426 с.
 95. Абусеитова М. К. Казахское ханство во второй половине XVI века. – 1985. - 104 с. 108.
 96. Аджи М. Европа, тюрки, Великая Степь. – 1998. - 334 с.
 97. Аманжолов К. Қазақстан тарихы. Т.1.- 2004. -392 б.
 98. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника Великого сражения. – 2008. - 276 с.
 99.  Артықбаев Ж. Абылай хан-ерлік дәуірінің ерен тұлғасы /Кітап патшалығы.-2013.-№1-2
 100. Артықбаев Ж.О. История казахстана в легендах и преданиях. – 2005.- 93 с.
 101. Аспендияров С. Қазақстан тарихының очерктері. – 1994 б. – 120 б.
 102. Асфендияров С. История Казахстана. – 1998. – 304 б.
 103. Аяған Б. И др.Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы. – 2011. - 320 б.
 104. Әбуов Қ. Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерінен. – 1994. - 144 б.
 105. Әзиев Ә. Ұлы Дала ұлағаттары. – 2001. - 344 б.
 106. Басин Б.Я. Россия и казахские ханства в XVI-XVIII вв. – 1971. - 261 с.
 107. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. 1-3 т. – 1998. - 336 с.
 108. Бичурин Н.Я. Средняя Азия и Восточный Туркестан. – 1997. - 352 с.
 109. Бұланты шайқасы. – 1998. – 63 б.
 110.  Біләлов С. Абылайдың ақ үйі /Мәдени мұра .2008.-№10-12
 111. Валиханов Ч. Избранные произведение. – 2000. - 584 с.
 112. Век казахско-джунгарского противостояния. – 2006. - 248 с.
 113. Великие битвы кочевников. – 2007. – 192
 114. Галиев В.З.  Хан Джангир и Орбурлакская  битва. – 1998. – 128 с.
 115. Галиев В.З. Борьба казахского народа против Джунгарского нашествия. – 2013. – 200 с.
 116. Государство великой степи. – 2007. - 216 с.
 117. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII-в первой половине XIX в. – 1979. -311 с.
 118. Данияров К. Аныракай и Джунгария (история гибели Джунгарии). – 2002. - 168 с.
 119. Едилханова С. Казахско-джунгарские взаимоотношения. – 2005. - 162 c.
 120. Ерофеева И.В. Родословные казахских ханов и кожа XVIII-XIX вв. – 2003. - 178 с.
 121. Ерофеева И.В. Символы казахской Государственности. – 2001. - 152 с.
 122. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. (1635-1758).  – 1983. - 321 с.
 123. Игибаев С. Казахстан в источниках и материалах. – 2005. - 284 с.
 124. Избасарова Г. XVIII ғасырдағы қазақ-башқұрт ара қатынастарындағы саяси және этникалық үрдістер. – 2008. - 232 б.
 125. Ирмуханов Б.Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках V в. До  н. э - XV в.н.э. – 1997. - 370 с.
 126. История казахстана (история казахской ССР с древнейших времен до нашей дней издание 1943 г.). – 2011. – 670 с.
 127.  История Казахстана в арабских источниках  в 3  томах. – 2005. - 711 с.
 128.  История Казахстана в Западных источниках XII-XX вв. – 2005. - 286 с.
 129.  История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. В 10 томах. Т.3. – 2005. - 484 с.
 130.  История Казахстана с древнейших времен до наших дней В 5-ти томах.  - Т.3. – 2000. - 768 с.
 131. Казахско–русские отношения в XVIII-XIX вв.(1771-1867 г.). – 1964. - 572 с.
 132. Казахско–русские отношения в XVI-XVIII веках.Сб. документов и материалов. – 1961. - 739 с.
 133. Казахстан в XV-XVIII вв.(Вопросы социально-политической истории). – 1969. - 203 с.
 134. Казахстан в начале XX века. – 1993. - 167 с.
 135. Казахстан в ХV-XVШ веках: вопросы социально-политической истории. - 1969. - 202 с.
 136. Казахстан в эпоху феодализма. – 1981. - 192 с.
 137. Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв. – 1983. - 192 с.
 138. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств XVIII-и первой половины XIX вв. – 2001. - 364 с.
 139. Кенжебаев Б. Түрік қағанатынан бүгінге дейін. – 2004. – 344 б.
 140. Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв. – 1994. - 272 с.
 141. Кляшторный С.Г. Государства и народы Евразийских степей. – 2004. - 368 с.
 142. Кляшторный С.Г. Казахстан: летопись трех тысячелетий. – 1992. - 374 с.
 143. Козыбаев М. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. Кн. 1. - 2000. - 420 с.
 144. Козыбаев М. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. Кн. 2. - 2000. - 388 с.
 145. Кундакбаева Ж. История Казахстана в период позднего средневековья (XIII-XVIII вв.). – 2008. - 264 с.
 146. Кусаинулы К. Читая документы о казахстанско-российских отношениях XVIII-XIX веках. – 2001. - 141 с.
 147. Кушкумбаев А.К. Военное дело казахов в XVII-XVIII вв. – 2001. - 172 с.
 148. Қазақ хандығы мен Цин патшалығының сауда қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары. Т.1. – 2009. - 352 б.
 149. Қазақ хандығы мен Цин патшалығының саяси-дипломатиялық қатынастары туралы қытай мұрағат құжаттары. Т.1. – 2009. - 454 б.
 150. Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. 3 томдық. – 2006. - 180 б.
 151. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері 3 томдық. – 2006. - 180 б.
 152. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері.  5  томдық. – 2005. - 346 б.
 153. Қазақстан тарихы: ерте дәуірден бүгінге дейін 5 томдық. 3-т. – 2002. - 768 б.
 154. Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошы хан. – 2004. - 344 б.
 155. Қинаятұлы З. Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті. – 2010. - 728 б.
 156. Қозыбаев М. Жауды  шаптым ту байлап. – 1994. -192 б.
 157. Қозыбаев М. Өркениет және ұлт. – 2001. - 369 б.
 158. Қозыбаев М. Тарих зердесі. 2-кітап. – 1998. - 280 б.
 159. Левшин А.И.Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацских орд и степей. – 1996. - 956 с.
 160. Магауин М. Азбука казахской истории: Докум. Повествование. – 1997. - 224 с.
 161. Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. – 1995. - 208 б.
 162. Маданов Х., Мусин Ч. Ұлы дала тарихы. – 1994. – 272 б.
 163. Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков.(извлечения из персидских и тюркских сочинений). – 1969. - 649 с.
 164. Материалы по истории Казахстана XV-XVIII веков. – 1969. – 648
 165. Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII вв. документы и материалы. Кн.1 – 1989. - 375 с.
 166. Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII вв. Документы и материалы. Кн.2. – 1989. - 340 с.
 167. Моисеев В.А. Джунгаро-кокандское отношения и казахские ханства /Вестник АН Каз ССР.-1989.-№10
 168. Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи XVII-XVIII вв. – 1991. - 238 с.
 169. Моисеев В.А. Қазақ-жоңғар қатынастары орыстың архивтік құжаттарында /Ақиқат. – 1992.-№7
 170. Молдабеков Ж. Қазақ мемлекеттілігі /Мәдени мұра.-№2013.-№2
 171. Мұхамедханұлы Н. Тарихи зерттеулер: Шежірелік деректер. – 1994. - 144 б.
 172. Мұхаметханұлы Н. XVIII-XX ғасырлардағы қазақ-қытай байланыстары. – 1996. - 128 б.
 173. Мырзаханов А. Тарих қойнауынан.-2004. -240 б.
 174. Мясников В.С. Империя Цин и русское государство в XVII веке. – 1980. - 311 с.
 175. Назарбаев Н. В потоке истории. -1999. -296 с.
 176. Назарбаев Н. Тарих толқынында. -1999. -296 б.
 177. Назарбаев Н. Тәуелсіздік белестері. -2012. -344 б.
 178. Ораз Н. Талқандалған тарихат. – 2003. – 488 б.
 179. Орбұлақ шайқасы.  – 2003. – 288 б.
 180. Өсерұлы Н. Жеті жарғы. -1995. -80 б.
 181. Первые лица государства: политические портреты. – 1998. - 368 с.
 182. Пищулина К.А. Юго-восточный Казахстан в середине XV-XVI веков.– 1977.- 288 с.
 183. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб.1. – 1997. - 383 с.
 184. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб.2. – 1998. - 352 с.
 185. Салгарин К. Династии ханов: хронол. Таблицы. – 1992. - 48 с.
 186. Селеубаев А. Тарих таразысы. -2003. -206 б.
 187. Степной край: зона взаймодействия русского и казахского народов (XVIII-XXвв.). – 2001. – 269 б.
 188. Сулейменов Б.С., Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII- начале XX века. – 1981. - 247 с.
 189. Султанов Т.  Рождение казахской государственности. История казахского ханства. – 2003. - 160 с.
 190. Султанов Т.И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. – 2001. - 276 с.
 191. Сұлтанов Т. Қазақ мемлекеттілігінің құрылуы. Қазақ хандығының тарихы. – 2003. - 160 б.
 192. Темиргалиев Р. Ак орда. История казахского ханства. – 2012. - 296 с.
 193. Темиргалиев Р. Эпоха последних батыров (1680-1780). – 2009. - 290 с.
 194. Тоқтабай А.Қазақ жылқысының тарихы.-2010. -496 б.
 195. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII-XX века. – 1971. - 634 с.
 196. Тулибаева Ж.М. Казахстан и Бухарское ханство в XVIII-первой половине ХІХ в. – 2001. – 156 с.
 197. Тынышпаев М. Великие бедствия... – 1991. – 152 с.
 198. Тынышпаев М. История казахского народа.-  1993. – 224 с.
 199. Тынышпаев М. История казахского народа. – 2009. - 288 с.
 200. Уалиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.1-5 – 2010. - 376 б.
 201. Уалиханов Ш. Мақалалары мен хаттары. – 1949. - 158 б.
 202. Хафизова К. Казахская стратегия Цинской империи. – 2007. - 104 с.
 203. Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.). – 1995. - 288 с.
 204. Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан. – 1979. - 126 с.
 205. Ходжаева А.Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в.(Из истории международных отношений в Центральной Азии). – 1991. - 130 с.
 206. Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами востоковеда. – 2001. - 384 с.

II. ӘДЕБИЕТТЕГІ АБЫЛАЙ ХАННЫҢ БЕЙНЕСІ

 1. XV-XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы. – 1982. - 240 б.
 2. Әуезов М. Әдебиет тарихы. – 1991. – 239 б.
 3. Бабалар сөзі. 100 томдық. Т.57. – 2012. - 448 б.
 4. Бабалар сөзі. 100 томдық. Т.79. – 2011. - 416 б.
 5. Бабалар сөзі. 100 томдық. Т.86. – 2012. – 448 б.
 6. Бабалар сөзі.100 томдық. Т.29 (Абылай хан туралы тарихи жырлар).– 2006.- 400 б.
 7. Батырлар жыры. 6-т. (Абылай хан туралы). – 2008. - 288 б.
 8. Бердібай Б. Тарихи роман. -1997.-336 б.
 9. Бұхар жырау. Ай, Абылай, Абылай.Толғаулар. – 1993. - 96 б.
 10. Дауылпаз баба-Қожаберген жырау.-2011.-464 б.
 11. Дүйсенбаева Ж. Әбіш Кекілбаев шығармашылығындағы тарих тағылымы. – 2007. 296 б.
 12. Ерте дәуірдегі қазақ әдебиеті. – 1983. - 360 б.
 13. Есенберлин І. Жанталас. Тарихи роман. – 1973. - 320 б.
 14. Жамбыл Омари. Бұхар жырау. XVIII ғасыр. 1-кітап.-1999.- 333 б
 15. Жеті ғасыр жырлайды. 1 том. – 2004. - 400 б.
 16. Жұмабаев М. Батыр Баян. Өлеңдер, поэмалар. – 1998. - 329 б.
 17. Жұмадилов Қ. Дарабоз. 1-кітап. – 2009. - 416 б.
 18. Жұмадилов Қ. Дарабоз. 2-кітап. – 2009. - 419 б.
 19. Жыраулар поэзиясындағы тәуелсіздік сарындары.  – 2012. – 408б.
 20. Казахский фольклор в собрании Г.Н Потанина. -1972.-379 с.
 21. Кенжебаев Б. Әдебиет белестері. – 1986. – 400 б.
 22. Көпеев М.Ж. Қазақ шежіресі. – 2007. - 233 б.
 23. Көпейұлы М.Ж.. Шығармалары.2009.-Т.9.-352 б.
 24. Қазақ әдебиетнің тарихы. Т3. – 2000. – 568 б.
 25. Қазақ тарихи жырлары. – 2009. - 458 б.
 26. Қазақ тарихи жырларының мәселелері. – 1979. - 312 с.
 27. Қазақ халық әдебиеті. Көп томдық. – 1995. - 288 б.
 28. Қазақ халық әдебиеті. Тарихи жырлар. Т.1. – 1995. - 288 б.
 29. Қазақ халық әдебиеті. Тарихи жырлар. Т.1. – 1995. - 288 б.
 30. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет – 1993. - 176 б.
 31. Қожаберген жырау. – 2007. – 272 б.
 32. Қоңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы. – 1994. – 310 б.
 33. Мағауин М. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.  – 1992. – 176 б.
 34. Мұхтар Ә. Қазақтың үш алашының ханы /Қазақ тарихы.-2011.-№5.
 35. Потанин Г.И.Этнография және фольклорға арналған еңбектер. – 2005. - 252 б.
 36. Поэзия жырау и  акынов. – 2009. - 304 с.
 37. Радлов В. Алтын сандық. – 1993. – 256 б.
 38. Тарақов Ә. Қазақ әдебиетіндегі тарихи тұлға проблемасы. – 2004. - 341 б.
 39. Тәуелсіздік және фольклор. – 2012. - 400 б.
 40. Тәуелсіздік идеясы және театр өнері (Абылай хан сахнада). – 2011. - 416 б.
 41. Тәуелсіздік идеясын жырлайтын қазақ эпостарының қолжазба нұсқалары. – 2011. - 324 б.
 42. Фольклор мәтінтануы: өткені мен бүгіні. – 2009. – 288 б.

ІІІ. ТЕАТР, БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ, МУЗЫКАДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАННЫҢ БЕЙНЕСІ

 1. Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII-XX веков. – 1991. - 64 с.
 2. Алматының тарихи және мәдени ескерткіштері. –2003.-208 б.
 3. Әбусеитова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қазақстан тарихы Шығыс миниатюраларында. -2010.-264 б.
 4. Бабалар сөзі. Күй аңыздар. Т.24 -2012. – 432 б.
 5. Дәстүрлі музыка мен композиторлық шығармашылықтағы тәуелсіздік идеясы.-2011.-564 б.
 6. Дүзелханов А. Альбом.-2005.-176 б.
 7. Елбасының Абылай хан рөлін сомдаған Т. Жаманқұловты құттықтау сәтінен //Н.Назарбаев.-1997.-255 с.
 8. Жаманқұлов Т. Альбом.-2007.-176 б.
 9. Заман және театр өнері. – 2001. - 520 б.
 10. Кекілбайұлы Ә. Он екі томдық шығармалар жинағы. Т.6.-1999.-464 б.
 11. Қазақтың мемлекеттік М.Әуезов атындағы театры (Абылай хан сахнада). – 2002. - 160 б.
 12. Мұқан А.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ опера театры.-2011.-200 б.
 13. Мүлтекеев Б. Жетісудың күйлері (Абылайханның майдақоңыры). -1998.-352 б.
 14. Нагим-Бек Нурмухаммедов. Альбом.-1987.-136 б.
 15. Ногербек Б. На экране «Казахфильм». -2007.- 520 с.
 16. Сахна саңлағы:белгілі режиссер Сәуелбек Асылханұлы туралы ой-толғаныстар.- 2009.-208 б.
 17. Сманов І. Мәңгілік құндылықтар.-2013.-200 б.
 18. Тұңғышбай Әл-Тарази. (Абылай хан бейнесін сомдаушы). – 2001. - 288 б.

  Nazarbaev 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ

ЖОЛДАУ


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo