меню

МАМАЕВА Г.Е. ТЕРМИН ЖАСАМНЫҢ  АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ

ДЖУМАЛИЕВА Г.К. ВАРИАТИВНОСТЬ ФРЕЙМОВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТЕМПОРАЛЬНЫЙ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ, ПРИЧИННЫЙ) В ПЕРЕВОДЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

САДЫБЕКОВО С.И. КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НАРОДНОЙ МЕТРОЛОГИИ

ЖИРЕНОВ С.Л. ТІЛДЕГІ АФОРИЗМДЕРДІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ СИПАТЫ

ӨМІРБЕКОВА Ж.Қ. ТҰРАҚТЫ СӨЗТІРКЕСТЕРІНІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ МӘНІ (Ә.НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ» РОМАНЫ НЕГІЗІНДЕ)

ИМАНЖАПАРОВ М.Т. АЙТЫС ӨНЕРІ ЖӘНЕ  ХАЛЫҚ  АҚЫҢДАРЫ

ИСМАГУЛОВА Н.С. ҚАЗАҚ  ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ С.МҰКАНОВТЫҢ СӘТТІ ҚАДАМДАРЫ

ШИСЫР И.С. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) О КОНТАКТАХ С ДУХАМИ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ)

ОМАРОВ Т. ҚЫРҒЫЗ АҚЫНДАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫҢДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ТАҚЫРЫБЫ

КЕНЖАЛИН  Қ.К.  ЕРТЕГІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫТУРАЛЫ (ААРНЕ АНТИ-С.ТОМСОН ЖЂНЕ ЭБЕРХАРД-БОРАТОВ ЕҢБЕКТЕРІНІН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ)

ҚОЖАҚАНОВА М. Т. АБАЙДЫҢ  «СЕГІЗ АЯҚ» ӨЛЕІНІҢ ТӘРЖІМАЛАРЫ ХАҚЫНДА

ТЕБЕГЕНОВ Т. ДАРЫҢДЫ АҚЫННЫҢ  ДАНАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫ