803. №1(дәптер). 124 – бет

Елеуов Көшеннің шығармалары: 

1. "Қарағанды  (поэма) 1941 жылы жазылған

 2. "Баян"(поэма)1916ж. оқиғасынан 1939 ж. латын әрпімен жазылған

 3. "Қорқыт"(поэма ел аузынан)1946 ж. араб әрпімен жазылған 

4. Қарағанды (поэма) 1939-1941

5. Ұлы Сталин жасасын. қ/ж. араб латын, орыс әрпінде жазылған

 6. "Арқа жігіт"(поэма)  

7. Ескі әңгімелер жинағы 1940-1945 ж. орыс әрпінде жазылған

8. "Алты қарт" 1946 ж.

803. №2 (дәптер). 89 – бет

Елеуов Көшен "Баян"(поэма)

1. Баянның екі сөзі

2. Болыс үйінде

3. Малшының сезімі

 4.Тұңғыш төбелес

5. Аттаныс

6. Болыс аулында

7. Алдақой қожа  дәстүр молда

8. Жасырын  қабыр

9. Жорық

10. Күйініш

11. Болыс үйіндегі шаттық

12. Қарабастың амандығы

13. Жазушыдан

14. Түрме

15. Бостандық сапар

16. Өскен жетім

17. Теңдік колхозынатар тамын

18. Епилок

19. Геройға тарту латын әрпінде жазылған 1939 ж.

803. №3 (дәптер). 26 – бет

Елеуов Көшен:

 "Қорқыт"(поэма ел аңызы ) 1946 ж. араб әрпіен жазылған тапсырған автордың өз

 

803. №4 (дәптер). 125 – бет

Елеуов Көшен "Қарағанды"(поэма) 1939-1941 ж. араб әрпімен жазылған қолжазба тапсырған автордың өзі: 

1. Қарағанды

2. Қоғабайдың сөзі

3. Байжанның жерге айтқаны

4. Жазушылар

5. Төрт жол өлең

6. Төртінші бөлім

7. Бесінші бөлім

8. Торғай жылынан

803. №5 (дәптер). 61 – бет

1. Ұлы Сталин  жасасын

2. Акт

3. Колхоз даласында

4. Лагері жыры

5. Елеуов К.  14 той

6. Қарағандының халық ақыны Елеуов

7. Сенім

8. Жолдас Қаңтарбаев хат

9. Қол хат

10. Есмағанбет

11. Көшен қ/ж. араб, латын, орыс  әрпінде жазылған 1939-1941

803. №6 (дәптер). 19 – бет

Елеуов Көшен  "Арқа жігіті"(поэма) машинаға басылып  тапсырушы автордың өзі

803. №7(дәптер). 21 – бет

Ескі әңгімелер жинағы айтушы  Елеуов Көшен:

1. Төрт әңгіме

2. Саудагер

3. Молда

4. Оқушы қыз

 5. Бірінші әңгіме Бектөренің баласы  Есілхан

6. Бектөренің Смаил,Мұсахан.

7. Үшінші әңгіме Ішжан деген қажының баласы.

8. Ақбай болыстың Антон деген тілмәшы.

9. Шөже ақын

Латын, орыс әрпінде жазылған тапсырған Елеуов

803. №8 (дәптер). 18 – бет

"Алты Қарт" айтушы Елеуов Көшен 1945 ж. жазып алған А. Рүстемов

 
 

804 – қолжазба. 287 – бет

Иса Байзаковтың 1956 ж. басылып шыққан жинағына жазылған: Кіріспе және түсініктер Иса Байзаковтың шығармалары туралы сын

1. Иса Байзаковтың жыйнағы туралы

2. Иса Байзаковтың толық жыйнағына кіретін кейбір өлең поэмалары туралы

3. Қызыл әскер

4. Түсініктер (Исаның шығармалары туралы)

5. Әнге лайықтап жазылған өлеңдеріне түснік

6. Шығарушылар алқасынан

7. Иса Байзаков туралы

 

805- қолжазба. 91 – бет

Жанғабылов Сәттіғулдың әр түрлі өлеңдер жыйнағы және Каспий маңы ақындарының өлеңдерінен жинағаны Тізім халық ақыны Жанғабыловтың шығармалары:

1. Өлең Ленин

2. Байлардың қулығы

3. Октябрдің 2 жылдығы

4. Бандыларға

 5. Бізден салем

6. Сталин жол бастаған.

7. Киров Жолғасқа

8. Жолғастар құлақ салыңыз

 9. Мәдениет үйі

10. Балықшылар

11.Сайланып еңбек ерлері

12. Ал жұмыскер Жолғастар.

13. 8-март

14.1-ші май мирамы

15.Октябръ 19ға толды

16. Артистерді құтықтап

17. Қазақстанның 15 жылдығы

18. Партиа тазалауында

19. Ал еңбекшілердің балалары

20. Ал колхозшы-балықшы

21. Өлең Жастар олимпиадасы

22. Ұлы Октябръ

23. Алматы қаласында

 24. Халық жауынан сақтан

25. Летчик геройларға

26. Сайлау күні болғанда

27. Жаңа заң.

28. Колхозшыларға

29. Ұлы октябрь мейрамы

 30. Косемим Ленинге

31. Казым Стахановшыларына

32. Тарихымды сойлетіп

33. Қашаған ақын

34.Тағы бір ақынның өлеңі

35. Әбіл ақын өлеңі

 

806. №1(дәптер). 21 – бет

Баймағамбетов Қ. өлеңдері:

1. Тыңдаңыздар балалар

2. Жасап тұр бүгін Жамбыл тоқсан бес

3. Кедей тойы

4.  Арғы әскерге

5. СССР актрисасы Қызыл Күләш

6. Майдандағы қызыл әскерден хабар

7. Қызыл әскерге тартуым тапсырған автор

806. №2 (дәптер). 22 – бет

Баймағамбетов Қ. "Тасты жарған шындық "(поэма) маш-ға басылғаны 1941 "Ленин жолы" газетінде басылған

806. №3 (дәптер). 35 – бет

Ақын-жазушы Баймағамбетов Қ.  

1. Тасты жарған шындық (поэма) маш-ға б-н 1941ж.  "Ленин жолы"газеті

2. Арнау қ/ж араб, латын әрпінде жазылған."Совет фольклоры "

806. №4 (дәптер). 146 – бет

Баймағамбетов Қуаныштың өлеңдері 1928-1938 жылдарда газет бетіне жарияланған өлеңдерінің көшірмесі жинап тапсырушы автор. Баймағамбетов Қуаныштың өлеңдері:

1. Құтты болсын бәріңеде

2. Қой баққан Қорымсақтай қойшы қойдай

3. Қасыл қалам.

4. Энгельс көсеміміз Маркс Ленин

 5. Оспан шал

6. "Біздің ту"

7. Екпінділерге

 8. Жалқау

9. Қуаныш Уағыз

10. Жаз бен Көктем.

11. Арпа бидай

12. Октябр күніне

13. Құтты болсын жаңа әліп

14. Дарианың тасуы

15. Өлкелік баспа сөз қызметкері ұлы Әбілданың өліміне көңіл

16. Жазғы бақ ағаш

17. Жазғы гүл

18. Келешектің әскері

19. Өткен уақытты көксегендер

20. Атқа мінер

21. Молда

22. Елден алынатын жаңа әскерлерге арнадым

23. Ленин және Сталин,Ворошилов

24. Қаруым қалам

25. Шөп шабу

26. Артта екен

 27. Екеу еді әйелі

28. Орақ

29. Мұран

30. Кәнпеске туралы

31. Төңкеріс толқыны

32. Талаптан

33. Қызыл керуен

34. Испания ерлеріне арнап

35. Қазақстанның 15 жылдық мерекесіне арнап

36. Жерде күнде сөйлейді

37. Алып заман

38.Түрленіп тұр түрімен

39. Айт келеді

40. Сексеуіл

41. Көктем

42. Аиырплан

43. "12 әртел"

44. Жүк жұрқа арасында

45. Ордадағы клем әртел әйелдерге

46. Сотталған байға

47. Күзгі қам

48. Асқар бай қиалы

49. Біздің жауап

50. Бүгін той

51. Заман

52. Он жылдық тойға 15-ақ күн.

53. Тойдан бұрын толықтыр

54. Астық науқан асығыс

55. Оқу қайда,жазу қайда?

56. Май

57. 12-март

58. Күзетіндегі қызыл ерлерге арнап

59. Түркісиб жұмысшыларына

60. Мектеп туралы

 61. Жазғы түн

62. Қызыл әскер

63. Сыр-Дария қ/ж латын,орыс әрпінде жазылған. Баспа бетіндегі шыққаныда бар.

806. №5 (дәптер). 16 – бет

Он жылдағы олжа 1927-1928 ж: 

1. Баймағамбетов Қуаныш

1. Өлең он жылдағы олжа 1927-1928 ж. 

2. Әуелбек

2. Әңгіме Жаңа жұрттар

3. Төлеубай

3. Кушент Кедей

806. №6 (дәптер). 14 – бет

Тапсырған жазушылар одағы   Баймағамбетов Қуаныш: 

1. Әке шеше мейрбай

2. Жамбылдың 100 жылдығына

3. Жігіттік мысалы жаз құсы келгендей

4. Өмір өткелдері

 5. Еңбектеп жетіп есікке

6. Асқар баиге алды

7. Қызыл керуен

8. Тойдан бұрын толықтыр

9. Он жылдық тойға 15 ақ күн

10. Күзгі қам

Тапсырған жазушылар одағы. қ/ж араб әрпінде жазылған баспа бетінде шыққаныда бар.

806. №7 (дәптер). 20 – бет

Баймағамбетов Қ.

1. Қып - қиғаш (поэма)

2. Терме (1905),  Терме (1909) араб әрпінде 

Тапсырған: Толыбеков Үбіжар 1940

806. №8 (дәптер). 107 – бет

Баймағамбетов Қуаныштың қысырау душа және мас патша (поэма) 1940 жылы латын әрпімен жазылған

806. №9 (дәптер). 26 – бет

Баймағамбетов Қ.

1. Бақ, қыдыр ақыл (поэма)

2. Жылқышы

3. Бишара қажы

4. Қысырау патшаның баласы Рахымет Мәзходжаевтың айгуынан өлеңге аударған Қуаныш Баймағамбетов 1943

 
 

807. №1 (дәптер). 122 – бет

Бәйкенов Әлібек өлеңдері 1938-1945ж. газетте басылған өлеңдер жинағы. Тізім Халық ақыны Байкенов Әлібектің шығармалары.

1. Өлең. Москваға Салем

2. Багатыры(орыс тілінде)

3. Қызыл Өзектің қырандары

4. Еңбек ерлері

5. Біздің серт

6. Көрмеде

7. Еңбек ері

8. Әмірхан жауға аттан

9. Жаңа жылда

10. Бар жұмысы жақсарған

11.Тоқмырзаев Салима

12. Хасен батыр

13. Жауапсыздық

14.Ұлы Октябрь

15.Онбай ақынға

16.Үлгілі іс

17.Ұлы тойға ұлы іс

18. 20жылда

19. Қапалшыларға

20. Заңның қуаты мен

21. Ербатырдай еріме.

22. Өлең каналға шашу

23. Гүлденіп елім

24. Таңдаулына сайлайық

25. Артық еңбек табайық

26. Қызыл қырандарға

27. Теңізшілерге тарту

28. Арыстандай айбатты

29. Құрығысшылар тойына

30. Маяковскиге арнау

31. Жамбылға

32. Майға арнау

33. Қазахстан тойына

34. Ақынның шашуы

35. Ленинге

36. Сталинге

37. Май толғауы

38. Жиырма бір жыл

39. Егіл жыры

40. Алып ақынға

41. Шашуым

42. Сөзімнің қалсын мұрасы

43. Май мейрамы

44. Жырлайық бақыт шыңында

45. Өлең сайлауға

46. Бақытты өмір

47. Алтын заң

48.Тарас Щевченко

49. Жасасын Қызыл Армия

50. Қуанады жүрегім

51. Ленин күніне

52. Сталинді сайлаймыз

53. Көктем егісі

54. Әйелдерге

807. №2 (дәптер). 59 – бет

Бәйкенов Әлібек өлеңдері латын, орыс әріптері мен жазылған қолжазбалар фондыға тапсырған Қазақстан жазушылар одағы.

Бәйкенов Әлібектің шығармалары:

1. Жыр мен шашу

2. Қазақстан көрмесі туралы

3. Жастарға

4. Кеңшілік дәуір

5. Қызыл Москва

6. Мавзалей

7. Өмір жыры

8. Колхозшы достарыма

9. Стахановшылар

10. Мәскеуге салем

11.Таңдаулыны сайлаймыз

12. Ленин күніне

13. Отаны үшін

14. Әмірхан жауға аттанды

 Өлеңдер латын және орыс әрпімен жазылған

807. №3 (дәптер). 152– бет

Халық ақыны Бәйкенов Әлібектің шығармалары: 

1. Жиырма бір жыл

2. Сталин туралы жыр

3. Май толғауы

4. Сайлауға

5. Сталинді Сайлануын

6. Бақытты жастар

7. Сөзіңнің қалсын мұрасы

8. Қуанды жүрегім

9. Бүгін

10. Жамбылдың салтанаты

11. Көктем егісі

12. Қаратау көркі

13. Москваны суреттеу

14. Киетін болдық киімді

15. Мәскеуге салем

16. Қазақстан халық шаруашылық көрмесі туралы өлең

17. Темір жол

18. Колхоздың өнімі туралы

19. Намысыңды жауға берме

20. Қызыл әскердің 25 жылдығына

21. Қызыл ердің мақтанышы

22. Ерлерді біз сүйейік елді сүйген

23. Отан үшін

24. Өмір жыры

25. Қуанады жүрегім

26. Жасасын қызыл армия!

27. Ленин күніне

28. Алтын заң

 
 

808. №1 (дәптер). 38– бет

Сүгіров Насихат

1. 1925ж. ағасы Мудия Неталиев банды өлтіргенде айтқаны

2. 1930ж. Октябрь революциясының күніне шығарғаны

3. 1930ж. ұстауда шығарғаны орыс әрпі қ/ж, 1947 тапсырған Турымов

808. №2 (дәптер). 63– бет

Сүгір Мырзалыұлы

1. Сүгірдің танаға арнаған хаты

2. Сұлтансиықтың азаматтарын жоқтауы араб қ/ж 1938 ж.

808. №3 (дәптер). 35– бет

"Сүгір Мырзалыұлы" Сүгір ақынның өлеңдері орыс әрпі қ/ж 1941 жинаған Тәжекеев Мырзалы ұлы Сүгірдің өлеңдері.

1. Сүгірдің өмір баяны туралы дерек

2. Сүгір ақынның Өзбек жеріне көшін барып кейінгі қалған жер-суын ағайын туысқанын сағынып айтқан өлеңі

3. Аса бір көштік бір күнде

 

808. №4 (дәптер). 25– бет

Сүгір Мырзалыұлы

1. Тана Сүгірдің айтқаны

2. Сұлтаншықтың балалары туралы

3. Сүгір ақын туралы мәлімет

4. Әлмишевтың  Ысмайловқа жазған хаты (Сүгір жайлы)

Латын,қ/ж 1940ж жинап тапсырған Әлмишев Қайыржан

808. №5 (дәптер). 15– бет

Сүгір Мырзалыұлы

1. Сүгір ақынның елін сағынып жырлағаны

2. Сүгірдің  8 әлдуге айтқаны

3. Сарттай ақынның Сүгірге айтқаны

4. Сүгірдің Бозымберге айтқаны

Орыс әрпі қ/ж 1947 жинаған Малыбаев Рахым

808. №6 (дәптер). 14– бет

Сүгір Мырзалыұлы

1. Сүгірдің Бозымберге айтқаны

2. Елден айырылып көшіп кеткенде айтқаны

Айтушы Ізмұқан Есжанұлы араб қ/ж 1948ж түскен тапсырған Дүйсеев М.

808. №7 (дәптер). 12– бет

Сүгір Мырзалыұлы

1. Тана Сүгір (мәлімет)

2. Сүгірдің Бозымберге айтқаны

 Айтушы Ысқақ Иманов 1949 жазып алған Мәтжан Ишанов

 

809- қолжазба. 46– бет

Шамет ұлы Құс түтінің өмір тарихы мен  "Гүлжамила" атты поэмасы. Жинаушы Төлешұлы Қажығали

1. Құстүтінің өмір тарихы

2. Гүлжамила поэмалары

 

810- қолжазба. 24 – бет

Олжабаев Төлеудің өлеңі:

 Дастан

1. Ақайша мен  қарасарт

2. Қазалы каналы

3. Сыр туралы жыр

 

811. №1 (дәптер). 35– бет

Халық ақыны Жұбандықов Ғалиманың шығармалыры:

1. Ғалиманың өмір тарихы

2. Өлең мен бір жетім

3. Сталин

4. Ворошиловке

5. Октябрьдің 20  жылдығына

6. Жазысқан хаттары

7. Өлеңдерінің тізімі 

811. №2 (дәптер). 21– бет

Жұбандықов Ғалиманың шығармалары:

1. Бақытты әйелдер

2. Жастарға арналған бір өлеңі

3. Ғалия

4. Күш берген саған Сталин

5. Қария қарт колхоз күзетінде

6. Ғалиядан  салем

7. Отаным

8. Ғалия домбырам мылтық , жырым оқ

9. Аттанындар майданға

10.Сарқылмас күштің бір эпизоды

811. №3 (дәптер). 15– бет

1. Жұбандықов Ғалима туралы  Мұсатай Ақынжановтың газетте басылған 2 мақаласы

2. Газеттерге басылған өлеңдерінің кесінділері

 

812 – қолжазба. 201– бет

Насыров Сейілбек

1. "Тоқымет" поэма 

2. "Шайтанов" поэма   

1940 жыл латын әріпімен машинаға басылған, автор жөндеген. Фондыға тапсырған автор.

 

813 – қолжазба. 103– бет

Оспанов Бәкір (жазба ақын)

Өлеңдер қолжазба, машинаға, газетке баслған  жинақ. Ғали Ормановтың рецензиясы  1938 қ/ж фондыға жазушылар одағынан түскен.

 

814. №1 (дәптер). 19– бет

Шал ақынның өлеңдері.

1. Шал ақынның өмірі және кейбір өлеңдері  1949 жылы  Молдағұл  Мырзабековтен жазылып алған  Айқын  Нұрқатов

2. Шал(Тілекке) ақын туралы және  кейбір өлеңдері 

1949  жылы жазылып алынған Айтім Абдрахманов

814. №2 (дәптер). 37– бет

Құлекеұлы  Шал ақын өлеңдері және Шал ақын туралы. Латын әріпімен жазылған қ/ж 1935-1938 жылы жинаған  Қазыбеков

814. №3 (дәптер). 5– бет

1. Шал ақынның сөзі араб 1948 жылдар жазып берген  Омар Шипин

2. Надандық  туралы. Жазып алған М. Хакімжанова

814. №4 (дәптер). 36– бет

Құлекеұлы Шал өлеңдері. Латын әрпімен машинаға басылған. Жинағандар: Ысмайлов Темірғали, Ғабитова Фатима

814. №5 (дәптер). 26– бет

Ашынған Шал ақынның өлеңдері.

1. Кәрілік туралы

2. Шалдың тоқалына келгенде айтқаны

3. Шал деген ақынның айтқан сөзі. Қатынға Қалый Жақанұлы жинаған.

4. Шал ақын шілде кезінде жолаушы  жүріп келе жатып...

5. Шал ақын

6. Шал ақын. Он бес деген жасымай

7. Шал ақынның сөзі

8. Шал ақын

9. Шал ақын

10. Шалдың жеңілгені

 

815 – қолжазба. 10– бет 

Айтжанов Шалмұханның шығармалары.

1. Өлең. Ленин -Сталин

Жинаған Байсеркешов Г.

2. Ахметбек  өлеңдері  1945 (жинаушы белгісіз)

 

816. №1(дәптер). 42– бет

Конысов Нұрғалидың шығармалары:

1. Өлең Клим маршал

2. Сталинді Сайлаймыз

3. Серго мәңгі жасайды

4. 8-март

5. Қызыл армия

6. Май

7. Қызыл тіл

8. Қазақ театры

9. Әйел теңдігі

10. Ән салайын

11. Көктем егісі

12. Шалқып өскени жиырма жас

13. Халық сүйген алфавит

14. Ерлерім

15. Елдің сүйген ұлы

16. 1-майға арнау

17. Жазысқан хаттар

816. №2(дәптер). 57– бет

Конысов Нұрғалидың шығармалары:

1. Клим маршал

2. Серго мәңгі жасайды

3. Ұлы тойға

4. Арманның 20 жылдығына

5. Сталинді сайлаймыз

6. Қазақстанның 16 жылдығына шығарылған өлең 1937

7. Лениннің өліміне,сөз

8. Сталиндік конституциясына шақпақ

9. Қызыл әскердің 20 жылдығына арнадым

10. Жергілікті советтердің сайлауына арнадым

11. Колхоздың уставының бекілген күніне

12. 8-март әйелдердің теңдігіне арналған сөз

13.1905ж Қанды жексенбі туралы

14. Жаңа жылдың табысына арнадым

15. "Школов"

16. Школовтың кеткенінің бір толғанына арналған сөз

17. Конституцияның 3 жылдығына арналған

18. Ұлы совет сайлауы

19. 1-майға арнадым

20. Теректей өсіп әлденгем

21. Өмір жолы

22. Жаңа заңның екі жылдығы

23. СССР

24. Сталин

25. Халық  сүйген алфавит     

 

817 – қолжазба. 23– бет

Бейсембек Кәдіров:

Кәдіров Бейсембектің Отан соғысы кезінде шығарған өлеңі 1946 ж.

 

818-қолжазба. 51– бет

Аймухамед Базарбаев шығармалары мен өлеңдері:

1. Өлең Жомарт торы тоқушы

2. "Жаман. қатын"

3. Отан соғысының Қайрат кері Сұпбекке

4. Өзім туралы

 

820-қолжазба. 77– бет

Шинин Омар "Аманкелді" поэманың жеке  тараулары араб әрпінде 1944ж. тапсырған автор

 

821 (№1 дәптер) - 77 бет., көлемі: 143 МБ.

Халық ақыны Шипин Омардың1938-1958 жж. газеттерде басылған өлеңдері, поэмаларының  жинағы:

 1. Сессия ашқандағы өлеңі
 2. Ардақты Ленин данышпан
 3. Облыстық сессияға
 4. Амангелді ауданының еңбекшілеріне хат
 5. Малшыларға
 6. Жаңа сайлау
 7. Жылы киім жинайық
 8. Сталинге арнау
 9. Әйелдер ердің серігі
 10. Біріңнен бірің қалыспа
 11. Жаңа жылғы құттықтау
 12. Өтеміс Қалабаевқа
 13. Мал шаруашылық маманы
 14. Песня на айтысе
 15. Аяушылық болмасын
 16. Астық жеңіс қорына
 17. Амангелдінің ізімен
 18. Жетіғара
 19. Қалмасын бір дән далада
 20. Май жыры
 21. Күткенім менің осы еді
 22. Балаларым қызыл ер
 23. Майдан жолында
 24. Аттан тегіс
 25. Абайдың жүз жылдығына
 26. Көсемге алғыс айтамын
 27. Біздің батыр
 28. Сейтқан батыр
 29. Дәрігерлер
 30. Диқаншы жастар
 31. Жыл түлегі он екі ай
 32. Дәнді астық туралы
 33. Жамбылдың жүз жылдығына
 34. Масаты қыз
 35. Есахметтің ерлігі
 36. Батыр жігітке
 37. Қостанай қыраны
 38. Құс секілді қанатты
 39. Отанның астарына
 40. Қайратты ерлер қайраттан
 41. Тартыс
 42. Көсем туралы талғау
 43. Сталиндік заң
 44. Обаған озды
 45. Жаңа сайлау
 46. Ердің тұлғасы
 47. Май келді
 48. Алтын заң
 49. Сталинге
 50. Ұлы ақын Горькиев
 51. Амангелді әскері
 52. Сталинді сайлаймын
 53. Ұлы Октябрь
 54. Көктем көркі
 55. Қырға шықты өңкей ер
 56. Отанның жастарына
 57. Замандасқа
 58. Сталин туралы толғау
 59. Бақытты жастар
 60. Жамбыл ата
 61. Торғай ауданы
 62. Ердің есте қалған ісі
 63. Ұлы ақын
 64. Октябрьдің заң жылдығы
 65. Жиырма бес жыл
 66. Тасқындансын табысы
 67. Ақынның жауабы

 (№2 дәптер) - 223 бет.

Шипин Омардың өлеңдер жинағы:

 1. Ағашты көл
 2. Сәтпаев Қанышқа
 3. Қызыл шоқы колхозы
 4. Песня на айтысе
 5. Май келді
 6. Алтынсарин Ыбырай
 7. Жаппай жұмыс жұмысқа
 8. Сталинге рахмет
 9. Ардақты ұлдарды сайлаймыз
 10. Қуанышбай ақынға
 11. Оңдасыновқа
 12. Қазақстанның 20 жылдығына
 13. Біздің күш
 14. Панфиловтың үлгісі
 15. Сталиннің батыры
 16. Сталиндік алын заң
 17. Баласы өлгенде
 18. Ұлы ақын  Горкийге 
 19.   Санақ халық игілігі
 20. Гитлерге
 21. Даңқты колхоз
 22. Ұлы отанның тойына
 23. Ардақты Ленин данышпан
 24. Сталинге арналған толғау
 25. Алтын заң
 26. Жиырма бес жыл
 27. Беремін мен даусымды
 28. Депутат үні
 29. Амангелдіге
 30. Ердің есте қалған ісі
 31. Амангелді ізімен
 32. Ердің тұлғасы
 33. Амангелді тойында
 34. Ұлы ақын
 35. Жамбылға
 36. Доскей ақынға
 37. Замандасқа
 38. Наушабаев Нұржанға
 39. Төрт түлік
 40. Қыстың қамын ойлаңдар
 41. Қостанай
 42. Май жыры
 43. Көктем көркі
 44. Өркендесін төрт түлік
 45. Тартыс
 46. Жылқы
 47. Шыдыршыға
 48. Қалмасын бір дән далада
 49. Құс секілді қанатты
 50. Торғай тарабында
 51. Егіске ерте дайындал
 52. Астың жеңіс қорында
 53. Отанның жастарына
 54. Жетіғара
 55. Күткенім менің осы еді
 56. Қайраттан ерлеуі қайраттан
 57. Есахметтің ерлігі
 58. Халық сәлемі
 59. Сталинді сайлаймын
 60. Ұлы Октябрь
 61. Сталиннің заңымен
 62. Жеңіс туралы жыр
 63. Ақынның жауабы
 64. Қызыл-армия
 65. Қостанайдың қыраны
 66. Қарттың қайраты
 67. Қырға шықты өңкей ер
 68. Жаңа жыл
 69. Жетіқара завоты
 70. Мекеян жолдасқа
 71. Қажымұхан балуанға
 72. Обаған озды
 73. Қырға шықты өңкей ер
 74. Сталинге
 75. Жаңа сайлау
 76. Клинин ақсақалға
 77. Мал келді
 78. Хан құмарларға
 79. Наушабайев Нұржан
 80. Сарбаз хаты

823 (№1 дәптер) - 24 бет., көлемі: 52 МБ.

Манкин Ильястың шығармалары:

 1. Құтты болсын жаңа жыл
 2. Жаз келді
 3. Бұл-бұлдай сайра
 4. 1- май
 5. Көктің гүлі
 6. 5-декабрь
 7. Ұлы ұстазым
 8. Жатып ішер
 9. Бақташылар
 10. Отан үшін
 11. Жеңіс
 12. Тақпақ сөзі

(№2 дәптер) - 45 бет.

Манкин Ильястың өлеңдері:

 1. Алыстан хат
 2. 5-ші декабрь
 3. Бақыт заңы
 4. Серго
 5. Правда
 6. Сәні кірді
 7. Қызыл ту қайда
 8. Көмір ері
 9. Жетекшің Клим
 10. Горькиге
 11. Жазылған тал хат
 12. Ақын
 13. Серго тірі
 14. Қуат қашқын
 15. Халқыммен бірге дауыс беремін
 16. Жасай бер алмас құралым
 17. Көптің ұлы тілегі, қызыл ту қайда
 18. Қара алтын мың-мың тонна шашу шашам
 19. Егіске аттан
 20. Күрмелген тіл шешілді
 21. Сәні кірді
 22. Бақытты Жәйкен
 23. Жаңа жылға
 24. Бақыт заңы
 25. Аямаймыз бәрін біз
 26. Өткен ғасырларда
 27. Қазақстан жетекшілеріне
 28. Аттан ауылым
 29. Көп жаса
 30. 15 жылға

824 (№1 дәптер) - 75 бет., көлемі: 281 МБ.

Халық ақыны Манкин Ильястың шығармалары:

 1. Шаттандырды
 2. Гүлденген колхоз ауылым
 3. Ұлы қарқын
 4. Сәні кірді
 5. Правда
 6. 5-ші декабрь
 7. Большевик ерлерге
 8. Халқыммен бірге дауыс беремін
 9. Жасай бер алмас құралым
 10. Көптің ұлы тілегі
 11. Горькиге арнау
 12. Қарағанды
 13. Горькисіз бір жыл
 14. Қызыл-ту кайда
 15. Жетекшің Клим
 16. Көмірім – сиа, қаламын
 17. Егіске дайындал
 18. Қара алтын
 19. Күрмелген тіл шешілді
 20. Көптің ұлы тілегі
 21. Көмір ері
 22. Бақытты Шәйкен
 23. Көп жаса
 24. Сергоға арналғаны
 25. Бақыт заңы
 26. 15 жылда
 27. Қара алтын мың-мың тонна шашу шашам
 28. Серго тойы
 29. Ақын
 30. Аттан ауылым
 31. Бақыт заңы
 32. Ұлы Сталин жаса
 33. Алыстан хат
 34. Мейірімді ана
 35. Москва
 36. Көсемнің шақыруына
 37. Май айы
 38. Сталин алпыста

(№2 дәптер) - 66 бет.

Халық ақыны Манкин Ильястың шығармалары:

 1. Бақыт заңы
 2. Өткен ғасырда
 3. Үлгі жазамын
 4. Алыстан хат
 5. Халқыммен бірге дауыс беремін
 6. 5-ші декабрь
 7. Бүгін
 8. Москваға жау төнгенде
 9. Мәңгі өлмейді
 10. Ескі сайлау мен жаңа сайлау
 11. Сталинге дауыс берем
 12. Ақынның жырлары
 13. Ақындар жыры
 14. Барыс жылы жұт болыпты
 15. Халық ақыны Жамбыл туралы

(№3 дәптер) - 28 бет.

Манкин Ильястың шығармалары 1935-1946 жж. газеттерде жариаланған.

 1. Жарылғаптан хат 1940 ж.
 2. Комсомолка Жамиля
 3. Ақ жүзді кішіпейіл ақсақалға
 4. Отан жыршысы
 5. Нұржан
 6. Отанның бұл-бұлы
 7. Бақытты семья
 8. Болатбек қарт
 9. Комбайнер Рая
 10. Жаз келді
 11. Шаңғышылар
 12. Май айы
 13. Нұрилә
 14. Жау жауын
 15. Абай
 16. Екпінді сөйлейді
 17. Большевик ерлерге
 18. Жаңа жылға
 19. Құтты болсын
 20. Шаттандырды
 21. Сталин
 22. Күйрет жауды батырлар
 23. Родной ауыл
 24. Сталин үшін, ел үшін!
 25. Тұлпарыма
 26. Суырған қылышыңды салма қанға
 27. Қаһарман екі ұлым
 28. Аямаймыз бәрін біз
 29. Қашқан жау сасқалақтап естен танды
 30.  Жылым, бақыт құрайық
 31. Қызыл қыран қарышта
 32. Ленин күні бүгін
 33. Қойшының қоңыр әні

(№4 дәптер) - 44 бет.

Манкин Ильястың өлеңдері

 1. Қойшының қоңыр әні
 2. Өскен ұлы отан
 3. Бекбосын қарттың әңгімесі
 4. Данышпан Сталин
 5. Жауға оқ
 6. Балама хат
 7. Амангелді
 8. Стахановшылар
 9. Көрікті көрме
 10. Бригадирлер

(№5 дәптер) - 124 бет.

Манкин Ильястың шығармалары

 1. «Белсенді екпінді»
 2. Октябрь таңы
 3. 1920-шы жыл ұран өлең
 4. Қазақстанның 10 жылдық мерекесіне
 5. 1936 жыл октябрь
 6. Әдісқой
 7. Аэроплан
 8. Еңбек майданында
 9. Әйелдер күніне
 10. Алыстан хат
 11. Көрнекті көрме
 12. Бақыт заңы
 13. Балуан туралы
 14. Көсемге дауыс берем
 15. Толқын
 16. Көктанша Қарағандының қарт ұстасы
 17. Жамбыл атайдың баптағаны
 18. Ленин күніне
 19. Жаңа сайлау

(№6 дәптер) - 59 бет.

Манкин Ильястың өлеңдері араб әрпімен 1935 жылы жазған, өлеңдерінің жинағы фондыға 1937 жылы түскен.

 1. Ленин күніне
 2. Алға-алға жүреміз
 3. Тағы шықты көкке енді
 4. Қазақстан кең байлығы
 5. Октябрь жалпыға
 6. Баспахана
 7. Құтты болсын
 8. Октябрь жеңісі
 9. Кеше мен бүгін
 10. Мақсатқа үш жеткен ер

(№7 дәптер) - 53 бет.

Манкин Ильястың өлеңдері 1920 жылдарда және 1930 жылдардың басында шығарған өлеңдері.

 1. Балаларға арнап
 2. Терме өлең
 3. Ұлу жылы
 4. Аштық жылы (1921-1922 жылы ақша жоқ, бидай жоқ)
 5. Пионерлерге арнаймын
 6. 1914 жыл туралы
 7. Ескерту
 8. Сейітахмед
 9. Бағыну
 10. Молдаларға
 11. Бас бұзарларға
 12. 1929 жылы шаруаға бидай бөлгенде
 13. 1928 жылы Ленин өсиеті
 14. Жаңа қоныс
 15. Жас тілек
 16. Оқып жүрген балаға
 17. Ленин өмір тарихы

(№8 дәптер) - 36 бет.

Манкин Ильястың өлеңмен жазған өмірбаяны автордың өзі жазған 1947 жылы фондыға түсірілген.

(№9 дәптер) - 62 бет.

Манкин Ильястың өлеңдері араб әрпімен 1944-1945 жылдары жазылған.

 1. Ұлы жеңіс
 2. Мақалым
 3. Сайлау
 4. Би-би Сара
 5. Дағдылы термен
 6. Толғау
 7. Дәмештің серті
 8. Қарағанды облысы қызылту алды
 9. Октябрьде
 10. Кеншілер
 11. Қарт анаға хат
 12. Ананың хаты
 13. Биік тау
 14. Қазақстан мерекесіне

825 - 58 бет., көлемі: 56.5 МБ.

Сборник статей Исмаилова 

      1. Некоторые вопросы казахской литературы с замечанием

М. Ауезова 

      2. Чехов в казахской литературе

826 (№1 дәптер) - 10 бет., көлемі: 132 МБ.

Жамбыл Жабаев туралы газет материалы

 1. Жамбыл. Мавзолей
 2. Байниаз Қ. СССР-дың бұл-бұлы
 3. Қожениазов С. Бақытты Жамбыл
 4. Сәдірбай. Атамыз Жамбыл
 5. Құрбаниазов С.  Жамбылға
 6. Сағыншов Ы. Совет халқының сүйікті шайыры

(№2 дәптер) - 17 бет.

Жамбыл Жабаев туралы «Советтік Қарағанды» 20-май 1938 жылдың соңында басылған материалдар.

 1. Халық поэзиясының алыбы
 2. Халық ақыны Жамбыл атаға
 3. Жамбыл дана ақын
 4. Шырқа шыңға
 5. Жарасқан ата
 6. Жамбыл
 7. Жыр бұлағы
 8. Ақынның өмір баяны
 9. Халық ақыны
 10. Халықтың жарық сәулесі, адамның досы
 11. Халық ақындарының ұлы традициясы
 12. Жамбылға
 13. Жамбылдың туған күнінде
 14. Ақынның өмірбаяны

(№3 дәптер) - 22 бет.

Джамбул Джабаев

 1. Праздник всей земли
 2. Здравствуй еще долгие годы, на славу родины, великий Джамбул!
 3. Юбилейные празднества 
 4. Казахский соловей
 5. Песни Джамбула поднимают любовь к родине
 6. Родной, любимый
 7. Пламенный патриот нашей Родины
 8. Певец счастья народов 

(№4 дәптер) - 15 бет.

Джамбул Джабаев

 1. Замечательный юбилей
 2. Верный сын народа
 3. Привет орденоносцу – поэту
 4. Его песни вселяют радость
 5. Гордость нашей родины
 6. Раньше теперь
 7. Уничтожить
 8. Песни для всего народа
 9. Комсомольский привет Джамбулу
 10. Его песни отражают нашу жизнь
 11.  Наша дружба нерушима   
 12. Джамбул (к 75-летью творческой деятельность )

(№5 дәптер) - 6 бет.

Жамбыл Жабаев туралы

 1. Жамбылдың суреті
 2. Джамбул Джабаев биографическая справка
 3. Гомер эпохи великого Сталина

(№6 дәптер) - 3 бет.

Известия.

Акын Сталинской эпохи

(№7 дәптер) – 19 бет.

Казахстанская правда

 1. Титан поэзии великого советского народа
 2. Джамбулу
 3. Народному акыну Казахстана Джамбулу Жабаеву
 4. Дорогой Джамбул
 5. Великий певец
 6. Извещение
 7. Привет братского Белорусского народа
 8. Привет великому акыну
 9. Народному поэту
 10. Джамбул – народный поэт Казахстана
 11. Джамбул мое счастье
 12. Знаменосец Сталинской эпохи

(№8 дәптер) – 6 бет.

Казахстанская правда

 1. Советская страна любит и ценит народные таланты 
 2. Акын нашей родины
 3. День Джамбула в Уральске
 4. На юбилейном пленуме

(№9 дәптер) – 8 бет.

Жамбыл 1938 жылы өзінің 90 жасқа творчестволық қызметінің 85 жасқа толған мерекесінде айтқан жыры

(№10 дәптер) – 9 бет.

Жамбылдың қайтыс болғанына бір жыл толғанда басылған мақалалар

 1. Халықтың ғасырлық жыры
 2. Жәкең мәңгі ұмытылмайды
 3. Қош Жәке
 4. Жүректе
 5. Жамбыл сөздерінен
 6. Жамбыл туралы хаттардан
 7. Алып ақын атамыз
 8. Халықтардың Сталиндік достығының жыршысы
 9. Халық даналығының алыбы
 10. Жүректе сақталады

(№11 дәптер) – 19 бет.

Казахстанская правда

 1. Совет Народных Комиссаров Казахской ССР и Центрального Комитета КП (б) Казахстана
 2. Портрет Джамбула
 3. Джамбул Джабаев
 4. От комиссии по организации похорон народного акына, депутата Верховного Совета Казахской ССР Джамбула Джабаева
 5. Алма-Ата прощается с Джамбулом
 6. Выдающийся советский поэт 
 7. Выставки, посвященные Джамбулу
 8. Большой человек
 9. Увековечение облика Джамбула

(№12 дәптер) – 40 бет.

Жамбыл Жабаевтың туылғанына 100 жыл толу қарсаңында және мереке кезінде газеттерде жарияланған мақалалар

 1. Жамбыл мерекесіне даярлық
 2. Жамбыл мерекесіне арналған салтанатты пленум мен сессия мәжілісі
 3. На родине Джамбула
 4. Жамбылдың жарияланбаған жырлары туралы
 5. Джамбул о Маяковском
 6. Джамбуловские дни в республике
 7. Жамбылдың ауылында
 8. Жамбыл ақын
 9. Айтыс
 10. Қарт ақын Грузия елінде
 11. Жамбылға
 12. Жамбыл және фольклор
 13. Жамбыл Ұлы Отан соғысы тұсында

827 (№1 дәптер) - 32 бет., көлемі: 149 МБ.

Балалар әдебиеті

Балаларға арналған ауыз әдебиеті 1917, 1920 жылдары

Ә. Диваевтың жинағандарынан араб қолжазбасы

(№2 дәптер) – 71 бет.

 1. Өнерлі бала (поэма) 
 2. Оразайдың өлгендегі айтқан даусы

(№3 дәптер) – 35 бет.

            Он жасар бала мен көл бақа

(№4 дәптер) – 15 бет

 1. Бала жұбатқан кемпір-шалдың өлеңі
 2. Бесік жыры

(№5 дәптер) – 46 бет

 1. Патриоттар
 2. Тәрбиенің күші (әңгіме)

828 (№1 дәптер) - 138 бет., көлемі: 155 МБ.

Қобланды батыр 1941 жылы латын әрпімен 

(№3 дәптер) – 25 бет.

Ноғайлы Қарақыпшақ Қобыланды батыр

(№4 дәптер) – 68 бет

Қобландының баласы туралы жыр 1941 жылы латын әрпімен түскен

829 (№1 дәптер) - 34 бет., көлемі: 143МБ.

Абылай туралы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің жинағандарынан

(№2 дәптер) – 33 бет

 1. Абылайдың әуелгі жаратылыс тарихы
 2. Абылайдың бала шағы
 3. 1947 жылы араб әрпімен жазып тапсырған

(№3 дәптер) – 30 бет

Қалдансереннің Абылайды тұтқынға алғаны. Араб әрпімен 1940 жылы жазып тапсырған

(№4 дәптер) – 22 бет

Абылайдың қамал бұзған жыры. араб әрпімен 1955 жылы көшіріліп тапсырылған

(№5 дәптер) – 16 бет

Абылай тарихи әңгіме, 1939 жылы араб әрпімен жазылған қолжазба

(№6 дәптер) – 17 бет

Абылай. Араб әрпімен жазылған қолжазба

(№7 дәптер) – 14 бет

 1. Абылай аспаз сарыбел
 2. Аспанның әлемі (Абылайдың батырларының бірі)

(№8 дәптер) – 13 бет

Абылайхан туралы әңгімелер жинағы

(№9 дәптер) – 13 бет

 1. Ораз туралы (Абылай тарихынан). 1950 жылы араб әрпімен жазылып, тапсырылған
 2. Абылай ханның әңгімесі. 1949 жылы араб әрпімен жазылып тапсырылған
 3. Абылай, Бөгембай, Қазыбек. Араб әрпімен жазылған
 4. Абылайдың батырларын сынауы. 1941 жылы латын әрпімен жазылып тапсырылған

(№10 дәптер) – 36 бет

Абылай туралы жинақ

 1. Абылайдың Әтеке жырықбен соғысқаны
 2. Абылайдың жас кезіндегі өмірі
 3. Тарихи сөздер
 4. Малай Сары батыр
 5. Абылай (жыр)
 6. Абылай ханның балалары
 7. Қазақ ішіне қырғыздардың келуі
 8. Абылай мен Қалдан
 9. Абылай туралы

830 (№1 дәптер) – 76 бет., көлемі: 298МБ.

Ноғайлы қазақ батырларының жырлары

Қырымның қырық батыры жырларының үзінді жинағы:

 1. Көкше
 2. Ер қосай
 3. Төрехан
 4. Шынтас
 5. Қарға бойлы Қазтұрған
 6. Абат
 7. Манашы
 8. Тұяқбай
 9. Айса
 10. Ахмед
 11. Құлыншақ
 12. Қобланды
 13. Алау
 14. Қарт Қожан
 15. Сұлтан Керім
 16. Тоған

(№2 дәптер) – 78 бет

Қырымның қырық батыры жырларының үзінді:

 1. Мамай
 2. Орақ
 3. Қази
 4. Қарадоң
 5. Жұбаныш
 6. Сүйініш
 7. Ер бегіс
 8. Сыпыра
 9. Тама
 10. Тана
 11. Нәрін
 12. Шора

(№3 дәптер) – 43 бет

Қырымның қырық батыры жырынан:

 1. Ақжонасұлы ер Кеңес
 2. Телағыс
 3. Жаңбыршы мен Қостөре
 4. Ақшыбай
 5. Парпария
 6. Тұттығия
 7. Едіге
 8. Нұрадин
 9. Мұса 

(№4 дәптер) – 20 бет

Қырымның қырық батырынан:

Алау батыр 1942 жылы араб әрпімен жазылған

(№5 дәптер) – 27 бет

Қырымның қырық батырынан:

Айсанның ұлы Ахмед 1942 жылы жазылған

(№6 дәптер) – 85 бет

Қырымның қырық батырынан:

Қобыланды 1942 жылы араб әрпімен жазылған

(№7 дәптер) – 35 бет

Қырымның қырық батырынан:

Манашыұлы Тұяқбай 1942 жылы жазылған

(№8 дәптер) – 46 бет

Қырымның қырық батырынан:

Төрехан 1942 жылы жазылған

(№9 дәптер) – 20 бет

Қырымның қырық батырынан:

Төрехан 1942 жылы жазылған

(№10 дәптер) – 4 бет

Ер Көкше ертегі 1947 жылы жазылған

831 (№1 дәптер) – 64 бет., көлемі: 136МБ.

Батыр Ермек 1937 жылы латын әрпінде жазылған

(№2 дәптер) – 20 бет

Бала Ермек 1937 жылы араб әрпімен жазылған

(№3 дәптер) – 38 бет

Ермек батыр 1946 жылы жазылған қолжазба

(№4 дәптер) – 63 бет

Ермек батыр 1946 жылы ел ауыздарынан алып жыр еткен

(№5 дәптер) – 10 бет

Ермек 1941 жылы латын әрпімен жазылған

832 – 221 бет., көлемі: 141МБ.

Ноғайлы – қазақтың батырлары туралы жыр. Жапбас ақынның айтуынан жазып алынып, машинаға басылған нұсқасы

1117 – 52 бет., көлемі: 48.1 МБ.

Шыңғыс хан уәзір билерінің шежіресі 1924 жылы араб әрпімен жазылған

1328

№1 (қолжазба)

Батырлар жыры

Кенесары, Наурызбай, Саржан, Топжарған, Ағыбай, Жанқожа батыр, Абайділуә, Бұхарбай және басқа батырлар туралы  дастан, ақын әнгіме.

Алма-Ата: 1940 - 576 б.

1328

2 (қолжазба)

Ысмаилов Есмағамбет

Кенесары Наурызбай бастаған көтеріліс (зерттеу).

-279 б.

1328

№3 (қолжазба)

Бекхожин Қалижан

Кенесары Наурызбайдың әдебиеттегі бейнесі

-108 б.

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo